Kisdednevelés, 1934 (59. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1. szám

t­ ták, hogy atyja és nagynénje kényezteti, de anyja, aki szigo­rúnak mondja magát, emellett kényeztetően neveli a gyerme­ket: bizonysága ennek az, hogy mikor a földre állítja, akkor is átölelve tartja, pedig tudja, hogy semmi baj nem érheti nálunk. Bandi tehát megszokta, hogy vele egész nap és még éjtszaka is törődjenek, s minden körülé forog: cipelik, etetik, altatják, kér­lelik, szidják, büntetik, s ez így megy szünet nélkül. Neki ez bizonyos mértékben jól esik, és bár a sírás kínos dolog, mégis van benne valami jó, mert a vége mindig az, hogy engednek és megteszik neki azt, amit kíván. Most először történik életé­ben, hogy a sírásra anyja nem siet hozzá, nem veszi fel, nem babusgatja, hanem érthetetlen módon állva marad, a másik szobában marad, s neki, Bandinak kell gondolkoznia, mit is csináljon most: menjen-e anyukához, vagy ne ..., mert tulaj­donképpen anyjának kötelessége volna, hogy őhozzá jöjjön s felvegye. Bandi tehát azért nem ment anyjához, azért állt meg a kü­szöbön, mert anyjától várta a közeledést. Ez lett volna az, ami őt teljesen megnyugtatta volna, hogy minden marad a régiben, hogy sírással igenis mindent el lehet érni, hogy anyja mindent megtesz az ő kedvéért, s neki semmit se kell tennie, csak ordí­tania. Most az egyszer csalódott. Az új tapasztalattal szemben még nem tudta, mitévő legyen. Várt, hogy hátha anyuka mégis megindul feléje. De nem indult meg. Ha még tovább vár­tunk volna, Bandi bizonyára elvesztette volna a türelmét s ma­gától megindult volna anyja felé. De nem tartottuk szükséges­nek, hogy ezt kivárjuk; meg akartuk neki könnyíteni az el­határozását, ezért bíztattuk, hogy induljon meg, s ő megindult. Ezzel megszereztük Bandinak azt a tapasztalatot, hogy 1. anyuka nem mindig fogad szót neki, különösen addig nem, amíg ordít; 2. hogy ő maga is meg tudja szerezni magának azt a biztonság érzését, melyet anyja ölében tapasztal, úgy, hogy egyszerűen megindul s anyját felkeresi. Reméljük, hogy ebből a kis kísérletből nemcsak Bandi, ha­nem anyukája is merített némi tanulságot. Máday István dr. XVIII. Internacionális Montessori-kurzus Barcelonában. Beszámolóm megkezdését nagyon nehézzé teszi az a mély szomorúság, amin még mindig nem tudok úrrá lenni, felejt­­hetetlen Kenyeres tanár úr elvesztése. Elhatározásomban, hogy még a messzi Barcelonában is elvégzem a Montessori tanfolya­mot, nagy szerepet játszott az, hogy neki nagy örömet szerzek, ha ott sikerül megbecsülést szereznem a magyar óvónőnek. Indulásom előtt pár nappal lelkesen biztatott: „Föl a fejjel

Next