Kárpáti Igaz Szó, 2000. október-december (81. évfolyam, 141-188. szám)

2000-10-21 / 150-151. szám

8, Kárpáti Igaz Szó 4_______________________ Október 25., szerda UTV-1­ 6.05 Jó reggelt, Ukrajna 1­9.00 Védelem 9.20 Labdarú­gás 11.00 Hírek 11.20 Nem is olyan rossz 11.50 Kenyér és élet. Sorozat 12.50 Hitparádé 13.25 A törvény az törvény 15.00 Hírek 15.20 5-ös stúdió 16.00 Legendák földje. Soro­zat 16.30 Lépés a Csillag felé 17.00 Angyali érintés. Soro­zat 17.55 A törvény az törvény 18.00 Hírek 18.20 Ugyanaz 18.45 Hitparádé 18.50 Kenyér és élet. Sorozat 19.50 Mi van a csomagban? 20.00 Autosa­­piens 20.40 Ukrán Sportlottó 20.45 Esti mese 21.00 Napi hírösszefoglaló 21.45 Sport 22.00 Hangsúly 22.10 Tévé­­film 23.40 Labdarúgás. Ґ ......... Október 26., csütörtök UTV-1­­ 6.05 Jó reggelt,Ukrajna! 9.00 Autosapiens 9.30 Mi van a csomagban? 9.40 Új kollek­ció 10.00 Kenyér és élet. So­rozat 11.00 Hírek 11.20 Talk­ring 12.05 Labdarúgás 13.50 A törvény az törvény 15.00 Hírek 15.20 5-ös stúdió 16.00 Rajzfilm 16.10 Legendák földje. Sorozat 16.40 Classic­­premier 17.00 Angyali érin­tés. Sorozat 17.55 A törvény az törvény 18.00 Hírek 18.45 Hitparádé 18.50 Kenyér és élet. Sorozat 19.50 Mi van a csomagban? 20.00 Rezonan­cia 20.20 Kárpáti dilemma 20.40 Esti mese 21.00 Napi hírösszefoglaló 21.40 A nap kérdése 21.45 Sport 22.00 Hangsúly 22.10 Vega. Film 23.40 Hitparádé 23.55 Jó éjsza­kát, Ukrajna! UTV-2 1+1 Stúdió 7.00, 8.45 Reggeli zenés tájé­koztató műsor 7.05 Helyzet 8.00 Melrose Place. Sorozat 9.00 Nemzetbiztonsági ügynök. Soro­zat 10.05 Mi van a csomagban? 10.10 Hitparádé 10.15 Világjáró. Sorozat 11.00 Új kollekció 11.25 Ukrajna hősei 11.35 Rajzfilm 12.30 Lépés a csillag felé 13.00 Ki a ház gazdája? 13.25 Üzleti csatorna 13.50 Mi van a csomag­ban? 13.55 Hitparádé 14.00 Ok­­tatócsatorna 16.00 Hírek 16.15 A vadász. Sorozat 17.05 Barátok. Sorozat 17.35 Mennydörgés a pa­­radicsomban. Sorozat 18.30 Mel­rose Place. Sorozat 19.30 Hírek 19.50 Sport 20.00 Nemzetbizton­sági ügynök. Sorozat 21.00 Ver­­ka Szergyucska-show 21.35 A Ti­tanic kiemelése. Film 23.40 Hely­zet 23.55 Hírek 0.15 Twin Peaks. Sorozat INTER TV 7.00 Hírek 7.15 A hőn szere­tett Conrad Blum. Sorozat 8.00 Hírek 8.10 Múlt 8.15 Rajzfilm 8.40 M-drive 8.50 Család A-tól Z-ig 9.00 Hírek 9.15 Bábel tor­nya. Sorozat 10.15 A kisherceg. Film 11.30 Az állatok világa 12.00 Hírek 12.15 Dallas. Soro­zat 15.05 Hírnök 15.20 Napról napra (román nyelven) 15.35 Magyar nyelvű adás 16.05 Az idő forgatagában 16.25 Szociá­lis segély 16.50 Aktuális interjú 17.00 Választás 17.30 Hírnök 17.45 Mindenről — mindenki­nek 18.00 Hírek 18.10 Petro if­júsága. Film 18.55 A titkosü­gy­­nökök mesélik. Sorozat 20.00 Napi hírösszefoglaló 20.45 Sport 21.00 Szökés New Yorkból. Film 22.45 Káin és Ábel. Soro­zat 23.45 Napi hírösszefoglaló Elveszett paradicsom Kedd, M­l. 14.