Külpolitika - A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata - 1984 (11. évfolyam)

1984 / 3. szám - POLITIKA, BÉKEMOZGALOM, BIZTONSÁG - Pozsgay Imre: A társadalmi szervezetek szerepe a kelet-nyugati együttműködésben

POZSGAY IMRE A társadalmi szervezetek szerepe a kelet-nyugati együttműködésben Kiindulópontunk egyezik az állami külpolitika alapelveivel. Magyarország nem­zeti érdekei által és belső társadalmi rendszerénél fogva szorosan kapcsolódik a szocialista országokhoz. Biztonságát és gazdasági haladását szövetségeseinek vé­delmi rendszerével és gazdasági közösségével együttműködve teremti meg. Ugyanakkor készen áll fogadni a világ bármely országának kezdeményezését a kapcsolatok bővítésére és az együttműködés fejlesztésére, ha az jószándékból fakad, a nemzetközi biztonságot szolgálja, kölcsönösen előnyös a résztvevők számára. Nem más ez, mint a békés egymás mellett élés politikája, amely akkor sem merülhet feledésbe, amikor éppen nem az enyhülés, hanem a feszültségek növekedése dominál. A fent említett állami, kormányzati, külpolitikai alapelvek a társadalmi kon­szenzusnak is részét képezik hazánkban. A magyar állampolgárok csak annak a magyar kormánynak szavaznak bizalmat, amely békepolitikát folytat. Nem ar­ról van tehát szó, hogy a nép eltűri és beletörődik a kormány külpolitikájába, hanem éppen arról, hogy a kormány a nép szükségletei szerint alakítja külpoliti­káját. Miért kellett mindezt előre bocsátani? Azért, mert mindenkinek látnia kell, aki velünk kapcsolatra lép, hogy a társadalmi szervek nemzetközi tevékeny­sége nálunk nem polemizál sem általában az állam, sem a kormány külpolitikájával. Mégpedig azért nem, mert a társadalmi közmegegyezés elvi alapon kiterjed erre a területre is. A közmegegyezést a nép által létrehozott hatékony társadalmi, politikai szer­vezetek teszik működőképessé. Az állam intézményein kívül létező „civil” tár­sadalom ezeket a szervezeteket eszközként használja fel az állam és állampolgár kapcsolatában nemzetközi téren is. Ez nem jelenti, hogy ezek a szervezetek, ki­rekesztve az egyént, monopolizálják a nemzetközi kapcsolatokat. Aki ismeri ha­71

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék