Kis Ujság, 1927. január (40. évfolyam, 6-24. szám)

1927-01-11 / 7. szám

1927 január 11 Az új rendszerű VIA TO N­AL LEMEZUJDONSJUIOX legnagyobb raktára Hangszersz, encettményes átban HANGSZER-OTTHON FEKETE MIHÁLY Budapest, József­ körút 9. sz. ^­nmsorIngyen KÖZGAZDASÁG Kitüntetés. A kormányzó a földmivelésügyi mi­niszter előterjesztésére Tükrössy Richárd velencei föld­birtokosnak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazda­sági főtanácsosi címet adományozta. Fejes zenekísérettel. Berthold francia állattenyésztő tapasztalatai szerint a zene a tehenek idegrendszeré­nek élénkítésével fokozza a tejalvasztást. Öt tehenet, amelyek előzőleg három-három hétig egyforma viszo­nyok­ között éltek, 7—14 napon át zene (felváltva grammofon, hegedű és verkli) kíséretében fejezett. A tejmennyiség emelkedett. Az állatok viselkedésükkel szemmel láthatóan mutatták, hogy a zene izgatja őket és a fejő emberek megállapították, hogy amint a zene kezdődött, a tej bővebben folyt a tőgyből. A tej egy­­része tudvalévően a fejési szünetek alatt választódik el, másik része pedig nagyon gyorsan pótlódik a fejés köz­ben. Lehetséges tehát, hogy a zene az idegrendszer in­gerlésével sietteti az elválasztó sejtek működését. Nagy áremelkedések az értéktőzsdén. Igen élénk forgalom mellett az értéktőzsdén ma nagy áremelke­dések voltak. Magyar Hitel 85—85.5, Angol-Magyar 110, Kereskedelmi Bank 119, Pesti Hazai Takarék 240, Osztrák Hitel 12, Salgó 53.20, Bauxit 169, Kőszén 432, Magnezit 178—180, Drasche 7.5, Újlaki 49, Rima 93.5, Ganz-Danubius 204.5, Ganz Villamossági 133, Fegy­ver 152, Gazdasági gép 19.6, Lámpa 75, Schlick­ 9­2, Tröszt 42—43, Államvasút 36, Vasúti forgalmi 37.5— 38, Nasici 171, Magyar cukor 208, Georgia 27.5—27.55, Mezőhegyesi 56, őstermelő 20, Német mezőgazdasági 51, Gumi 60, Részvénysör 95—96, Gschwindt 56, Égisz 13.6 pengő. Olcsóbb a búza és a rozs. A mai terménytőzsdén az irányzat lanyha volt. A búza 25 fillérrel, a rozs tíz fil­lérrel olcsóbbodott. Búza tiszavidéki 75 kg.-os 30.55— 30.95, 76 kg.-os 30.95—31.35, 77 kg.-os 31.35—31.75, 78 kg.-os 31.95—32.35, felsőtiszavidék­ 75 kg.-os 30.35 —30.75, 76 kg.-os 30.75—31.15, 77 kg.-os 31.15—31.55, 31.75—32.15, pestvidéki és fejérm­egyei 75 kg.-os 29.95—30.35, 76 kg.-os 30.35—30.75, 77 kg.-os 30.75— 31.15, 78 kg.-os 31.35—31.75, egyéb dunántúli 75 kg.-os 29.75—30.15, 76 kg.-os 30.15—30.55, 77 kg.-os 30.55—30.95, 78 kg.-os 31.15—31.55, pestvidéki rozs 24.20— 24.40, egyéb ugyanennyi, takarmányárpa I. 19.60—20.40, II. 18.80—19.60, sörárpa felsőmagyar­országi 25.20—28, egyéb 24—26, köles 15.20- 16, zab I. 19.20— 19.60, II. 18.80—19. tengeri 16.30—16.70, repce 45.20—45.60, korpa 13.20—13.60, lucernamag 224—264, lóheremag 216—240 pengő. Mit érnek a külföldi pénzek? Angol font 27.7025 —27.8625, belga frank 89.375—79.675, cseh korona 16.89—16.77, dán korona 152.075—152.725, szerb di­nár 10.035—10.095, dollár 569.75—571.65, francia frank 22.65—23.10, hollandi forint 228.225—229.225, lengyel zloty 62.65—64.15, román leu 3.42—3.02, bol­gár leva 4.10—4.16, olasz líra 24.80—25.25, német márka 135.40—135.40, osztrák silling 80.30—86.25, norvég korona 145.275—145—925, svájci frank 110.15 —110.55, svéd korona 152.425—153.075. SPORT Atlétikai versenyek. Vasárnap délelőtt dermesztő hidegben folyt le a Főiskolai Sport Szövetség fedett­pálya atlétikai versenye az Iparcsarnokban. Úgy a főiskolások, mint pedig a meghívott polgári egyesü­letek versenyzői pompás küzdelmeket vívtak. Boksz-viadalok. A boksz-szövetség vasárnapi via­dalán az NSG gárdája 12 : 4 arányú bravúros győzelmet aratott a Budapesti Vasutasok felett. Különösen Gelle Miklós volt elsőrangú.