Kortárs, 1982. január-június (26. évfolyam, 1-6. szám)

VERSEK ÁGAI ÁGNES: Tested fényében 8/1267 ASPERJÁN GYÖRGY: Láttok, csillagok?; Einstein 12/1919 BARANYI FERENC: Francesca Da Rimini 8/1251 BENEY ZSUZSA: Csillog, de eltűnik - részletek 12/1869 BISZTRAY ÁDÁM: Újrakezdés 6/881 CSANÁDI IMRE: Huszonöt régi vers 1/3 CSANÁDY JÁNOS: Anonim versjegyzet a XX. századból­­ , 3/347 CSORBA GYŐZŐ: Visszahívó; Adományával megrabol; Aszinkron 1 /51 CSUKÁS ISTVÁN: Változatok a világra 5/676 DANYI MAGDOLNA: Mindétig 7/1053 DOMONKOS ISTVÁN: Pumavers 7/1003 DÖBRENTEI KORNÉL: Nyár Nakonxipánban 11/1805 DÓSA LAJOS: Tájkép; Woland visszatér 12/1937 ERDÉLYI SÁNDOR: Anyám kezével 5/715 FABÓ KINGA: fák, fonatok 3/383 FENYVESI FÉLIX LAJOS: Anyám 5/712 FODOR ANDRÁS: A megapolisz közepén; Színek 11/1821 GALAMBOSI LÁSZLÓ: Kard és könyv 4/541 GARAI GÁBOR: Példázat a tálentumokról 4/559 Augusztusi reggel; Idegen 7/1100 GYURKOVICS TIBOR: Szüleink 6/855 HAJNAL GÁBOR: Az Éden kapujában 9/1349 HATVANI DÁNIEL: Fohász egy szirupos őszért; Napjuk melenget 8/1252 HEGEDŰS GÉZA: Szemelvény Faustus pro­fesszor emlékirataiból 3/379 HÉRA ZOLTÁN: Cseréptálak 10/1555 HERVAY GIZELLA: A betűkirály; Fázik a haza 2/234 HORGAS BÉLA: Fejforma, árnyfélével; Tíz sor a szélről, utóirattal 9/1363 ILLYÉS GYULA: Futó szobor 2/163 Gyümölcskosár; Az egyeduralom porráomlása; Lecke kikeletkor 4/4991 ISZLAI ZOLTÁN: Fegyverletétel 12/1905 JUNG KÁROLY: Gyászének Sótanyi István ha­lálára 7/1054 KALÁSZ MÁRTON: Kő­ Ebfű 1/71 KÁLDI JÁNOS: A vonyarci kilátónál 9/1378 KÁLNOKY LÁSZLÓ: Méreggyűrűk 2/198 Bizánc 3/331 A tubákolók 4/538 Egy plantaélvező emlékeiből 5/667 Szaniszló mint munkaszolgálatos 6/835 Búcsú a fegyverektől 7/1109 Szaniszló betekint az emberi lélek mélységeibe 8/1272 Ballada egy balladáról 9/1341 Félistenek és kérődzők 10/1580 Egy vezér, két mellszobor 11/1823 Szaniszló és a csillagász 12/1843 KÁNTOR PÉTER: A ház 2/220 KÁROLYI AMY: Tisztelet Vörösmarty Mihály­nak; Regényes helytörténet; Pilinszky 4/548 A feltámadás töredékei 8/1269 KERÉNYI GRÁCIA: Nem ítél el 12/1870 KISS TAMÁS: A ciklon érkezése; Napi hírek 8/1249 KONCZ ISTVÁN: Élmény, in perfectum 7/1034 KUKORELLY ENDRE: Strand 5/724 LAKATOS ISTVÁN: A sötétség virágai; Kín és öröm; Legenda; Diadal 12/1904 MÉSZÖLY DEZSŐ: Venus bábszínháza; A gó­lya éneke 8/1250 MEZEI ANDRÁS: Hagyd a népedet... 3/350 NEMES NAGY ÁGNES: Teraszos tájkép 9/1406 NYILASY BALÁZS: Két vers a Robin Hood ciklusból 10/1541 ORBÁN OTTÓ: Aphrodité születése; Ming csá­szár átússza a nagy folyót 2/219 Rembrandt 1/60 PÁKOLITZ ISTVÁN: Lámpa 11/1758 PAP JÓZSEF: Följegyzés egy kortárs költőről 1979 tavaszán­ 7/1017 PÁSKÁNDI GÉZA: Hamvasztás után 5/695 Aggódó apát­ úr levélkéje eggy pitzike pápához 10/1546 PETŐCZ ANDRÁS: Debilis metróállomás 7/1055 PETRŐCZI ÉVA: Így is 3/366 A költő sírbatétele 12/1879 RAPAI ÁGNES: Egy fűszálon... 