Érseki Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1916

e) A növendékek magyar nyelvi és irodalmi magánolvasmányai. I. OSZTÁLY. Kötelező olvasmányok: Arany János: Toldi. — Arany László: Népmese gyűjtemény. — Benedek Elek: A honfogla­lás mondái Mesék, történetek. — Gaal Mózes: Hon és ma­gyar mondák. — Jókai Mór: Magyarhon szépségei, Népvilág. — Kölcsey Ferenc: Parainezis. — Sebők Zsigmond: Mackó úr utazásai. — Tompa Mihály: Népregék. Ajánlott olvasmányok: Arany János: Az első lopás; Jóka ördöge. — Heltai Gáspár: Válogatott meséi. — Ilosvai Sely­mes Péter Toldija. II. OSZTÁLY. Kötelező olvasmányok: Arany János: Toldi szerelme. Vá­logatott balladái. — Balassi Bálint: Válogatott költeményei.— Berzsenyi Dániel: Válogatott versei. — Kardos Albert: Ku­ruc költemények. — Mikes Kelemen : Törökországi levelek. — Morvay Győző: Népballadák. — Petőfi Sándor: Táj és élet­képek. Útirajzok. — Vörösmarty Mihály: Lírai és vegyes köl­temények. Ajánlott olvasmányok: Arany János: Válogatott kisebb költeményei. — Gyöngyösi István: Murányi Vénusz. — Ka­zinczy Ferenc: Levelei. — Petőfi Sándor: Családi versek. III. OSZTÁLY. Kötelező olvasmányok: Arany János: Buda halála. Toldi estéje. — Deák Ferenc: I. felirati beszéde. — Eötvös József dr.: A falu jegyzője. — Jókai Mór: Az új földesúr. — Kisfa­ludy Károly: Csalódások. Iréné. — Mikszáth Kálmán: Válo­gatott elbeszélései. — Tóth Ede: A falu rossza. — Vörös­marty Mihály: Két szomszédvár. Ajánlott olvasmányok: Arany János: Nagyidai cigányok. — Gárdonyi Géza: Az én falum. — Jósika Miklós br.: Abafi. — Kemény Zsigmond br.: Zord idő. IV. OSZTÁLY. Kötelező olvasmányok: Eötvös József br.: Magyarország 1594-ben. — Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember. Egri csil­lagok. — Gyulai Pál: Bírálatok. — Herczeg Ferenc: Pogá­­nyok. — Madách Imre: Az ember tragédiája. — Rákosi Vik­tor: Elnémult harangok. — Riedl Frigyes: A magyar iroda­lom főirányai. — Széchenyi István: Hitel. — Zrinyi Miklós gr.: Török áfium.

Next