­­ Kalmár István győzött a Sparta AC kizárásos boksz­versen­yén 6 győzelemmel Eckl Viktor RAC és a szegedi Markovicn előtt, aki egyedül győzött Kalmár ellen. Korcsolyaverseny. A Budapesti Korcsolyázó Egy­let január 9-én tartotta második háziversenyét. Az ez alkalomra kiírt gyorskorcsolyázó versenyt nem bonyo­lították le, mert a természetes jég gyenge volt. Ily kö­rülmények között csak a műkorcsolyázó és táncve­r­­senyt tartották meg. Az eredmény a következő : Fér­fiak műversenye: 1. Finster Antal, 2. Zöllner Ottó, 3. Vitéz Hatfalussy István. Nők műversenye: 1. Tóth Sylvia, 2. Révay Erzsébet, 3. Kereszten Adámé. Ke­­ringőverseny : 1. Orgonistar—Szalay pár, 2. Holter— Szabó pár, 3. Gálla—Ormos pár. KIS ÚJSÁG Égszakadás, földindulás! (Sirius mester rettenetes zivatarokat, földrengéseket, még kénköves esőt is jósol erre az esztendőre) A Kis Újság régi barátja, Sirius, a nevezetes idő­jós, a következő legfrissebb jóslást bocsátja világgá : 1927 januárban túlnyomóan száraz, hideg, sőt zord hideg idők jönnek. Februárban tartós, zord, hideg időjárás ígérkezik. Havazásokra, sőt hóviharokra van kilátás. Nagy szél­viharok és földrengések lesznek észlelhetők. Hazánk­ban is ígérkezik, de csak kisebb földrengés. Márciusban is jönnek még esős hidegek. Több he­lyen havazás lesz. Pár napig igen nagy köd. Eső és hó­esés mutatkozik. Áprilisban kissé szeszélyes időjárás ígérkezik. Éjjeli fagyokra van kilátás. Igen hűvös, viharos sze­lekkel. 14-étől melegebb időt várhatunk. Májusban sok helyen esővel és zivatarral kevert jeges esőt várhatunk. Nagy viharos szelek jönnek. Májusban igen nagy zivatarokra van kilátás, olyan ziva­tarokra, amilyenekre még a legöregebb emberek sem em­lékeznek, századok óta nem volt ilyen kritikus idő. Óriási károkat fognak okozni sok ember életében is. Nagy árvízre van kilátás. Június első felében kevés szép meleg nap jön. 1927-ben az országban kénköves eső fog esni, a hónapot és napot nem tudtam megállapítani. .4. 1927-i öz esz­tendő a történelemben szerepelni fog, mert igen nagy nyo­mokat hagy vissza maga után. Július hónap ebben az esztendőben a legszebb és legkedvezőbb hónapnak ígérkezik.. Augusztusban igen hűvös szelek, sőt viharok fog­nak átvonulni hazánk fölött. Szeptemberben több szép meleg nap ígérkezik Októberben lesz a második nyár. Túlnyomóan szá­raz és meleg időt várhatunk. November csapadékosnak mondható. December 1-től 12-ig hideg időt ígér. Helyen a havazás várható, 13-tól igen változó időjárás jön,­­ hó, köd és viharos szelek váltakoznak. Tartós, idő hideg nem ígérkezik. Nem kell félni, hogy nem lesz i- , sőt az lesz a baj, hogy nagyon erősnek ígérkezik. Nagy földrengések lesznek észlelhetők, több o­r­szágban ciklonok, óriási viharok. 1927-ben árvíz­­,­ vihar fognak uralkodni a földön. Az igen nagy ár­u több országban városokat, falvakat fog elpusztítani. Olyan zivatarok, mennydörgések jönnek, hogy század óta ilyen nem fordult elő. A zivatarok sok emberéles­t követelnek. A termés közepesnek mondható 1927-ben, gyü­mölcstermés nem ígérkezik, ez is csak közepest, * mondható.'* Az embernek csakugyan a haja szála is ég felé mered, ha Sirius jóslásait elolvassa. Ugyancsak rost kedvében lehet a mester, hogy ennyi borzalommal ijeszt bennünket. Akaratlanul eszünkbe jut a derék szegedi időjós, aki sokkal szelídebb dolgokat művel.. Kötelet akaszt egy rúdra kis boltjának ajtajára és rá­írja : »Hogyha száraz a kötél, szép idő van­­— ha nedves a kötél, esik az eső.« Bizonyos, hogy ettől a jóslástól nem ijed úgy meg az ember, azonkívül ebbe tévedés soha­sem eshet. SZÍNHÁZ, mozi A színházak keddi műsora Opera : Úrhatnám szolgáló. Petruska: A cremonai hegedűs (7). Nemzeti: Vén gazember (7). Kamara : Egy pohár víz (fél 8). Víg : A Noszti-fiú esete Tóth Marival (fél 8). Magyar: Sárga liliom (fél 8). Belvárosi : Egy férj eladó fél 8). Király : Cirkuszhercegnő (fél 8). Városi: Bob herceg (fél 8). Fővárosi Operett : Vigyázat, női szakasz.­­ (9). Andrássy­uti : A csodálatos nagymama stb. (fél 9). Terézkörúti: Kontra, gyerünk stb. (fél 9). Royal Orfeum : Varieté-színház (8). Kely község a magyar színészet, díszét. Hegedűs Gyulát, aki e község szülötte, díszpolgárrá választotta. A Tudós nők, a francia vígjáték mesterének, Moliére-nek mulatságos darabja, hosszabb pihentetés után csütörtökön felújításra kerül a Nemzeti Színház­ban. A főbb szerepeket Várműs Aranka, Kiss Irén, Somogyi Erzsi, Horváth­­Jenő, Sugár Károly, Petrics Sándor játsszák. Az ördög márkába A magyar filmgyártás sikerült alkotása Az újonnan meginduló magyar filmgyártás egyik leglelkesebb harcosa ma is kétségkívül Forgách­ Antal, a tehetséges filmrendező, aki amióta csak filmgyártás létezik, szívvel-lélekkel és nagy tudással szolgálja a magyar film ügyét. Forgách Antal, aki több, mint húsz éve működik a filmélet terén, csaknem minden évben készített egy-egy sikerült magyar filmet és mint a Glória filmgyár igazgatója, a saját­­ énjéből, minden idegen tőke hozzájárulása nélkül hozta létre alkotásait. Amikor a Filmalap megkezdte működését, Forgách is felajánlotta szolgálatait, ő is szeretett volna külföldi méretekhez méltó nagyobbszabású filmalkotásokat létrehozni, olyant, aminőt az ő szerényebb tőkebefek­tetése mellett eddig nem is lehetett, kívánni tőle, de a Filmalap pénzéből neki mégse jutott. És Forgách azért mégis elkészült az idén is magyar filmjével, Géczi Istvánnak, az ismert népszínműírónak egyik leghíresebb népszínművét, Az ördög mátkáját írta át Forgách és a nagy gonddal kidolgozott szöveg­könyvet épp oly gonddal, gyakorlattal és nagy tehet­séggel rendezte meg a vásznon, mint akármelyik híres külföldi rendező. De különös érdeméül számíthatjuk neki azt is, hogy Az ördög mátkája ízig-vérig magyar. A magyar népélet jól megrajzolt alakjai, magyar tájak és szokások tükröződnek vissza a filmről, melynek egész levegője magyar. Az ördög márkája külföldi vonatko­zásban is elsőrendű filmgyártmány. A legnevesebb magyar filmművészek játszanak ebben a filmújdon­­ságban. A fő női szerepet Somogyi Bogyó, a Nemzeti Színház ifjú művésznője játssza sok kedvességgel, kí­vüle Mátray Erzsi, Fenyő Emil és mások nyújtanak kitűnő alakítást. Heltai Jenő, a Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, maga is érdemesnek találta, hogy Az­ ördög mátkájával foglalkozzék és egyik reggeli lap hasábján dicsérettel emlékezett meg erről az új magyar filmről. Az ördög márkájá-t csütörtöktől kezdve az Uránia, Mozgóképotthon és Capitol színházak mutatják be elő­ször a nagyközönségnek. A filmszínházak műsora Fórum. (IV., Kossuth Lajos­ u. 18. Tel. T. 74—37 és 74— 38.­) Árnyak a­ villában, amerikai dráma. Főszereplő : Rod La Rocque. A vérebek. Izgalmas filmregény Bin-Tin-Tin, a híres farkaskutya főszereplésével. Híradók, (fél 5. 7 és fél 10.) Falaca-Filmszínház. (New-York palotával szemben. Tel. I. 65—13.) Bin-Tin-Tin, vérebek, 7 felvonásban. Gyakor­ok az őfelsége, vígjáték-attrakció 8 felvonásban. Főszereplők­ : Matt Morgre, Dorothy Devore. Híradók: A táncoló London. Előadások kezdete hétköznapokon 4, 0, 8, 10, vasár- és ünnep­napokon 3, háromnegyed 5, fél 7, negyed 9, 10 órakor. Jég­­rendelés I. 65—23. Radina. (Ezelőtt Renaissance. Nagymező-u. 22—24. Tel. T. 92—50 és T. 20—98.) A csodadoktor. Magyar vígjáték. Főszereplők: Rátkai Márton, Vaszari Piri, Szenes, Béla Mik­lós, Székely Ibi. Bin-Tin-Tin, a véreb. A legtökéletesebb Rin- Tin-Tin film 8 felv. Ámor naplója. II. Miklós orosz cár és charleston leckék a Fox Híradóban. Előadások kezdete :­­vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10. A többi hétköznapokon negyed ii. negyed 8 és fél 10. Royal Apollo. (Erzsébet-körút. Tel. 1. 118—94.) Strogoff Mihály. Verne Gyula világhírű regénye, filmen, 16 felvonásban. Főszereplő: Iván Mossouldne. Híradók. (5. negyed 8, fél 10.) UFA Blossinház. (VI., Teréz-körút 60. szám. A nyitó. pályaudvarral szemben. Telefon: Lipót 921—32 és Lipót 921—33.) .Strogoff Mihály. Verne Gyula világhírű regénye mén. 16 felvonásban. Főszereplő: Iván Mosjoukine. Hírr..­ (Előadások kezdete : hétköznapokon 5, negyed 8, fél 10, vn - -és ünnepnapokon háromnegyed 4, háromnegyed 6,8 és 10 órait . Uránia. (Rákóc-/.i-út. Tel. J. 23—54 és J. 121—35.) A k­arc.a dáma. Szenzációs filmattrakció. Főszereplő: Pola Kin A vulkán. Amerikai dráma 8 felvonásban. Híradók. (5. negyed fél 10.) ÚJPEST: Apoló-mozgó. Kedd : Rádióhiénák, kalandortörténet­e részben. Kísérő műsor. Szerda—csütörtök : Maciste az oroszlán­­ketrecben ; izgalmas dráma, fősz. Maciste. Továbbá Trallala hercegnő, vígjáték 8 felv. Uránia-mozgó. Kedd: A trocadero tündére, 8 felv.­­ A bitang, dráma 8 felv. Szerda—csütörtök: Orosz filmek: A szentpétervári kurír. Puskin regénye nyomán 8 felv. Télapó néprege 5 felv. KISPEST: Flóra-morgó. Kedd: Csákó és kalap. Roda Roda vígj. fősz. Hány Liedtke. Kísérő műsor. .Szerda—-csütörtök: El­sülyedt flotta, attrakció 8 felv. Pompás kisérő műsor. RÁDIÓ Szerdai műsor Budapest 555.6 hullámhossz. 9 óra 30 perc és 12 óra : Újsághírek. 1 óra : Idő- és vízállásjelentés. 3 óra : Újsághírek. 4 óra : Oszkár bácsi mesél. 5 óra: Idő és vízállásjelentés. Utána László Bertalan dr. előadása a finn-magyar gazdasági kapcsolatokról. 5 óra 30 perc: Zenekari hangverseny. 7 óra 30 perc: Régi operett­­részletek. Előadják Bócz Rózsi, a Városi Színház tagja és Nádassy István operaénekes. 8 óra 40 perc: Kül­földi átvitel. Bécs 517.2 és 577.7 hullámhossz. 4 óra 15 perc: Népszerű zene. 7 óra :"Szimfonikus hangverseny. 9 óra 30 perc : Népszerű zene. München 525.7 hullámhossz. 12 óra 30 perc : Hang­verseny. 4 óra: Tánczene. 7 óra 30 perc: Hangver­seny. 10 óra 80 perc: Tánczene.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék