Jel-Kép, 1989 (4. szám)

FÓRUM - Varga Csaba: Gondolatok a féléves Napzártáról

84 Varga Csaba Gondolatok a féléves MNNapzártáról Közel kétszáz adás és azok utóhangjai nyomán kísérelte meg a szerző a Napzárta első tapasztalatainak összegezését. A­bszurd világunkhoz méltóan 1989. ja­nuár 2-án egyszerre született meg a Tv 2, és édesgyermeke a Napzárta. Hat hónap igen rövid idő egy induló tévéműsor életé­ben, de a napi 20—30 perces adásidővel jelentkező Napzárta már adhat némi alapot a főbb tapasztalatok összegzésére. Vélemények, kritikák természetesen már kezdetben, az első adásnapok után is el­hangzottak, s ezek aztán később kiegészül­tek a Magyar Közvéleménykutató Intézet (továbbiakban MKI) adataival is. Ebben az időszakban nem született olyan tárgyszerű kritika, amely az új műsortípust elemezve ne tett volna említést a Napzártáról. Érthető, hiszen az összekötő beszélgetésektől elte­kintve gyakorlatilag ez az egyetlen olyan műsor, amelyet kizárólag a Tv 2 munkatár­sai produkálnak. Az első időszak vélemé­nyei még inkább a Tv 2 egészére, mintsem a Napzártákra vonatkoztak. Bár a végleges profil csak több hét elteltével alakult ki, a fő irány már a kezdet kezdetén felsejlett. Kérdés, hogy a műsor mennyire tudta megőrizni egyéni arculatát, és milyen irány­ban fejlődött tovább. Húzóműsor A nézői telefonok, valamint az MRI adatai alapján a Tv 2 nézői január első hetének utolsó napjaiban fedezték fel igazán a Nap­zártát. Pontosabban január 7-én, az Attila­napi köszöntővel (Dobos Attila és Pataki Attila szerepeltetése telitalálat volt) robbant be a nézők és rajtuk keresztül az ország életébe. Azóta — bár tartalma időközben jelentősen megkomolyodott — egyértelmű­en a Tv 2 programjának egyik, ha nem az egyetlen húzóműsorává vált. A január 7-ét megelőző Napzárták fobog­tatásáról nem sokat tudunk, mert visszhang nélkül maradtak. A nézők kezdetben nyil­ván annyi újdonságot kaptak a Tv 2 műso­raitól, hogy azok elterelték figyelmüket az esti beszélgetésekről. Ha a nézők nem is, a kritika már az első hétre is reagált: „A Napzárta c. összefoglaló, s rendszere­sen visszatérő, késő esti, napzáró műsor di­cséretét a legvégére hagytam. Azonkívül, hogy okosan, értelmesen elkalauzolnak az élet és az aznap dolgaiban, önzetlen módon a másnapi napilapokból is idéznek címeket, témákat. Annál többet a televízió nem tehet, mint megpróbál lebeszélni önmagáról. Para­dox módon épp ezzel ragadja magához a nézői figyelmet..." (Film Színház Muzsika, jan. 14.) Az év első hónapjában a nézők valóban felfedezték a Napzártát, s a legtöbb észrevé­tel az Attila-nappal, a postával, az ORI-botránnyal, az AIDS-el, a világkiállítással, illetve a Szex ABC-vel kapcsolatos műso­rokra érkezett. A felsorolásból kitűnik, hogy januárban még nem a politikai műsorok kel­tették a legnagyobb érdeklődést. A felsorolt adások mindegyike valamilyen aktuális, nagy érdeklődésre számot tartó témával fog­lalkozott.

Next