Képes Néplap és Politikai Hiradó, 1879. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

szati, könyvkereskedési és könyvkötési csoport ........................................ 148—149 A Vörösmarty-tér Székes-Fehérvártt ...... 156 Vörösmarty Mihály szobra Székes-Fe­hérvártt ................................................. 157 Székesfehérvári főpiac. ............. 164 Székesfehérvári püspöki palota .............. 165 A Zichy-pavillon őrei a székesfehérvári ki­állításon ................................................. 172 A székesfehérvári országos kiállítás helyi­ségei ............... 173 Eötvös-szobra ............................ 180 A székes­fehérvári kiállítás ünnepélyes megnyitása ............................................. 181 A legkisebb nő a világon : Zarate Lucia, a mexikói törpe leány ........................... 188 A szultán törpéje .................................... 189 Az árvai uradalom kiállítása Székes-Fe­hérvárott................................................. 196 Gróf Sztáray várpalotai erdészeti kiállítá­sa Székes-Fehérvárott ....................... 196 Az Aetna kitörése .................................... 197 Az Aetna tűzfolyama elönti Katanea vá­rosát (1696 ban) .................................... 197 Napóleon Jenő herczeg ......... 201 «Köszönet Szegedért.» Zichy Mihály rajza a szegediek javára rendezett párisi ün­nepély programmján ........................... 204 A szegediek javára rendezett párisi ünne­pély : A vásár a színpadon ................... 205 Iszmail pasa, a letett egyiptomi alkirály 212 A macskák atyja (Egyiptomi kép).......... 218 Napóleon herczeg halála ....................... 220 Szolovieff, a­mint a vesztőhelyre viszik 221 I. Tevfik, Egyiptom új alkirálya............. 228 Kairó, Egyiptom fővárosa 229 Aleko pasa, Kelet Rumélia kormányzója 236 Lap Angol fogoly Csetevájo zulu király tör­vényszéke előtt .................................... 237 Petőfi mellszobra a nemzeti múzeumban 241 Napoleon herczeg holttestének föltalálása zulu földön ............................................. 244 Napoleon herczeg temetése Chislehurst­ban .......................................................... 245 Világos vár ................................................. 252 A világosi fegyverletétel 1849. aug. 13-án (Egykorú rajz.)........................... .......... 253 Mária, belga királyné ........................... 257 A brüsszeli jótékonyhangverseny pro­grammlapja.................................... 260—261 Az «Arrogante» hadihajó elsülyedése. Az árbocztetőre menekültek mentése...... 268 Az angol tisztek békealkudozása Oham­mal, Csetevájo öcscsével ................... 269 Munkácsy Mihály .................................... 273 A falu hőse. (Munkácsy Mihály festmé­nye után) ........................................ 276—277 II. Lajos király, (a nemzeti múzeum régi­ségtárában levő egykorú kép után.) ... 284 II. Lajos király vaspánczélja ................... 285 Szajid Mahmud, afghán főnök .............. 292 Cavagnari, angol őrnagy ..............................292 Zul-Kaddar afghán főnök ....................... 292 Khan-Baz afghán főnök .............................292 Albán harc­os ........................................ 293 Az albán liga tagjai ................................... 293 Báró Haymerle Henrik ........................... 300 Deák Ferencz szobra Zala­egerszeg főte­rén ......................................................... 301 Bismarck herczeg .................................... 305 Jakub khán az angol főhadiszálláson Gendemekben aláírja a békeokmányt 308 Cavagnari őrnagy lepecsételi a gende­­meki békeokmányt ............................... 309 Lap Bismarck utazása a magyar rónán ...... 313 Vilmos császár és Bismarck Königgi­átznél 316 III. Napóleon és Bismarck Sedánnál... 316 Bismarck családja körében.......................­ 317 A 13 aradi vértanú kivégeztetési helye£T324 Hogyan írták meg az afghánok az ango­lokkal kötött béke okmányát............... 325 A Budapest ferenczvárosi új templom...... 332 Vasúti híd áttolása a Rancé folyón Fran­cziaországban ............................ .......... 340 Tenger fölötti hid New-York és Brooklin­ sziget között Észak-Amerikában ...... 341 A fogoly Csetevájo hajóra szállása Durn­ford kikötőbe (zulu földön) ............... 348 Csetevájo kiszállása az angolok birtoká­ban levő Fokföldön ........................... 349 Képek a szerb kongresszusról................... 357 Hauser Gáspár ......................................... 363 Bismarck herczeg Bécsben ........... 365 A spanyol király követe Krisztina főher­czegnőnél ................................................. 372 Orosz foglyok szállítása Szibériába ...... 375 Arany János.............. 380 Toldy Miklós ........................... 381 Bikaviadal a régi Rómában ...................... 392 Bikaviadal Madridban ............................ 393 Dagasztó menyecske. (Rajzolta Aggházi Gyula.) .............................. 404 A franczia nemzetgyűlés ülésterme Páriá­ban ......................................................... 406 Karácsonyi kép ....................... 416 Budai várkerti épületek ........................... 427 A spanyol királyi pár esküvője (2 kép) 426 Külön képmelléklet. A magyarok őstörténelméből. Falfestmények a nemz. muz. lépcsőházában.­ 9 kép egy lapon.

Next