Зо Zoltán, az agysebész tiltott abortuszt hajtott végre szere­tőjén, aki meghalt. Zoltán vé­get akar vetni kiüresedett éle­tének. Búcsúzni érkezik ap­jához, aki hajlott kora ellené­re is dolgozik, s tele van élet­igenléssel és optimizmussal. Itt ismeri meg az Erdélyből idelátogató távoli rokon lányt, akivel egymásba szeretnek... Bayer Leverkusen—Szpartak Moszkva UTV-2 1+1 Stúdió 7.00, 8.45 Reggeli zenés tá­jékoztató műsor 7.05 Helyzet 8.00 Melrose Place. Sorozat 9.00 Nemzetbiztonsági ügynök. Sorozat 10.05 Mi van a csomag­­ban?1­0.10 Hitparádé 10.15 Vi­lágjáró. Sorozat 11.00 Séta a Hangsúllyal 11.15 Nasztaszjá­­ért. Tv-film 12.15 Rajzfilm 12.25 Falusi óra 13.15 Az Adó­szolgálat hírei 13.25 Üzleti csa­torna 13.50 Mi van a csomag­ban? 13.55 Hitparádé 14.00 Ok­­tatócsatorna 16.00 Hírek 16.15 A vadász. Sorozat 17.05 Bará­tok. Sorozat 17.35 Mennydör­gés a paradicsomban. Sorozat 18.30 Melrose Place. Sorozat 19.30 Hírek 19.50 Sport 20.00 Nemzetbiztonsági ügynök. So­rozat 21.00 Komédia-kvartett 21.35 Autós kalandozások. Ezt ajánlja a Malom a pokolban Hétfő, TV-2,22.15 1950. Budapest. Ülésezik az egyetemi bizottság, hogy eldönt­se, kiket küldjenek ösztöndíjjal a Szovjetunióba. Az egyik esé­lyes Flandern János, akinek keserves gyermekkora, a fasisztákkal szembeni fegyveres harca és nem utolsósorban az ifjúsági moz­galomban végzett munkája sokat nyom a latban. Ám egy névtelen levél szertefoszlatja reményeit. A vádak nyomán még egyetemi tagságát is felfüggesztik, és fizikai munkára kötelezik... 6:3 Hétfő, RTL Klub, 21.20 Tutti, a köztisztasági dolgozó kukásautójával mindennap be­járja körzetét, miközben hobbiján, a legendás aranycsapaton jár az esze. Egy nap lerobbant családi házhoz hívják lomtalanításra. A ház elhunyt gazdája szintén a legendás csapat megszállottja volt, a szoba falait az egykori sztárok képei díszítik, a földön régi újságok, kivágások. Tutti mintha szentélybe lépne, áhítattal nézi a kurrens emlékeket. Egyszeresek soha nem látott kincsre bukkan, egy trikóra, amelyet azon a bizonyos londoni 6:3-as mérkőzésen viselt a csapat egyik tagja. Nem tud ellenállni, s magára húzza a címeres mezt. Ennek hatására csoda történik. Hősünk visszakerül a múltba, pontosabban 1953. november 25-én délutánra, az év­század mérkőzésének kezdőrúgása előtti percekbe... Heti műsorok 2000. október 21., szombat Film 23.15 Helyzet 23.30 Hí­rek 0.00 Twin Peaks. Sorozat INTER TV 7.00 Hírek 7.15 A hőn szere­tett Conrad Blum. Sorozat 8.00 Hírek 8.10 Múlt 8.15 Rajzfilm 8.35 Borisz Burdával 9.00 Hí­rek 9.15 Bábel tornya. Sorozat 10.10 Kerékpár-idomárok. Film 11.30 Az Egészség-bolygó 12.00 Hírek 12.15 Dallas. So­rozat 15.05 Hírnök 15.20 Szlo­vén szemlélet 15.50 Az idő for­gatagában 16.20 Párbeszéd 16.50 Aktuális interjú 17.00 Objektívben a jelenkor 17.30 Hírnök 17.45 Mindenről — mindenkinek 18.00 Hírek 18.10 Tarzan. Sorozat 18.55 Utasok gyerekekkel. Film 19.50 Nem­zeti Lottó 20.00 Napi hírössze­foglaló 20.50 A választás joga 21.15 Sport 21.30 Labdarú­gás: Lazio—Sahtar 23.35 Napi hírösszefoglaló 23.50 Szimatnak szemét, szemétnek szimat Kedd, RTL Klub, 21.25 Andrét, az éles nyelvű és szabad szellemű kábítószer­nyomozót elbocsátják állásá­ból, mert egy balul sikerült akciója során megölt valakit. Fölcsap magándetektívnek, de csupán dörzsöltségének és állhatatos, rajongó titkárnőjé­nek, Peachesnek köszönhe­tően megy a bolt. Egyik nap mégis komoly megbízatást kap: le kell lepleznie egy húszmillió dolláros tranzak­ciót. Kedves tv-nézők! Maradjanak velünk, hiszen tudják, a leggazdagabb tv-műsort tőlünk kapják! Szertefoszlott álmok Péntek, RTL Klub, 23.15 Az MC Ruby szállítóhajó Afrika partjai fe­lé, a ghánai kikötőbe tart. Kingsley és bátyja, Albert arról álmodik, hogy illegális úton ki­vándorol. Barátaival kilencen felszöknek a fe­délzetre. Az Atlanti-óceán közepén azonban elfogy az ivóvizük és lebuknak. Az első tiszt és emberei hét menekültet megölnek, csak Kingsley és Albert marad életben. Céljuk már csak az, hogy valahogy lejussanak a hajóról... M.A.N.T.I.S. Sorozat 0.40 Örö­mök klubja. Sorozat 1.35 Lab­darúgás 2.15 Mese felnőtteknek Ml 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 8.30 Ezredforduló 8.35 A bestia. So­rozat 9.05 A vadon vándora. Sorozat 9.35 Naprakész maga­zin 12.00 Híradó délben 12.57 Millennium 13.00 Hrvatska krónika 13.25 Ecranul nostru 14.00 Domovina 14.25 Millen­niumi filmtár 14.45 Nászút fél­áron. Magyar vígjáték 15.50 Ezredforduló 16.00 Einblicke 16.30 Útmutató 17.00 A magyar írásbeliség regénye 17.25 Jani házhoz megy... 17.50 Alaphan­gok 18.00 Híradó hatkor 18.15 Miénk a vár... Sorozat 19.15 Híradó este 19.50 Sporthírek 19.56 Millennium 20.00 Nem jogerős 20.30 TS — Bajnokok Ligája 22.45 Híradó este 22.55 Aktuális 23.15 THÉMA 23.25 Alaphangok 23.35 Panoráma 0.05 TS — Bajnokok Ligája 0.55 Ezredforduló TV-2 5.45 Reggeli kiadás 6.25 Jó reggelt, Magyarország 1­9.00 Délelőtt a TV­2-vel 12.05 Miért éppen Alaszka? Sorozat 12.50 Más, mint a többiek. Amerikai film 14.45 Kórház a pálmák alatt. Sorozat 16.25 Sonadoras — Szerelmes álmodozók. Sorozat 17.10 Maria Isabel. Sorozat 17.40 Esperanza. Sorozat 18.30 Tények 19.00 Gyerekszáj , 19.30 Szeren­csekerék 20.00 Vad angyal 20.30 Fort Boyard — Az erőd. Vetélkedő 21.35 Tomboló ter­ror. Amerikai akciófilm 23.55 Jó estét, Magyarország 1­0.25 Csiszár.hu 1.20 Esküdt ellen­ségek. Sorozat 2.10 Háló@ Világ 3.10 Vers éjfél után 0.00 Vállvetve. Film 1.50 Mese felnőtteknek Ml 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 8.30 Ezredforduló 8.35 A bestia. So­rozat 9.00 A vadon vándora. So­rozat 9.30 Naprakész magazin 12.00 Híradó délben 12.57 Mil­lennium 13.00 Slovenski Utrin­­ki 13.25 Együtt 14.00 A Brow­ning-változat. Brit film 15.35 Lurkó-kupa 15.50 Ezredfordu­ló 16.00 Gyerekeknek! 16.30 Segítőtárs 16.55 Érintő 17.25 Az utódok reménysége 17.50 Alaphangok 18.00 Híradó hat­kor 18.15 Miénk a vár... Soro­zat 19.15 Híradó este 19.50 Sporthírek 19.56 Millennium 20.00 A fekete város. Tv-soro­­zat 21.00 Az Illés-sztori 21.30 Lendületben 22.00 Híradó este 22.10 Aktuális 22.30 THÉMA 22.40 Alaphangok 22.50 Ket­tesben 23.25 72 óra 23.55 Kör­hinta, Dán tv-sorozat 0.20 Ez­redforduló TV-2 5.45 Reggeli kiadás 6.25 Jó reggelt, Magyarország!­9.00 Délelőtt a TV-2-vel 12.05 Miért éppen Alaszka? Sorozat 13.00 Tartsd a szád! Amerikai életrajzi film 14.45 Kórház a pálmák alatt. Sorozat 16.25 Sonadoras — Szerelmes álmodozók 17.10 Maria Isabel. Sorozat 17.40 Esperanza. Sorozat 18.30 Tények 19.00 Gyerekszáj 19.30 Szerencsekerék 20.00 Vad angyal. Sorozat 20.30 Rex felügyelő. Sorozat 21.30 Bu­meráng. Amerikai vígjáték 23.40 Jó estét, Magyarország 1­0.30 Ízig-vérig modern Millie. Amerikai romantikus vígjáték 3.00 Ablak Európára 3.30 Háló@Világ 4.25 Vers éjfél után RTL Klub 6.30 Reggeli 9.00 Ismétlések 10.35 Top Shop 11.30 Delelő 13.30 Kalandos nyár. Sorozat 14.20 Az Overlord-hadmű­­velet. Amerikai háborús film 16.05 Julieta. Sorozat 16.55 Joker 17.00 Szeretni bolondu­lásig 17.20 Joker 17.25 Hegy­lakó. Sorozat 18.30 Híradó 18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25 Fókusz 19.55 Barátok közt 20.25 Esti Showder 22.05 Zsoldosok. Sorozat 22.55 Pén­­zünk világa 23.15 Híradó 23.30 Antenna 0.00 Űrbalekok. Sorozat 0.30 Fókusz A seriff és az idegenek Szerda, RTL Klub, 20.25 A dinamitöklű seriff és az ide­gen bolygóról érkezett kisfiú ka­landjai folytatódnak. Számtalan rendelkezés akadályozza a se­riffet, hogy felvegye a harcot az idegenek ellen, akik el akarják foglalni a Földet. Már a rendőr­ség is idegen lények hatalma alatt áll, így aztán a seriff hamar börtönben találja magát, és csak az öklének köszönheti, hogy ha­mar szabadul... Mr. Jones Péntek, TV-2, 21.55 Mr. Jones mániás depresszióban szenved. Mivel hullámzó kedélye egyre nagyobb veszélyt jelent testi épségére, beutalják egy idegkliniká­ra, ahol Bowen doktornő veszi gondjaiba. A pszichiáteriet