Kortárs, 2000. január-június (44. évfolyam, 1-6. szám)

2000 / 1. szám

Tartalom 1 BAJI LÁZÁR IMRE: Mária-felejtés 15 KEMSEI ISTVÁN: Boldogságbetakarítás; Ima (versek) 17 MEZEI ANDRÁS: Vedd őket, Uram... (vers) 19 FÁBIÁN LÁSZLÓ: Átélni minden könnyű ál­mot (elbeszélés) 29 LÁSZLÓFFY ALADÁR: Költő-száfári (vers) 31 CSUKÁS ISTVÁN: Na, most a Kortárs kéri a verset (vers) 32 KISS BENEDEK: Kadarka; Villányi Oportó; Egri Bikavér; Hajnal Szentgyörgyhegyen (versek) 36 BRATKA LÁSZLÓ: Felhőkönyv (kisnovellák) 42 MARNO JÁNOS: Őszi reggel; A kés és a hosszú; Ászok; Kutya álmok (versek) 44 LACKFI JÁNOS: Mészárlás; Megfeszíttetett (versek) 46 RÖHRIG GÉZA: Kossuth (vers) 49 RUGÁSZ GYULA: A pergula hűvösében - Ha­tár Győző életműve, 1956 után 77 PINTÉR LAJOS: Reggel; Ne félj, ne félts (verselj 79 CZEGŐ ZOLTÁN: Könnyezik a vízipálma (vers) 80 OLÁH ANDRÁS: a színek mind vakok (vers) 81 CSOKITS JÁNOS: Fényűzés az ókori Rómá­ban - Kultúrtörténeti kaleidoszkóp (III., befe­jező rész) 91 MEZEI OTTÓ: Ki is volt hát Jaschik Álmos? 94 SZIGETHY GÁBOR: Korszellem 95 NÉMETH ISTVÁN: Soknevű magyarok 97 ANDRÁS SÁNDOR: Az elmaradt valláshábo­rúról 102 KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ: Történelmi csoda 108 VÖRÖS ISTVÁN: Tóth László/Ötven tükör 110 KORDA ESZTER: Kontra Ferenc/Gyilkosság a joghurt miatt 112 GYŐRFFY MIKLÓS: Kalász Márton /Tizede­­lőcédulák 115 BÁLINT PÉTER: Az oroszlánok vermében E számunkat Jaschik Álmos műveivel illusztráltuk A belső borítón Muzsnay Ákos plakettje Főszerkesztő: Kis Pintér Imre A szerkesztőség tagjai: Ács Margit (tanulmány, kritika Ambrus Lajos (széppróza, esszé) Kovács Nóra (tördelés) Sárdi Anikó (szerkesztőségi titkár) Szakolczay Lajos (vers, kép) Tárnok Zoltán (olvasószerkesztő) A Kortárs támogatói: József Attila Alapítvány Kortárs Alapítvány Nemzeti Kulturális Alapprogram Német-Magyar Társaság (München) Folyóiratunk internetszolgáltatója: Elender Internet www.elender.hu/kortars Szerkesztőség: 1062 Bp. Bajza u. 18. Postacím: 1426 Bp. Pf. 108. Tel./Fax.: 342-1520. E-mail: kortars@elender.hu. Kiadja a Magyar Írószövetség. Felelős kiadó: Pomogáts Béla elnök. Készítette: az MSZH Nyomda és Kiadó Kft. Felelős vezető: Nagy László igazgató. Előfizetési díj 1/2 évre 960 Ft, 1 évre 1920 Ft (Külföldön: 62 USD, szomszédos országokban 56 USD. Légipostai felár: 12 USD.) Lapterjesztés: BARANYI ÉS TSA Kft. 1062 Budapest, Bajza u. 68. Tel.: 353-2755,312-2212,312-6092,332-7514 (fax is). Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a Regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (levélcím: HELIR, 1089 Bp. Orczy tér 1.), ezenkívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban. Kérjük külföldi olvasóinkat, hogy az előfizetési díjat bankcsekken, közvetlenül szer­kesztőségünk címére küldjék. Lapunk régebbi számai a BARANYI ÉS TSA Kft-nél folyamatosan beszerezhetőek! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. HU ISSN 0023415X Nemzetközi online azonosító szám az Interneten: HU ISSN 1418-1592 A lapot tervezte: Schmal Károly TOKHAS A Magyar Írószövetség irodalmi és kritikai folyóirata. Megjelenik havonta

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék