Korunk Szava, 1931 (1. évfolyam, 2-4. szám)

1931-10-15 / 2. szám

1 'Cjt rL mg ' • ' ^HaS|h ~$$£/ 99k m^m \~uu\~*r £& Mr ^jjff K *■■1 M^^wHpfryft j MgyBhiMyiLi m3WSJ| »«y ^LafaJhAi fciiiM iffirihaAdl J j>k.liinriAil^ri likfflMfriiiliih LröilU&Lé*&> Szert­eszterért & kiadásért SZÉCHENYI-GzÖRGYcRÓF­elelőS FömunkatárS mihelicsvid — Szer­beszt&ARADi­zsoi.— HAB!­M@M: Az idő sodrában.­­ SZÉCHENYI GYÖRGY GRÓF: A mi programmunk. — MIHELICS VID: A szociális igazságosságról. BALLA BORISZ: A lélek útjai nyugaton. — FEJŐS JÁ­NOS: Mi a Katolikus Akció? — RÁDY ELEMÉR (Prága): A szlovenszkói katolicizmus. — Példák a katolikus szociális mun­kára. — SPRENGER MÁRIA MERCEDES Dr: A munkás­lányokért! — KÖNYVEKRŐL. (Mihelics Vid: Az új szociális állam. — Tomislav Vitezovíc: Die Anderen. — Sigrid Undset: Gymnadenia, Brennender Busch. — Károlyi Imre: A kapitalis­ta termelés csődje.) — Academia. — Összetartás, Ára: 20 fillér. 1931. október 15. II.

Next