Képes Újság, 1973. január-június (14. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-13 / 2. szám

A TÁNCDALÉNEKES­­ ÖNMAGÁRÓL Szécsi Pál ma már az egyik legnépszerűbb táncdaléneke­­sünk. Az egykori mezőtúri trombitás nagy utat tett meg, amíg eljutott a nemzetközi hírnévig. — Ritkán nyilatkozom újságíróknak. Ne értsen félre, szívesen elmondom a véleményemet, csak nem keres­nek meg. Jelentkezni pedig nem illik. Nos, az előbb arra kért, meséljem el, hogyan jutottam a csúcsra. Dehát én nem vagyok a legmagasabb ponton. Lehet, hogy nem is leszek ott. Az isten tudja mért, de sokszor félek. Félek, hogy vége ennek az egésznek. Reggelenként, amikor felébredek, remeg­ve nézek körül: rendben van-e minden? Ha külföldön éne­kelek, rohanok haza, rohanok a színpadra, hogy megnyug­tassam magam: nem felejtett el a közönség!­­• Már gyermekkoromban vonzódtam a zenéhez. Egészen fiatalon egy mezőtúri tánczenekarban trombitáltam. Itt némi önbizalmat szereztem, és leküzdöttem a pályakezdés lámpa­lázát. Most persze azt hiszi, hogy a „nagy felfedezéssel” folytatom. Nem, ezután még sokáig nem történt semmi. Azaz, idegenvezető lettem. Lengyelországban éltem három évig. Még ma is találkozom néha olyan turistákkal, akik a cso­portomban voltak. — Egy napon valaki a fülembe súgta: idehallgass, öcsi, elég jó hangod van, nem hasonlítsz a notredami toronyőr­­re, indulj el a salgótarjáni amatőr fesztiválon! Szót fogad­tam, és megnyertem a versenyt. Aztán már ment minden, mint a karikacsapás. Majláth Júlia tanított énekelni, és Bán­ki László volt az, akinek kezdetben sokat köszönhettem. Mert nincs annál fontosabb, hogy bízzanak egy fiatalban. — Persze az életben nagy jelentősége van a szerencsének is. Én például a II. Táncdalfesztiválon a „Csak egy tánc volt” című számot kaptam. A többit már ismeri. Azóta „ben­ne voltam” néhány slágerben. És közben igyekeztem kita­lálni egy figurát. Nem tánclépésre gondolok, hanem karak­terre. Megpróbáltam a szépfiúság helyett a mai, modern képzett, romantikus fiatalt „hozni”. Ha nem ismeri föl ben­nem ezt a típust, hát úton vagyok feléje, esküszöm. — Bizonyára érdekli az is, hogy a gyorsan pergő évek alatt küzdöttem-e egyáltalán. Nos, nekem sem volt sima az utam. Elvégeztem a rádió-stúdiót, időnként bosszankodtam néhány igazságtalanság miatt, és bevallom, nélkülöztem is. De mindez nem vette el a kedvemet, csak megedzett és am­bicionált. Egyébként még ma is járok hangképzésre és moz­gástechnikai órákra, ez természetes.­­• De tudja, milyen nehéz érvényesülni? Nincs impresz­­szárió, aki segít, mindent magam intézek, a számok kivá­lasztásától a fotókig, valóságos reklámfőnök vagyok. De ne higgye, hogy értek hozzá. És nem is ildomos propagálni ma­gam. Mért nem foglalkoznak többet a táncdalénekesek prob­lémáival? Valahogy mostohagyerekek vagyunk. Sokan leke­zelnek bennünket. Éppen nézegettem a Ki kicsoda legutób­bi kiadását, hát a műfaj hazai képviselői nemigen szerepel­nek benne. — Mi mindent elkövetünk, hogy kellemes perceket szerez­zünk a közönségnek, hisz bennünket is a siker éltet. Én pél­dául havonta tízezer kilométert utazom, többet vezetek, mint egy taxisofőr. És ezt nemcsak a pénzért teszem. Persze gyakrabban fellépnék a fővárosi közönség előtt, de mondja meg, hol? Pesten kevés a nívós szórakozóhely, a nívós mű­sor. És én egyre igényesebb vagyok. Már nem járok hak­nizni zongorakísérettel, csak zenekarral. A Kék Csillag Együttessel jól megértjük egymást, velük készül majd a harmadik nagylemezem is. Talán már az én versszövegem­mel. Mert írok is. Furcsa, de akadnak gondolataim. Ha majd befejezem, talán profiként űzhetem azt, ami ma még csak a hobbym. — Lehet, hogy nemsokára tévéfilm főszerepet is kapok Zalatnay Lacyval. Még csak annyit: szűrje meg, amit mond­tam, nem akarok kellemetlenséget. Különben ... írjon meg mindent, felesleges ettől is félnem ... Hámori Tibor CSAK AZÉRT, MERT K­ét évvel ezelőtt létesült Kunszentmiklóson a TE­­MAFORG, a Textilhulladék és Fonalosztályozó Vállalat üzeme, de azóta is tovább bővül: ha­marosan új üzemrészt avatnak, és elindul majd a futószalag. A „rongygyárban” új munkáske­zekre lesz szükség. El is készí­tették a munkásfelvételt hirde­tő plakátot, de nem tették ki a kapura. A vállalat vezetői ugyanis nem tudják, mitévők legyenek, ha a plakát a fiók­ban marad, nem biztos, hogy lesz elegendő munkaerő, amikorra kellene, ha viszont kikerül a ka­pura, olyanok is jelentkeznek majd, akiket nem akarnak fel­venni ... — Cigányok vagyunk, azért idegenkednek tőlünk. Pedig mi is itthon szeretnénk dolgozni, hogy ne kelljen naponta négy órát utazással eltölteni, ha Buda­pesten vállalunk munkát, — mondja Sztojka János, a mel­lőzés miatt visszafojtott kese­rűséggel. Megtermett, izmos fér­fi, jó szövetből készült nadrág, gyapjú pulóver van rajta. Nem­rég mázolták a fehér konyha­bútort, a szobai bútorok fénye­sek, egy ujjnyom sem látszik rajtuk. Sehol sem örülnek az olyan munkásnak, aki jóformán meg nem melegszik új helyén, és máris tovább áll, ha jobb kere­setre van kilátása — jegyzem meg. — A pénzt mindenki szereti, nemcsak mi. Az áporkai Egyet­értés Tsz-ben kilenc hónap alatt majdnem száznegyvenezer forintot kerestem.. — válaszolja Sztojka János. Kilencen jár­tunk oda dolgozni. Mindennap autóval hoztak, vittek bennün­ket. Én voltam a brigádvezető. Aratás idején, ha kellett, a nap mind a huszonnégy óráján át dolgoztunk. Karácsony előtt is szedtük meg a kukoricát, amit a gép elhagyott. A tsz-tagok már nem jöttek ki a mezőre, mert hideg volt. Most viszont egészen április végéig nincs munka Áporkán, de a téli hónap Kóta György igazgató. Még nem döntöttek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék