Bóka László szerk.: Irodalomtörténet, 1957. 45. évfolyam

Tanulmányok - Szekeres László: Jókai és Petőfi szakítása 413–452. p.

SZEKERES LÁSZLÓ JÓKAI ÉS PETŐFI SZAKÍTÁSA A nagy forradalmár költő­t éveken át szoros baráti szálak fűzték Jókaihoz. 1848-ban azonban eltávolodnak egymástól s szeptember elején végleg szakítanak. Az elhidegülés menete és ténye Jókai szabadságharcos szereplésének lényeges — mind ez ideig feldolgozatlan — össze­függéseire világít rá, s éppen ezért a meghasonlás körültekintő­ vizsgálata fontos helyet foglal el Jókai 1848-as munkásságának felmérésénél. A szakítás ugyanis nemcsak berekesztője egy folyamatnak, hanem nyitánya is a radikális őszi időszaknak. Előkészítője s ugyanakkor szer­ves tartozéka is Jókai szeptember utáni tevékenységének. Jókai 1841-ben Pápán ismerkedik meg Petőfivel. Kapcsolatuk már ekkor több mint iskolatársi ismeretség, s a nyári szünidőben hosszú időt töltenek együtt Jókaiék családjá­nál Komáromban. A következő tanévben már Kecskeméten találkozik Jókai Petőfivel, mint hányatott sorsú vándorszínésszel, ki új világot, egy életteli valóságot képvisel a fiatal író szemében. Rövid időn belül meghitt baráti kapcsolat épül ki közöttük. Petőfi az irodalom felé fordítja Jókai érdeklődését, felkelti írói ambícióit. Nagy része van abban, hogy Jókai 1845 tava­szán Pestre kerül, ő vezeti be a Fiatal Magyarország mozgalmába. Levelei és költeményei beszédes bizonyítékai a forró barátságnak.­ Házassága után 1847. november 4-e óta egy helyen laknak a Dohány utca 373. sz. alatti ház első emeletén levő háromszobás lakásban. Március 23-tól együtt szerkesztik az Életképeket. A kölcsönös barátságot azonban veszélyezteti s zavarja, hogy Jókai 1848 tavaszán beleszeret Laborfalvi Rózába. Amikor június elején össze­zördül barátjával, elköltözik Petőfiéktől a Hatvani és a Magyar utca sarkán levő hónapos­szobába. A fővárosban hamarosan megbotránkoztató hírek terjednek el az egy házban lakó fiatal író és a 31 éves, tapasztalt színésznő kapcsolatáról. Petőfi is határozott ellenszenvvel figyeli kapcsolatukat. Feltételezhető, hogy Laborfalvi Róza iránti ellenszenve még fiatal korából származik, amikor mint lenézett statiszta találkozott a híres színésznővel, ki 1837-től egyfolytában tagja volt a Nemzeti Színháznak.­ Lehetséges, hogy a „főúri összekötteté­seket" gondosan ápoló „gőgös királynő" már ekkor sértette Petőfi plebejus önérzetét s az arisztokrácia iránti rajongása különösen akkor bőszítette fel Petőfit, amikor az egész város­ban azt beszélték, hogy Laborfalvi Róza — akinek házasságon kívül született leánygyereke is volt már — „behálózta" barátját. A kezdeti időszakban elsősorban nem Jókait hibáztatja Petőfi s mindent megtesz Jókai és Laborfalvi Róza kapcsolatának felbontására. Amikor június végén Laborfalvi Róza és Jókai kiköltöznek egy svábhegyi kis vincellérházba nyaralni, igen hatá­rozottan fellép a készülődő házasság megakadályozására. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a szí- i Mikszáth Kálmán : Jókai Mór élete és kora. Bp., 1910. 119. 1. — Szabó László: Jókai élete és művei. Bp. 1904. 112. 1. — Hegedűs Sándorné : Jókai és Laborfalvi Róza. Bp. 1927. 238. 1. — Vadnay Károly: Jókainé. Fővárosi Lapok, 1886. nov. 21. — Körösi László : Jókai Mór. Bp. 1904. 40. 1. 413 1 Irodalomtörténet

Next