Képes Újság, 1979. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1979-02-10 / 6. szám

Pisti a Pesti Színházban A Pesti Színház legutóbb Örkény István groteszk játékát mutatta be. Nem meglepő, hogy azóta ez szá­mít a legnagyobb eseménynek a fő­város színházi életében. Ebben kétségkívül Pisti játssza a legfontosabb szerepet. Hiszen a szerző most sem maradt adósunk egy óriási ötlettel. Ezúttal is agytornát végzett, és ennek az lett az eredménye, hogy az egész néző­tér vele együtt tornáztatja az agyát. Közben belopva képzeletünkbe azt az új színpadi hőst, aki nincs is, és mégis mindig létezett. Aki azért nincs, és azért mindig is létezett, mert nem a színpadon él valójában, hanem egy-két méterrel odébb: bennünk, nézőkben. De bennünk sem úgy, ahogy mi­ magunk élünk. Nos, ez a Pisti groteszk játékot űz velünk. Megszületik, aztán meghal. Feltámad, aztán él tovább, mintha mi sem történt volna. Pedig mindig történik vele valami. Körülötte és benne: zajlik a törté­nelem. De, mert a történelmet nem­csak golyóstollal írják, hanem golyó­val is, a szerző úgy írta meg ezt a groteszk játékot, hogy Pisti alig győzi kapkodni a fejét. Egyszer őt lövik le. Máskor ő tölt csőre. Meghúzza a ravaszt, és mi meg­halunk. Aztán mi lövünk rá, és ő újra talpra szökken. Micsoda játék! Játék — önmagunkkal jobb, ha nem számoljuk, hányszor játszottuk ezt végig a történelemmel. Mindig rajtunk van a sor. Mint most ezen a Pistin, aki lehet, hogy Örkény Istvánnal azonos, de lehet, hogy mégsem. Tény azonban, hogy a szerző alkotása, és nem az istené. Emberek vagyunk. Esendő teremtmények, akárcsak Pisti, aki ezúttal a címszereppel azo­nos Örkény Istvánnak ebben a „Pisti a vérzivatarban” című groteszk játé­kában. Ha közben-közben felocsúdunk, és azt vesszük észre, hogy színházban vagyunk, akkor azt is tudnunk kell, milyen kitűnő ebben a szerepben Tordy Géza. Különösen az első rész­ben, ahol végig jelen van. A második részben azonban, ahol jobbára nem is létezik, mert egy palackba zárva él , Tordy készségesen áttestálja ezt a különös Pisti-szerepet a szerzőre. És ránk, hogy változatlanul hig­y­­gyünk Pisti létezésében, és még in­kább önmagunkban. Tapasztalhatjuk, játszani milyen nehéz. Különösen azokra a szerep­lőkre vonatkozik ez, akik a Pisti kö­rüli vérzivatarban csak időnként vil­lannak fel. Kiváltképp Garas Dezső (a félszeg Pisti) és Balázs Péter (a tevékeny Pisti) bizonyul a legjobb­nak ebben az agytornában, amely nemcsak bennünk osztja szét Pisti tulajdonságait, hanem a színpadon is, egy-egy remek színészben. Abszurdum! — csapnánk az asz­talra, de a nézőtéren nincsenek, asz­talok. A színpadon tehát zavartalanul to­vább folyik az abszurd játék. Lucifer is időről időre megjelenik, hogy új utakra vezessen valamennyiünket, de jósnő lett belőle. És hát, őt Gobbi Hilda emeli szárnyára! A teremtés, az alkotás olyan döbbenetes erejével, hogy­­ a sikernek egyébként is ez most a legbiztosabb jele — lúdbőrös lesz tőle a hátunk. Belelátni a jövőbe? Abba is, ame­lyikből egyszer — hol volt, hol nem volt — még a Duna-parti kivégzés is jelenné válhatott? A nagy mutatványban — mint rendező — Várkonyi Zoltán is szi­porkázik. Patronjai mindig és ele­gánsan célba találnak. S. GY. F. Örkény Istvánnál (Fotó: Keleti Éva, MTI) ROBERTO RENZI. — A csodagyerek 1958-ban, amikor Budapesten vezényelt, már komoly fiatalember volt, de a Papa egy pillanatra se tágított mellőle. Együtt érkeztek a Duna-szállóba is. Egykorú fényképfelvétel. (A szerző gyűjteményében) A húsz-huszonegy éves fiatalember — a világhíresség — szótlanul, szerényen ácsorgott a Papa mögött. Zavartan nyúj­totta kezét, amikor végre őt is üdvözöl­hettük. Kint, a repülőtér főépülete előtt, két kocsiba ültünk. A másodikban jutott hely a Papának. A Papa ezen is jót nevetett. — De el ne lopják Róbertot! — mondta hahotázva Az interjú a gépkocsiban készült, a fe­rihegyi repülőtér és a Duna Szálló között. Roberto Renzi zavarral küszködött ekkor is. — A Papának el kell néznünk — mond­ta —, hogy az a történet, amit az előbb elmesélt, tulajdonképpen nem is velem, hanem még annak idején Toscaninivel esett meg. A Papa egyúttal a menedzse­rem is, és esküszik rá, hogy egy-egy jó sztori, amit ő az eredeti, olaszos szenve­délyességével elterjeszt, csak használhat még a világhírnek is. — ön csodagyerekként kezdte tünemé­nyes pályafutását. — Na persze! Hiszen kilencéves korom­ban vezényeltem először. De addig is na­gyon hosszú volt az út. — Ahogyan a filmjeiben ezt láttuk is. — „A kis karmester” 1952-ben? És „Az első hangverseny”? — Roberto Renzi he­vesen tiltakozott. — Nem! És nem! A film, az más! Azt is a Papa találta ki, szőrös­­tül-bőröstü­l. A szüleim, ő és a Mama, el­lentétben a filmsztori által elmondottak­kal, sose ellenezték, hogy karmester legyek. Éppen ellenkezőleg! Nagyon is akarták. Talán nem is minden alap nélkül. Ők na­gyon szeretik a zenét, és meglátták ben­nem a „nagy lehetőséget”. Tőlük tanultam meg szeretni a muzsikát. — És még kiktől tanult? — A karmesterek közül nagyon szere­tem Furtwänglert. De legjobban Toscani­­nit. — És mit vezényel legszívesebben? Neveket sorolt fel: — Wagner! Beethoven! Brahms! Verdi! Bizet! Azt sem titkolta, hogy gyerekesen nagy álma: a „Carmen”-t vezényelni a párizsi Nagyoperában. A sors aztán ezt is megadta neki. Legnagyobb teljesítménye lett: a „Car­men" felújítása a párizsi Nagyoperában. A csodagyerek ma már a múlté. Roberto Renzi a maga lábán áll. A sikerei, mintha mi sem volna természetesebb, folytatód­nak. Simon Gy. Ferenc 15

Next