Kisalföld, 2003. november (58. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-07 / 259. szám

2 Aktuális www.kisalfold.hu KISALFÖLD 2003. november 7, péntek 104 éves: Az 1956 óta nyugdíjas tanárnő tanácsai Sok tanulás, sok munka A soproni születésű Szentirmay Jánosné Teréz néni családja körében ünnepelte 104. születésnapját. A nyugdíjas tanárnő nagy vágya, hogy dédunokáit diplomával a kezében lássa. A Sopronban élő Szentirmay Jánosné „ReIly” néni azok közé tartozik, akik három évszázadot is magukénak tudhatnak. A XIX. század végén, amikor szü­letett, még nem volt sem rádió, sem autó; túlélt forradalmakat, világégéseket; megérte az űrkor­szak eljöttét, az ember Holdra lépését. Tanúja lehetett hát az emberiség technikai civilizáció­ja bámulatos fejlődésének. A soproni tanárnő 1956-ban ment nyugdíjba, de tanítványai ma is gondolnak rá: a napokban is felkereste egy Fertődön élő egykori diákja. Relly néni - aki­nek orvosra nemigen volt szük­sége — 95—96 éves koráig aktív életet élt: örömmel ápolta a kert virágait, s százévesen is teljesen önállóan gondoskodott magá­ról. Miklós fia társaságában él, családi környezetben. Relly né­ni nagy bánata, hogy leánya fia­talon meghalt; nagy öröme vi­szont, hogy unokája, Miklós három dédunokával is megör­vendeztette. „Vágyam, hogy dédunokáimat ­­Andreát, Gabriellát és Tímeát, akik a jogi pálya és az építészet iránt érdeklődnek - diplomával a kezük­ben lássam." SZENTIRMAY JÁNOSNÉ TERÉZ NÉNI: Szentirmay Jánosné a tanulás és a munka mellett a tiszta lelkiismeretet tartja a legfontosabbnak. Hogy miképpen érhető el a magas életkor? Sokat tanulni, so­kat dolgozni, nem idegeskedni, s minden este tiszta lelkiismerettel hajtani nyugovóra a fejünket. Az egészséges életmód mellett talán ez lehet az egyik titok... Mivel fia is nyugdíjas már, a tiszteletre méltó kort megért hölgy gondozásába a család egyik jó barátja, Balláné Kati is besegít. - A gyümölcsöt és a tej­terméket éppúgy szereti, mint a túrós és a káposztás tésztát ­­meséli. - Mostanában a rántott húst már nemigen szíveli, fá­rasztja a rágás. Egy évtizeddel ezelőtt is még sokat olvasott, fo­lyóiratokat, könyveket. A látása időközben nagyon megromlott, de a Kisalföldet minden reggel ma is kézbe veszi... Gosztonyi Miklós Tovább tartanak nyitva a lottózók Az Európában jelenleg legnagyobb lottófőnyeremény hatására most már szinte járványszerű méreteket öltön a lottóláz. Mint la­punk megtudta, a Szerencsejáték Rt. ezen a héten újabb részvételi csúcsra számít. A 4 milliárd 360 millió forintos jackpot elnyerésének reményében minden bizonnyal a legutóbb regisztrált, közel 13 és fél millió alapjátéknál is többet fog befizetni a több millió hazai és a kör­nyező országokból egyre nagyobb számban érkező szerencsevadász. A játékosok jobb kiszolgálása, a torlódások elkerülése, illetve mérsék­lése érdekében a hét végén a lottózók a szokásosnál tovább - pén­teken este 7 óráig, szombaton délután 5 óráig - tartanak nyitva. AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. SZERELDEI MUNKATÁRS a motorgyártás területén megfelelek az új munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek: ► középfokú gépész- vagy villamos végzettsé­gem van (autószerelő/autóvillamossági szerelő/gépész/géplakatos/karosszéria­­iakatos/villanyszerelő képzettséggel rendelkezem) ► szakmai tapasztalatom előnyt jelent a következő érdekes feladatokat kínálod nekem: ► szalagon végzett szerelési munkák ellátását ► karbantartási munkák elvégzését ► hibaelhárítást ► minőségbiztosítást ► rend és tisztaság biztosítását ► állandó és folyamatos fejlesztést együtt alakítjuk a jövőt Hivatkozási szám: 10087 Kapcsolattartó: Lakatos Krisztina személyügyi referens Tel.: 96/66 30 34 E-mail: krisztina.lakatos@audi.hu AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. Személyügy H-9027 Győr, Kardán u. 1. Tel.: 96/66 88 88 E-mail: karrier@audi.hu Az Audi Hungáriával dolgozom Természetvédelem A hazai természetvédelembe mi­előbb be kell vonni a gazdálkodói érdekeltséget az uniós gyakorlathoz hasonlóan - jelentette ki Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter. — Elsősorban az idegenforgalmi és egészségügyi vállalkozások lehetnek sikeresek - tette hozzá. Nem mind múzeum, ami annak látszik A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vizsgálata során számos múzeumról kiderült, hogy személyi, illetve infrastrukturális okból nem felel meg a működési engedélyében meghatározott besorolásnak. Ezek a kiállítóhelyek nem indulhatnak jövőre az uniós pályázatokon. Az évről évre közölt múzeumi statisztika folyamatosan nyilván­tartotta az új intézmények alakulá­sát, illetve a régiek megszűnését, mégis valószínű, hogy az adatok nem pontosak. A Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériumának két évvel ezelőtt kezdődött vizsgá­latából kiderült, hogy nem 812 múzeumi intézmény van Magyar­­országon. Elképzelhető, hogy száz­zal is kevesebb. Számos intéz­ményről kiderült például, hogy ­­elsősorban személyi, illetve infrast­rukturális okból — nem tud meg­felelni a működési engedélyében meghatározott besorolásnak. Az a múzeum például, amely nem ké­pes fejleszteni a gyűjteményét és nem alkalmas a tudományos munkára, nem nevezhető joggal múzeumnak vagy muzeális gyűjte­ménynek. Azok a kiállítóhelyek, amelyek nem tudják bemutatni a rájuk bízott értékeket, nem alkal­masak múzeumi intézménynek. Az uniós pályázatokon csak a tárca által kiadott működési engedéllyel bí­ró intézmények vehetnek majd részt. Dr. Szó'nyi Eszter, a győri Xán­­tus János Múzeum igazgatója meglepődött a hír hallatán, ugyanis ők erről még semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak. A szakember közölte: a megyei múzeumi szervezethez hat mú­zeum tartozik, s úgy véli, ezek mindegyike megfelel az előírá­soknak. A gyűjtemények fejlesz­tése azonban mindig nehezebb, hiszen az állami támogatásokból a magas infláció miatt egyre ke­vesebb antik tárgyat tudnak vá­sárolni. Az összesítés ugyan csak év végén készül el, az azonban jól látható, hogy a látogatottság folyamatosan csökken. Ahogy az igazgatónő fogalmaz: manapság nincs ázsiója a múzeumoknak, pedig csak pár száz forintosak a belépőjegyek. Amennyiben pe­dig megvalósulnak a tervek, s in­gyenessé válnak, akkor szerinte még ekkora sem lesz az érdeklő­dés. Dr. Szőnyi Eszter tapaszta­latai ugyanis arról tanúskodnak, hogy amiért nem kell fizetni, ar­ra az emberek többsége nem is kíváncsi. V.M. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SZŰK ÖDÖN LÁTOGATOTTSÁG: Egyre kevesebben keresik fel a múzeumokat. Támogatott Deák-pályázatok Az Oktatási Minisztérium nemrégiben tette közzé a Deák Fe­­renc-pályázat eredményét, amelyre a kétszáz esztendeje született állam­férfi emlékének megőrzését célzó programokat lehetett beadni. Az or­szágban 84 szervezetnek összesen 17,6 millió forintot ítéltek oda. A megyében hatan jártak sikerrel: a Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 300 ezer, a győri Deák Ferenc Közgazdasági Szakiskoláért Alapítvány, a szintén győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és a Soproni Tudós Is­meretterjesztő Társaság 170-170 ezer, a mosonmagyaróvári önkor­mányzat 70 ezer, valamint a Kónyi Körzeti Általános Iskola 150 ezer forintot kapott. Ez azt jelenti, hogy 1 millió 30 ezer forint - az összes pénz 6 százaléka - került Győr-Moson-Sopronba. Ki VÉUMÉNY 'S ÖN SZERINT LEHET KEVÉS PÉNZBŐL JÓ SZÍNHÁZAT > ÚJ KÉRDÉSÜNK: Ön szerint arányban áll Sh panellakások piaci ára és értéke? VÁRJUK SZAVAZATÁT: www. kisalföld, hu Főszerkesztő: Nyerges Csaba Hírszerkesztőség: Somodi Géza főszerkesztő-helyettes Szerkesztők: Bogárdi Szilvia, Burkus Zoltán, Készéi L. András, D. Pusztai Andrea, Nyitray Péter Rovatvezetők: Bertleff András (fotó) Papp Győző (sport) Vezető újságíró: Koloszár Tamás Publicisztikai szerkesztőség: Fábián György főszerkesztő-helyettes Szerkesztők: Sudár Éva, Werner Krisztina Kiadó és szerkesztőség: 9021 Győr, Újlak u. 4/A Levélcím: 9002 Győr, Pf 28 Telefon: 96/504-444, fax: 96/504-414 Szerkesztőség: 96/504-455 Interneteim: http://www.kisalfold.hu Hirdetésszervezés: 96/504-433 Hirdetésfelvétel: 9021 Győr, Újlak u. 4/A Kisalföld-pavilon, Győr, Baross út Hirdetésfelvétel telefonon: 96/504-422 Regionális szerkesztőségek: Sopron: Bódvai Ildikó szerkesztőségvezető Sopron, Frankenburg u. 2/A. Telefon: 99/511-388 Szerkesztőség: 99/511-377, fax: 99/511-366 Hirdetésfelvétel: 99/511-385 Fax: 99/511-384, 99/312-266 Mosonmagyaróvár: Vida István szerkesztőségvezető Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/577-574, fax: 967214-266 Hirdetésfelvétel: 96/577-577 Rábaköz: Vida István szerkesztőségvezető Csorna, Mártírok tere 6. Telefon: 96/263-172 Hirdetésfelvétel: 96/260-164 KIADJA A KISALFÖLD KIADÓ, A LAPCOM LAPCSOPORT TAGJA. Kiadóigazgató: Dr. Orosz Tamás Elektronikus szerkesztés: LAPCOM KFT. Színes technika: Grafikai Stúdió Nyomás: LAPCOM KFT., 9021 Győr, Újlak u. 4/A Központi telefonszám: 96/504-444 Ügyvezető igazgató: Szammf.r István Index: 26-060-HU ISSN 0133-1507 A Kisalföld a tagja. Előfizetés telefonon: 06-80/504-504, és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 1259, negyedévre 3777forint. Előfizetésben terjeszti a LAPCOM KFT. terjesztői hálózata. Árusítja a RÁBAHÍR Rt. és alternatív árusok. A Kisalföldben megjelent fotók megrendelhetők! Telefon: 96/504-461 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A CSALAD NAPILAPJA ! RÚD A-CASH A Dunántúl egyetlen tőzsdeterminálja Állampapír hozamok: • 3 hónapos: 9,7 % • 6 hónapos: 9,8 % • 12 hónapos : 9,6 % BUX: 9780 +0,59% Matáv: 801 -0,12% Mól: 6645 -0.82% Otp= 2850 +2,15% í Richter: 25450 +1,39%

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék