A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 4. IV. évfolyam (XXX) 1997

SZEMLE - Csokonai Vitéz Mihály: Lilla. Kölcsey Ferenc: Hymnus, Nemzeti hagyományok, Parainesis (GEROLD László)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: LILLA A ciklus teljes, gondozott szövege Szerkesztette, a versek szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította Debreczeni Attila. Bp., Ikon Kiadó, 1996 (Matúra Klasszikusok, 24). KÖLCSEY FERENC: HYMNUS / NEMZETI HAGYOMÁ­NYOK / PARAINESIS Teljes, gondozott szövegek Szerkesztette, a szövegeket sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította Szabó G. Zoltán. Bp., Klett Kiadó, 1997 (Matúra Klasszikusok, 25). Az 1992-ben indított sorozat, melynek két legutóbbi kötetére szeretnénk felhívni a figyelmet, a magyar könyvkiadás mintegy immár száz éve létező nemes hagyományát folytatja, jelentős irodalmi szövegek ún. magyarázatos kiadásának megjelentetését. Ezek közül, a teljesség igénye nélkül, említhet­jük a Toldit, melyet Lehr Antal látott el „nyelvi és tárgyi bő magyarázatok­kal", s még 1880-ban jelent meg, de még inkább említhető, lévén, hogy a Matúra Klasszikusok sorozathoz hasonlóan elsősorban diákok számára ké­szült, a Bánk bán két kiadása, melyhez Péterfy Jenő (1883-ban), illetve a rendező, Hevesi Sándor (1901-ben) írt magyarázatokat az Iskolai Olvasmá­nyok Tára sorozatban, valamint a napjainkra méltánytalanul elfelejtett Ale­xander Bernát magyarázataival ellátott Madách-mű, Az ember tragédiája, „magyarázatos kiadása"” 1900-ből. Mindezek, és természetesen a Matúra Klasszikusok sorozat kiadványai, melyek között régi, XIX. és XX. századi meg világirodalmi szövegek egyaránt találhatók, az irodalmi segédkönyvek fontos-hasznos csoportjába tartoznak. Azon művek közé, melyek a szöveg­gyűjtemények és az irodalomtörténeti áttekintések (vagy részmunkák) kö­zött helyezhetők el, lévén, hogy egyszerre látják el a szöveg(ek) közlésének, megismerésének és a szöveg(ek) értelmezésének, magyarázatának ugyan­csak fontos szerepét. Tankönyvek s ennél többek, eligazítanak, közelebb visznek a szövegekhez. A Matúra Klasszikusok, a 25. kötet után ezt szinte felesleges bizonyíta­ni, valóban igényes sorozat, szakmailag példamutató, anyagában változatos, jól szerkesztett, műszaki szempontból korszerű, tartalmilag változatos. Ezt bizonyítják a XIX. századi magyar irodalom eddigi füzetei is (Madách Im-

Next