6/903 SÁRÁNDI JÓZSEF: Válasz egy névtelen vers­levélírónőnek akárhová 4/573 SOMLYÓ GYÖRGY: A macska tízezer létezés­módja - részletek (versfüzér) 2/229 TAKÁCS IMRE: Vértesi elégia 9/1390 TAKÁCS ZSUZSA: Feljegyzés 8/1268 TAKÁTS GYULA: Thuróczy Magyar Króniká­ját forgatva; Mint négyszögű, fáradt varázslat; Világát nem bontják szét; És benne, mint nagyí­tó alatt , 2/208 TAMÁS ALADÁR: Pillantás magasból 10/1528 TANDORI DEZSŐ: „Nem is a nap miatt nem is a föld miatt” 3/364 Házikabát az Adriáról - Kálnoky Lászlónak 9/1346 TÓTH ENDRE: Koponyám röntgenképe 9/1354 TÚRAS KAMIL: A gellérthegyi Anya-szoborra 5/715 TURCZI ISTVÁN: Homérosz; Partitúra 12/1930 TURCSÁNY PÉTER: Pergető 5/723 URR­IDA: Kiűzetés a paradicsomból 8/1266 VAS ISTVÁN: Negyedik párbeszéd két ismeretlen között; Káröröm 9/1339 VERESS MIKLÓS: Előemlékezet; Újszövetség 5/737 VIDOR MIKLÓS: Judas Iskariotes 6/878 WEÖRES SÁNDOR: Hiram 10/1513 ZALÁN TIBOR: Don Quijote sír 5/722 Elrohadtak körülöttem a mesék 10/1579 Műfordítások jugoszláviai költők verseiből Dusan Matic, Florika Stefan, Edvard Kocbek, Jure Kastelan, Blazse Koneszki versei (Ács Ká­roly és Fehér Ferenc fordításai) 7/1024 SZÉPPRÓZA - DRÁMA - ESSZÉ - RIPORT ÁCS MARGIT: Kard, korbács, alamizsna (el­beszélés) 6/904 BAKOS FERENC: Mediterrán délután (novella) 12/1932 BÁRÁNY TAMÁS: Félszárnyú Pegazus (Paró­diák Sőtér Istvánról, Vészi Endréről és Mészöly Miklósról)­­ 1/62 Félszárnyú Pegazus (Paródiák Hernádi Gyu­láról, Páskándi Gézáról és Moldova György­ről) 2/211 BODOR ÁDÁM: Gyergyó éghajlata (elbeszélés) 12/1920 BOLDIZSÁR IVÁN: Don, 1942-43 - Napló, levelek és visszaemlékezések a frontról (I. rész) 1/25 Don 1942-43 - Napló, levelek és visszaemlé­kezések a frontról (II. rész) 2/165 Párizs, 1946 - Naplók és cikkek a béketárgya­lásokról (I. rész) 3/333 Párizs, 1946 - Naplók és cikkek a béketárgyalá­sokról (II., befejező rész) 4/502 Két párizsi keser­édes (novellák) 5/670 Keser­édesek a nem-szeretem évekből 9/1394 BÓLYA PÉTER: Szüret (regény) 7/1067 BOR AMBRUS: Adalék az antibiotikumok al­kalmazástörténetéhez (novella) 4/549 BRASNYÓ ISTVÁN: Brenner - Részlet vagy vázlat (elbeszélés) 7/1035 DUDÁS KÁROLY: Mindig csak Harkányról álmodoztam (novella) 7/1030 EÖRSI ISTVÁN: Az egyidejűség szégyene (no­vella) 10/1549 FÁBRI FERENC: Szüleim levelei 1944-ből 10/1556 GALLAI PONGRÁC: Szamárfül a Kaszásnak (rádiójáték) 6/857 GION NÁNDOR: Fodó tanár úr (novella) 7/1019 HERCEG JÁNOS: Fényben (novella) 7/1007 HERMANN ISTVÁN: Felelősség és politika -Kádár János új könyvéről 5/740 HORGAS BÉLA-LEVENDEL JÚLIA: Töredé­kes válaszok - Magyar Bálintnak 2/221 JÓKAI ANNA: Jákob lajtorjája (elbeszélés) 5/697 Az ifjú halász és a tó (elbeszélés) 12/1871 KÁLMÁN ZSÓFIA: Hajnaltól hajnalig (elbeszé­lés) 5/717 KÁROLYI AMY: Születésem története 1/54 KAUTZKY NORBERT: Elefántház (regény) 8/1171 KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: Iskolai évek (Fejezet az Egy házasság előtörténete című regényből) 5/678 Egy darab az életünkből (elbeszélés) 9/1355 Villanások (I. rész, illusztrálta Bartha László) 12/1938 LENGYEL PÉTER: Napkelet, avagy: a Szív­öröm ünnepe (dokumentumelbeszélés) 6/882

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék