Kisalföld, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-30 / 280. szám

Szerda, 2005. november 30. I iiiii rAini AiujiCAiuir I ________"JELENTIK • Fényes előkészületek: Az ünnep jelképei mögül kilóg a kereskedelmi óriásakció Vevőroham világszerte, főleg hitelre Gyors rohammal igyekeznek az emberek mostanában világszerte minél olcsóbban mindent beszerezni karácsonyra. Ám a tapasztalatok szerint az ilyenkor keletkező tartozást csak lassan tudják törleszteni. Külföldi magyar olvasóink azt is megírták, hogy a csillogó-villogó díszítés mögül kilóg a lóláb, ami az ünnepet óriási kereskedelmi akcióvá változtatja. Maxcy, USA: „Texasban korán kezdődött a bol­tokban a karácsonyi leárazás. Gyakran 70 százalé­kos, nehéz ellenállni neki. A nagyáruházaknak kü­lön hitelkártyáik vannak, ha rendelkezel ilyennel, tulajdonképpen mindent hitelre veszel. Sokan él­nek vele, aztán az új évben tartozásukat lassan tör­lesztik. A háztulajdonosok megkezdték a díszítést, aminek itt nagy múltja van. Az ajándékozás, a ven­déglátás egyébként itt is ugyanolyan gond. Azt hi­szem, tudják, mire gondolok.E­zeknek nevezik, mert ilyenkor a roham elviselhetet­len. Hajnali öttől délig a termékek 90 százaléka fél áron vagy annál is olcsóbban kapható. Aki korán kel, aranyat lel, viszont délelőtt tízkor már csaknem min­denhol a »kifogyott« felirat olvasható, mivel mindent elkapkodtak. A közlekedés ilyenkor borzalmas, jobb nem is menni, de hát annyira kedvezők az árak, hogy mégis mindenki útra kel. Én is ezt tettem. Itt egyéb­ként csak a szűk családi körnek jár ajándék, és sokan ezt sem viszik túlzásba. Viszont hallottam a rádióban, hogy az átlag amerikai 700-800 dollárt (140-160 ezer forintot) költ karácsonyi bevásárlásra. Ez soknak tűnhet, viszont itt »csak« egyheti fizetés.” Szívességért ajándékkosár Anikó, Olaszország: „Ilyenkor csillog-villog min­den, pedig észrevettem, hogy a kisebb városokban egyre kevesebb karácsonyi égő díszíti a közterületeket. Azokat ugyanis a kereskedők finanszírozzák, s az emelkedő árak miatt kevesebben járulnak hozzá a költségekhez. Az üzletek elé terített piros szőnyegért is komoly összeget kell fizetniük. A vevők egyelőre a ka­rácsonyi dekorációkat árusító boltokat keresik fel, amelyek már hetekkel ezelőtt megkezdték reklám­­kampányukat. Az egyik nagy üzlet­i osztálykirándu­lásra« hívja a kisdiákokat, buszt küld értük, s rövid is­mertetőt tart az ünnepi szokásokról. A szülők először a játékboltokat rohamozzák meg. Mindennap nyitva tartanak az üzletek, december 24-én és 31-én is estig, s sok helyen vannak kirakodóvásárok. A leghíreseb­bek azok a dél-tiroliak, amelyeket több ezer olasz ke­res fel. Az ajándékozásnál évek óta az elektronikai cik­kek vezetik a listát. A sláger idén a plazmatévé. Az ünnepek előtt gyakran látni hatalmas, élelmi­szerekkel - sonkával, sajttal, édességgel, pezsgőborral - megrakott ajándékkosarakat kézbesítő futárokat. Itt ugyanis bevett szokás, hogy az ember az ügyvéd­jének, könyvelőjének, fogorvosának, ügyfelének, az­az mindenkinek, akitől szívességet kért vagy kapott, küld egy ilyet. Ismerek egy orvost, aki a rengeteg ajándékkosárból egyet sem visz haza, az idősek ott­honának vagy a kórház gyermekosztályának adomá­nyozza azokat. Az ünnepek előtt felvett 13. havi fi­zetés egyébként nem elég egy család év végi kiadá­saira, pedig a statisztika szerint karácsonyra az ola­szok 547 millió euróval (több mint 136 milliárd fo­rint) kevesebbet költenek, mint tavaly, főként azért, mert adósságaikat törlesztik. Egyre többen vesznek ajándékot az interneten, idén 3 százalékkal többen vásárolnak kattintással, mint tavaly.” Az illat, a dallam vásárlásösztönző „Gyarapodik azok száma, akik energiapazarlásnak, ízléstelennek, szükségtelennek tartják az ünnep eme reklámozását. Az igénykeltést olyan árucikkekre, amikre tulajdonképpen nincs is szükség.” Róbert, Hamburg: „Ha advent, akkor kezdődik az általános bevásárlási láz. Az ideges szaladgálás egyik üzletből a másikba. Készülődés az eredeti értelmétől megfosztott karácsonyra. A belváros bevásárlóutcái már novembertől fényes csillogással, tarka díszkivilá­­gítással jelzik a küszöbönálló ünnepet. A keresztény­ségtől kölcsönzött szimbólumok mögül viszont kilóg a lóláb. Az utcák versenyeznek a feltűnéskeltésben. Vidéken kitüntetést lehet vele nyerni, a házak, az ab­lakok körvonalait tarka égőkkel dekorálják. Ham­burgban nem. A városháza előtt most van a kirako­dóvásár. Amit szem-száj megkíván, minden kapható. Drezdai püspökkenyér, nürnbergi mézeskalács, lübe­­cki marcipán, türingiai sült kolbász, badeni forralt bor. Pirított mandula, reszelt fahéj, darált szegfűszeg, s más messze földi fűszer illata száll a levegőben. Ravasz eladók az illat és a dallam vásárlásösztönző erejét is fel­fedezték. A nagyáruházakban lélektanilag kiagyalt sorrendben váltják egymást a kipakolt árucikkek. Kö­zelemben a Karstadt áruház Zeusz bőségszarujával csalogatja vevőit. Ha veszek felsőinget, kapok hozzá való nyakkendőt, ha cipőt, kapok hozzá zoknit. Kar­órát »partnerloolt konstrukcióban«, férfi-női társítás­ban árulnak. Nincs pénz? Sebaj! Az áruhitel Német­országban is kedvelt. Néhány áruház külön erre a cél­ra kiagyalt »Heute kaufen, morgen zahlen!« (Ma ven­ni, holnap fizetni!) hirdetménnyel csalogatja vevőit. Az, hogy ki kinek mit milyen értékben ajándékoz, változó, de a zokni, a zsebkendő semmiképp sem okoz nagy boldogságot.” Összeállította: Rimányi Zita FOTÓILLUSZTRÁCIÓ KISALFÖLD-ARCHÍVUM BANKKÁRTYÁK: A fejlett világban már a készpénz nélküli, de sokáig törlesztett vásárlás csábítja a vevőket - főleg karácsonykor. „Amerikában élvezet ilyenkor este sétálni és gyönyör­ködni a kivilágított házakban. Ezt látni kellene az otthoniaknak is!” Fekete pénteken kezdődött Antal, Seattle: „A hétvégén vásárlási lázzal kezdő­dön az advent egész Amerikában. Sok áruházat már éjfélkor kinyitottak, az emberek sorba álltak, hogy mielőbb bejussanak. Nagyon nagy árleszállítással ve­hetnek ilyenkor szinte mindent. A tévé, a rádió, az új­ságok tele reklámokkal. Azt mondják, hogy a média és a kereskedelem decemberben nagyobb üzletet csi­nál, mint az év más szakában hat hónap alatt, és ezt el is lehet hinni. Persze a legtöbben csak a hitelkártyá­jukat használják, aztán, amit költöttek, azt jó borsos kamattal a jövő évben vissza kell fizetniük. Ez már nem karácsony, inkább eladási óriásakció.” Zsolt, New Jersey: .Amerikában az emberek előre bevásárolnak jóval karácsony előtt. Ennek egyik oka, hogy hálaadásnapi pénteken mindenki szabad és megy vásárolni. Ezt itt Black Fridaynek, fekete pén­ KISALFÖLD -----------------------------------------------------------------------------­Közös jövőnk koordinátái: elkészült az Országos Területfejlesztési Koncepció A számok ugyan még nem véglegesek, de az már biztos, hogy az Európai Unió következő költségvetési periódusában, 2007 és 2013 között Magyarország a jelenlegi fejlesztési forrásainak több mint hétszeresét használhatja majd fel. Ebben az időszakban hazánk mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós támogatást kaphat, s a hazai finanszírozással és a pályázók önrészével együtt a fejlesztési forrá­sok meghaladhatják a 15 ezer milliárd forintot - mutat rá Kolber István, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter. A bővülő támogatások hatékony felhasználásához jól meghatározott elképzelésekre van szükség. Az új területi politika legfontosabb elveit az Országos Területfejlesztési Koncepció tartal­mazza. A dokumentum felvázolja az ország térszerkezetét, területi jövőképét, a hosszú távú prioritásokat, s az átfogó célkitűzések mel­lett összefoglalja a hét régió terveit is. Erre épül a középtávú cse­lekvési program, azaz az uniós fonások igénybevételéhez szükséges II. Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve a pénz felhasználásának részleteit meghatározó központi és regionális operatív programok. Versenyképes térségek Míg korábban főleg a területi felzárkóztatás állt a magyar területfe­jlesztés fókuszában, az új megközelítésben a térségi verseny­­képesség a növelése a legfőbb cél - hangsúlyozza a miniszter. Alapvető, hogy az ország régiói, térségei és települései versenyképe­sebbé váljanak, ezzel segítve elő az Európai Unió átlagához való gaz­dasági-társadalmi felzárkózást. A versenyképes régiókat prosperáló gazdasági aktivitás, magas foglalkoztatás, tartós és fenntartható fejlődés, folyamatos megújulási képesség (innováció) jellemzi. Ahhoz, hogy Magyarországon a vállalkozások versenyképessége javuljon, szükséges a működésüket meghatározó környezet - a telephely, az informatikai és közlekedési elérhetőség, a közigaz­gatási, pénzügyi, tanácsadási szolgáltatások, valamint a megfelelő képzettségű munkaerő - fejlesztése. Mindezt erősíthetik a területi alapon szerveződő, gazdasági célú együttműködések, a kis- és középvállalkozások, a multinacionális cégek, a tudományos kutató műhelyek, az egyetemek és főiskolák, a kamarák, az önkormányza­tok, a kistérségi társulások, a civil szervezetek között. Mérséklődő leszakadás A területi célokat szolgáló eddigi intézkedések a piaci alapú, az egyenlőtlenségeket fokozó folyamatokat csak mérsékelni tudták, megállítani nem. Kolber István szerint ma Magyarországon olyan mértékű különbségek fordulnak elő, melyek elfogadhatatlan esély­egyenlőtlenséget teremtenek, s egyben a gazdaság fejlődését is kor­látozzák. Az elmaradott térségek és perifériák felzárkóztatása azért fontos, mert ez oldja majd az ország egyközpontú, ma még főváros­centrikus térszerkezetét, és az ország minden polgára számára egy­formán elérhetővé válnak a minőségi szolgáltatások. Ezért alapvető cél a gazdaságot korlátozó infrastrukturális, szervezési és az emberi erőforráshoz kapcsolódó hiányosságok megszüntetése. Értékmegőrző térségfejlődés Magyarország európai összehasonlításban is különlegesen vál­tozatos táji, természeti és kulturális értékekkel, termelési hagyo­mányokkal rendelkezik, amelyek jó része egyedülállóan érintetlen és természetes állapotban maradt meg. Ezek az értékek speciális adottságként a térségek megújulásának és fejlődésének erőforrásai lehetnek. A fenntartható fejlődés a környezeti, kulturális és ter­mészeti értékek védelme mellett biztosítja a lakosság élet­minőségének javítását, figyelembe véve a régiók sajátos adottságait, hagyományait. Határokon átnyúló együttműködések Az új területpolitikának kiemelten kell kezelni az ország nemzetközi kapcsolataiból, ezen belül különösen az európai uniós tagságunkból, valamint a Kárpát-medence sajátos történelmi-földrajzi helyzetéből adódó lehetőségeket és kötelezettségeket. Cél az Európába való területi integrálódás elősegítése a nemzetközi közlekedési, kutatási, tervezési hálózatok bővítésével. Bátorítani kell a határon átnyúló együttműködéseket és növelni a határ menti fejlesztések nagyság­rendjét. Az EU további keleti bővítése egyedülálló szerepet biztosít Magyarország számára - emeli ki a miniszter. A határon túli magyar­ság meghatározó mind szomszédsági kapcsolataink, mind pedig a határmenti együttműködések szempontjából. Regionalizmus és decentráció A harmonikus területi szerkezetű és versenyképes Magyarország létrejöttét csak egy decentralizált fejlesztéspolitikai rendszer segít­heti hatékonyan. A decentralizáció alapvető célja a régiók ez irányú szerepének megerősítése, így a régiónkénti önálló operatív prog­ramok elkészítésének és megvalósításának biztosítása, a regionális identitás és hálózatok kiépítése, valamint a regionális partnerség támogatása, hosszabb távon pedig a politikai - közigazgatási­­ régiók megteremtése. Kiemelt térségek A területfejlesztési politika országosan kiemelt célja a Balaton, a Tisza és a Duna térségének integrált fejlesztése, valamint a magyarországi termálvízkincs védelme és hasznosítása. A Balaton a főváros után ma is a legnagyobb hazai idegenforgalmi vonzerőt jelenti, és természeti, turisztikai, hajózási, valamint szőlő- és bortermelési adottságaira építkező gazdasága a nemzetgazdaság fontos tényezőjévé emeli. Ugyanakkor nagy gondot jelent a labilis környezeti állapot és a turizmus szezonalitása. Fontos feladat a Tisza-térség integrált fejlesztése a gazdasági versenyképesség javítása és a környezeti hatások jobb kezelése érdekében. A Duna menti fejlesztések öt magyarországi régiót érintenek. A gazdasá­gi, a közlekedési és a turisztikai kínálat bővítése a környezet állapotának megóvásával együtt jelent kitörési lehetőséget a térség számára. www.fejlesztes.gov.hu internet számítógép szoftver Info-Tech melléklet­­ Kisalföld www.kisalfold.hu Aktuális 19 Mindent lehet, részletre is Már nemcsak ajándéktárgyakat, házat és autót vesznek az olaszok kölcsönből, részletre, szinte mindent ily módon vásárolnak meg: ház­tartási cikket, nyaralást, fogorvosi szolgáltatást, a rászorulók még a tankönyvekhez is így jutnak hozzá. Rohamosan terjed az áruvásárlási hitel. Egy olyan hirdetés is megjelent a plakátokon és a tévében, miszerint egy bútorcég termékei azonnal hazavihetők, előleg befizetése nélkül, nullaszázalékos kamattal és kezelési költséggel, és az első törlesztőrészlet majd csak 2008-ban lesz esedékes. Azt sajnos nem tudni, hogy az el­adó miként biztosítja be magát. Azonban nem­csak a részletre vásárlás mértéke nő, hanem a bí­rósági lefoglalások száma is. Pannában tavaly 2600 esetben foglalt le ingóságokat a városban működő hét igazságügyi végrehajtó. Lapkiadó tevékenységgel foglalkozó, piacvezető cég dinamikus, fiatal üzletkötőket keres. ELVÁRÁSOK: * min. középfokú végzettség * vállalkozói igazolvány • saját gépkocsi és telefon • jó kommunikációs készség. ELŐNYT JELENT: • üzletkötői tapasztalat • kapcsolatrendszer * németnyelv-ismeret. Jelentkezési­­határidő: • 2005. december 10. Kézzel írt, fényképes önéletrajzokat ..Szerv­ezet jeligére a Kisalföld soproni szerkesztőségébe (9400 Sopron, Ff. 8.) kérjük. ! Kettővel kevesebb! Akciós Raiffeisen Személyi Kölcsön Ennél aligha talál kedvezőbbet! A kezes és fedezet nélkül felvehető Raiffeisen Személyi Kölcsön induló kamatát 2%-kal* csökkentettük! Előzetes hitelbírálatért hívja a 06-40-48-48-48-as kék számot, vagy látogasson el bankfiókunkba. Kérésére mobilbankárunk személyesen felkeresi Önt. Példák az egyhavi törlesztőrészletekre: Hatéves futamidejű, akciós, svájci frank alapú, forintban folyósított kölcsön esetén, az első hat hónapban. __________kölcsön összege_________havi törlesztőrészlet 440 000 Ft 9 889 Ft 660 000 Ft 14 834 Ft 1 000 000 Ft 22 475 Ft _____________2 000 000 Ft­­_______________43 197 Ft A törjesztőrészlet pontos összegét a folyósítás napján állapítjuk meg. THM: 13,32%-43,50% Bankfiókjaink: Fertőd, Fő u. 12. • Győr, Arany János u. 28-32. Mosonmagyaróvár, Szent István Király u. 117-119. • Sopron, Széchenyi tér 14-15. *A 2% kamatkedvezmény a 2005 október 17. és december 30. között igényelt forint és deviza alpú akciós Személyi Kölcsönök első kamatperiódusára vonatkozik. A kamatkedvezmény a mindenkor érvényes Kondíciós Listában szereplő, Személyi Kölcsönre vonatkozó kamatértékből kerül levonásra. Raiffeisen VELÜNK KÖNNYEBB HIBÁNK (5)06-40-48-48-48­­ hitelek.raiffeisen.hu

Next