Jelenkor, 1835. január-december (4. évfolyam, 1-104. szám)

Értesítők

* a I | *, £ ’S* A’ beküldött ajánlás minéműsége Nevei az ajánlóknak « '.a ti* N ,S, A 13. 14. 15. 18. és 97. számok ’s * jegy alatti munkákra, a’ szinten látható nyerd számokkal maiglan sem jelentvén magát senki — az ez úton is köz hírül létetik,— a’ munkák Casinoi Pénztárnok T. Götze Károly Urnak fel­­ügyelése alatt találtatván. 88 91 94 97* 98 99 Hímzett Kanapé vánkos Jegyző­könyv hímzett táblával Karika erszény .... Ki­varrott veres Vánkos Viasz Virágokkal készült kép . Selyem erszény .... Aranyos Kristály pohár Hímzett dohánytartó Egy pár himzet papucs Hímzett nyakba való . Hímzett puska pántlika Hímzett Tátra .... Kivarrott nagy nyugvó szék Varráshoz való kis tácza . Úti Táska.................................. Csengető húzó.................................. Búza virág színű dohány zacskó Asztali Óra.................................. Egy pár papucs .... Négy szegletű­ sapka Kék bársony arannyal hímzett sapka Varró Vánkos .... Nemzeti szinti dohány zatskó . Égj’ pár zöld havas­. Tátra Lila szinti Sapka .... Selyem karikás Dohány-zatskó Fehérre kivarrott Dohány -zatskó Csengető húzó .... Rózsa szinü gyöngy erszény Hoszszú Selyem erszény Fekete merinó dohány-zatskó Pénzes kék erszény Kanapé-Vánkos .... Pénzes-erszény .... Hímzett Levél-táska Dá­ma munka ládátska . Gyöngyei horgolt czigaro tartó Nemzeti Szinü pénzes-erszény . Gyöngyei között dohány-zsatskó Czigaró tartó .................................. Dáma-Táska ..... Hasonló.......................................... Hit-Táska.......................................... Selyem erszény Bronz záróval Kék gyöngy-erszény Szerentsy Jozefa Kisasszony Ik­abetzy Cornelia Kisasszony Szirmay Mihályné Tomsits­­Sofia Kisasszony . Tomsits Julia Kisasszony . Péchy Jozefina Kisasszony Kosuth Kristófné . Kosuth­ Emília Kisasszony . Kossuth Ludovika Kisasszony Ugyan­az . Kossuth Susánna Kisasszony Kossuth Otília Kisasszony . Gr. Dessewffy Lajos­né Gr. Desewffy Cornelia Kisasszony Kandó Nina Kisasszony B. Vétse­’ Diénes Gr. van Dernáth Vilmosné Gr. Csáky Tivadar Fáy Ferenczné Ugyan az .... B. Senyey Jánosné Kolosy Lilla Kisasszony Lónyay Gáborné Ugyan az . Lónyay Emerentia Kisasszony Kazintzy Amália Kisasszony Kazintzy Eugénia Kisasszony Wladár Józsefné Richter Susánna Kisasszony Both Susánna Kisasszony Bartha Bálintné Bukovszky Clotild Kisasszony Gr. Sztáray Kristófné Gr. Török Napoleonné Ugyan az . B. Vétsey Pál .... B. Vétsey Pálné Ugyan az . Ugyan az .... Kis Pál hely. tan. Sóós Ágostonná Sóós Sándorné Sóós Tam­ásné Vass Mária Kisasszony Vass Otília Kisasszony 1018 ® 9% o r 279 780 1 •5*A«§• •3* *Si*•*A*& *AAA *4 IAA IfyoKt. B*i**t Jözsir Pesten. I 182*7i 202 830'1 1073(| 3-17 <|< 806*1 941% 544 ? 07 S *| 508 4.

Next