ámulatba ejti a férfi ellenállha­tatlan stílusa és szellemessége, s a kezelések során egyre közelebb kerül betegéhez, aki vé­gül rabul ejti a szívét. A gyógyító szerelem »szövődményeit« egyikük sem sejti... RTL Klub 6.30 Reggeli 9.00 Ismétlések 10.35 Top Shop 11.30 Delelő 13.30 Kalandos nyár. Sorozat 14.25 Mortadella. Olasz vígjáték 16.05 Julieta. Sorozat 16.50 Joker 16.55 Szeretni bolondulásig 17.20 Joker 17.25 Hegylakó. Amerikai kaland­filmsorozat 18.30 Híradó 18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25 Fókusz 19.55 Barátok közt 20.25 A seriff és az idegenek. Olasz vígjáték 22.05 Stargate — Csillagkapu. Sorozat 22.55 Híradó 23.10 Pont hu 23.40 Űrbalekok. Sorozat 0.30 Fókusz MARKÍZA 17.00 Sorozatok 20.00 Szórakoztató műsor 20.25 Szurkolók vetélkedője 20.40 Labdarúgás 0.10 Kopogó szellem. Sorozat 1.00—2.20 Csalás. Erotikus film ________________________ A kalandor Szombat, RTL Klub, 20.00 Jean-Claude Van Damme rendezői bemutatkozásának ered­ménye látványos akciómozi, amely a legklasszikusabb ka­landfilmes hagyományokat eleveníti fel hatásosan. Maga játssza az idealista, vagány bandavezért, aki egy, a földgolyót átölelő Odüsszeián vesz részt: a lepusztult New York-i külvá­rosból eljut a Távol-Keletre, egészen a titkok és legendák övezte Tibetig, ahol részt vesz a férfiasság erőpróbáján, a legendás és halálos kimenetelű ghan­gheng versenyen. A zöldfülű Vasárnap, RTL Klub, 20.00 Nick Pulovski kemény zsaru, igazi vén róka a szakmájá­ban. David Ackerman személyében felelőtlen, fiatal fiút kap társául, aki eddig csak könyvből ismerkedett a rendőri munka szabályaival, így érthető, hogy mindent ezerszer megfontol, mielőtt döntene. Az a feladatuk, hogy lefüleljenek egy veszé­lyes autótolvaj bandát. Nicknek sikerül is megmenekülnie a leghajmeresztőbb helyzetekből, csak az a kérdés, hogy zöld­fülű társának hathatós közreműködését sikerül-e túlélnie. MARKÍZA 17.00 Sorozatok 20.00 Talk-show 21.00 JAG. Sorozat 21.55 Riportmagazin 22.20 Jelszó: Örökkévalóság. Sci-fi sorozat 23.20 Üz­letemberek. Amerikai sorozat 0.15 Navarro. Sorozat 1.50 Hihetetlen történetek. Sorozat ._______________________________________/ Az ötödik elem Vasárnap, TV-2, 20.00 New York City a 23. szá­­ zadban. Korben Dallasnak rosszul kezdődik a napja. Nem elég, hogy rémálomból ébred, ráadásul egy nő is a légitaxijába pottyan, isme­retlen nyelven hadovál, se­gítségért könyörög, és már üldözi is őket a rendőrség. Aztán egy fura kis pap vala­­mi ötödik elemről magyaráz neki. Végül pedig felbukkan a Tábornok is, és megkéri Korbent, az egykori pilótát: ugyan mentse már meg a vi­lágot!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék