Képes Újság, 1970. július-december (11. évfolyam, 27-52. szám)

1970-07-25 / 30. szám

Év elején hazánkban 2,2 millió ember kapta meg a hong-kongi influenzát. A betegállományban levőknek négyszázmillió forint táppénzt fizettek ki. Az ,,A2" és a ,.B" vírusok leküzdésére kétszázmillió forint értékű gyógyszer fo­gyott el. Háromszorosa az előző esztendők hasonló célú gyógyszerfogyasztá­sának. Tehát félmilliárdnál jóval többe került, mégsem múlt el a járvány nyomtalanul. A tüdőszűrések kimutatták a szövődmények utókövetkezményeit. Sokan kerültek a közelmúltban szanatóriumba amiatt, mert annak idején könnyen vették betegségüket. Most hónapokon át gondosan ápolják, s állan­dó megfigyelés alatt tartják azokat, akiknél súlyosabb következményekkel járt UTÓHATÁSA A szanatórium védett, napos teraszán sokat pihennek a betegek A kora délelőtti órákban fia­talasszony szaladt ki a szana­tórium kapuján, kezében borí­tékkal. A postára sietett, hogy feladja a levelet, minél hama­rább tudják otthon: már nincs baj, teljesen tünetmentes, hama­rosan mehet haza. Pedig esete súlyos volt, ezért utalták a sza­badsághegyi Állami Tüdőszana­tóriumba. Betegségének előzménye ab­ban egyezik többi sorstársáéval, hogy lázasan ment dolgozni, amikor otthon kellett volna ma­radnia. Nem gondolta, hogy majd drágán fizet érte. Már csak azért sem, mert a körzeti orvos is azt mondta neki, amikor vizs­gálatra jelentkezett: ha pihenni akar, otthon maradhat két na­pot. Nem maradt, lábon hordta ki az influenza szövődményét, a tüdőgyulladást. Május elején utalták szanató­riumba. Válságos napok követ­keztek. Egyik vizsgálat a másik után. injekciók, gondos ápolás, biztatás. Noha az orvosok, ápo­lók mindent megtettek, az asz­­szony nem hitt gyógyulásában. Aztán elmúlt a láza, nem fo­gyott tovább, napról napra job­ban érezte magát, s a röntgen sem mutatta már azt a kétség­be ejtő foltot, amit a lábon kihor­dott influenza szövődményeként fellépett tüdőgyulladás okozott. A szanatóriumban most sok olyan beteget ápolnak, akiket a hong-kongi miatt utaltak be. — Jóformán már csak az idő­sebbek betegsége a tbc, kevés fiatal kapja meg hazánkban. A hong-kongi influenzajárvány is főleg az idősebbeknél okozott problémát. Többnyire azoknál, akiknek régebbi, már gyógyult tuberkulotikus fertőzését az influenza most ismét fellobban­­totta. De fiatalok is kerültek a hong-kongi miatt hozzánk — tá­jékoztatott dr. Sirály Ferenc, a szabadsághegyi Állami Tüdő­szanatórium igazgató főorvosa. — A szövődmény sok betegnél „Súlyos következményekkel járhat” — mondotta dr. Si­rály Ferenc igazgató főor­vos légzési nehézséget okozott, lég­utak hurutos megbetegedésével járt. Ám a kellő időben való be­avatkozás eddig minden eset­ben segített. Azért komoly ered­mény ez. mert tudjuk, hogy az idült hurutos megbetegedést tel­jesen megszüntetni már nem lehet, csak enyhíteni. — Gyógyászati eszközökkel, műszerekkel jól el vagyunk lát­va. Most is kapunk olyan mű­szert — körülbelül egymillió fo­rintba kerül —, amellyel a lég­zésszervi betegséget sikerrel ke­zelhetjük. — Nálunk tehát még nem ért véget a hong-kongi szezon. Ugyanis a kezelési idő a sok és hosszadalmas vizsgálat miatt két és fél hónapig is eltarthat. Bi­zony, komolyabban kellett vol­na venni az embereknek az inf­luenzajárványt. Főleg azoknak, akik valamikor már tbc-fertő­­zöttek voltak, vagy pedig légúti megbetegedésben szenvednek. Tapasztalatunk szerint, a hong­kongi influenza súlyos bajt is okozhat. Az idei járvány, s an­nak következménye legyen intő példa a jövőre vonatkozóan. András Ida A kezelés egyik formája a műtét utáni gyógytorna Meggyógyult a fiatalasszony. A szövődmény nála majdnem végzetessé vált. Az utolsó napok már jobb hangulatban teltek a szanatóriumban (Fejes Irén felvételei) A HONG-KONGI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék