Jel-Kép, 1985 (4. szám)

MÉG EGYSZER - Mécses Sopronkőhidáért (Rapcsányi László emlékműsora)

MÉG EGYSZER Mécses Sopronkőhidáért 1944 karácsonya a fegyházban Készítette Rapesányi László. Munkatárs: Vámos György. Szakértő: Karsai Elek. Elhangzott: Kossuth Rádió, 1984. december 23. Tari Ferenc, a mai fegyházigazgató: Ahol most állunk, a fegyházépülettel szemben, valamikor 1944-ben itt volt a főbejárati kapu. Később ezt befalazták. Az elmúlt évben tataroztuk ezt a bás­tyafalat, előkerült a boltív, ahol bejár­tak a főkapun, és úgy történt újra a va­kolás, hogy ez megmaradjon. Riporter: A fényképekről nagyjából meg lehet állapítani, hogy vasajtaja le­hetett. Tari Ferenc: Nagyon jól látszik kora­beli fényképeken, hogy viszonylag dí­szes vaskapu volt, felette Királyi Or­szágos Fegyintézet felirattal, és körül­belül a mai bástyafaltól jó másfél mé­terrel kiemelkedett az egész kapu. Itt a bástyafalon volt egy kisebb kapu, kö­rülbelül 50 méterre. Amikor a politikai foglyok, illetve a védőőrizetesek ide­kerültek a Margit körúti fegyházból, ide vágtak egy kiskaput, mert a szem­ben lévő iskolaépületben folytak a tár­gyalások. Ennek a kiskapunak egyéb­ként ma itt semmi nyoma nincsen; on­nan tudunk róla, hogy korabeli napló­jegyzetek rögzítik ezt, illetve ennek is megtaláltuk a nyomait, amikor tata­roztuk a bástyafalat. Riporter: A fegyház épületén belül vagyunk, a falon belül. Tari Ferenc: 1950-ben, mikor meg­szüntették a börtönökben az isten­tiszteletet, akkor a toronynak a felső részét lefűrészelték, és ez a csonka to­rony maradt meg egészen addig, míg le nem bontották. Riporter: Most itt vagyunk benn a zárkaépületben, a H betű két szárának az összekötő részénél. Ahol most állunk, itt volt egy deszkapalánkkal elválasztva az épületnek az a szárnya, ahol a köz­törvényes elítéltek voltak, attól a szárnytól, ahol a politikai foglyokat őrizték. Háromemeletes maga az épü­let, ez a függőfolyosó, az úgynevezett szakzsargonban trepni. A folyosó széles­sége négy méter, az épület belmagassá­ga tizenkét méter nyolcvan centi. Ugyanúgy vannak ma is a zárkák, mint abban az időszakban, ezen semmit nem változtattak, ugyanaz, ahogy 1884—86-ban megépítették. Ez ugyanaz a tölgyfadeszkából készült ajtó. Tari Ferenc: Jó kemény! Riporter: Jó kemény, súlyos, nehéz. Tari Ferenc: Egyedül a zárakat cse­rélték rajta. Riporter: Mekkora a zárka ? Tari Ferenc: Négy méterszer kettő méter nyolc centisek a nagyobb méretű zárkák. Épültek ettől kisebbek is, azok négy méterszer egy méter ötvenhat cen­tis alapterületűek. Amikor ez az épület fölépült, 686 zárka volt az épületben. Riporter: Elég sok újságcikk és be­számoló jelent meg Sopronkőhidáról és a börtönről, a 44-es eseményekről. Gyakran olvasom, hogy az újságíró kollégák szinte meg tudják határozni a cellaszámot. Tari Ferenc: Teljes bizonyossággal meghatározni, hogy melyik zárkában voltak, én úgy gondolom, hogy nem tudjuk. Én is olvastam több cikket, jártak itt többször olyan személyei, akik maguk is itt töltötték 44 végét 117

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék