Jel-Kép, 1981 (2. szám)

"Az emberek személyiség után kiáltanak" - Beszélgetés Pozsgay Imre művelődési miniszterrel

„Ai emberek személyiség után kiáltanak" rr Beszélgetés Pozsgay Imre művelődési miniszterrel Az amerikai újságírás aforizmája szerint: ,,a politikusok nem azért szerepelnek szívesen a televízióban, liogy ezzel hatalomhoz, pozícióhoz juthassanak, hanem azért akar­nak pozíciót, hatalmat szerezni, hogy a televízióban be­szélhessenek." Nálunk ez másképpen van. Ön például miért szerepel jóval kevesebbet a televízióban, mint miniszteri kinevezése előtt? Politikai gyakorlatunk és egész nyilvánosságunk szerkezete lényegesen eltér attól a nyugati gyakorlattól, amelynek jelenségei ezt az aforizmát szülték. Egyébként sem vágyom arra a reklámízű és hivalkodó megjelenésre, amely a nyugati politikusok életét gyakran jellemzi. S ha ezt előrebocsátottam, akkor talán nem érthető félre, hogy a mi politikusaink nagy nyilvánosság előtti fellépését keveslem, és gyakorlatá­val elégedetlen vagyok. Úgy tapasztalom, hogy a közéleti emberek egy részénél a rádiós-televíziós szereplés nem mindig jár együtt megfelelő mondanivalóval, vannak, akik nem ismerik a nyilvánosság előtti szereplés fortélyait, nem tudnak nyilatkozni, véleményüket tömören elmondani; nemcsak a megnyilatkozásra alkalmas személyek jutnak nyilvánossághoz! Kialakult egy helytelen egyenlősdi, amelynek következmé­nye, hogy ha valaki az országban közfunkciót visel, akkor azzal együtt jár, hogy időnként — szabályozott formában — meg kell jelennie a nyilvánosság előtt is, A kulturális és oktatási élet irányításában tavaly jelentős átalakítást hajtottak végre. Az új minisztérium létrehozása óta eltelt idő talán elegendő tapasztalatot kínál ah­hoz, hogy a tájékoztatás, a tömegkommu­nikáció és a kulturális élet néhány álta­lános gondját érintő kérdéssel keressük fel Pozsgay Imre művelődési minisztert. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék