Korunk Szava, 1934 (4. évfolyam, 2-24. szám)

1934-01-15 / 2. szám

X- 7 v V' 1919 X. É ^ ÁRA 30 FILLÉR. Jm—i-j,.^.i i-Ai wA* ^ i J 11 in i ii (BL ri A Vi J IIl Jul 1 \ Szerkesztésért és kiadásért felelős: Gróf SZÉCHÉNYI GYÖRGY. Szerkesztik: ARADI ZSOLT és BALLA BORISZ. A tartalomból: AZ IDŐ SODRÁBAN: Végtelenül unjuk ... — Nacionalista eretnekség. — A lecsúszott Nemzeti Színház. — Szellem vagy politika. — Hagyomány és forradalom. P. J. KLEINHAPPEL S. J. (Innsbruck): A szociális igazságosság. LEPRATELEP MARANÁBAN . . . SZÉCHÉNYI GYÖRGY gróf: Uj fascizmus. A VEZÉRSÉGRŐL. EGY LEVÉL A LÉLEK ORSZÁGÁBÓL. ERDŐS ISTVÁN: A jobbágysorsnál is rosszabb . . . Egy modern misztikus. Marie-Antoinette de Geuser élete. EGY PÜSPÖK ALÁZATOS SZAVAI. — A párisi lAube harca a német-francia békéért.­­ A KATOLIKUS EGYHÁZ A MILITARIZMUS ELLEN. — Észak missziós területei. — AZ ACTIO CATHOLICA KÉRDÉSÉHEZ. — HORVÁTH RICHÁRD O. CIST.: Krisztus napszámában. XIX. A Lazaristák. — Eberle a pa­pok visszahívásáról. — CHESTERTON, MAURIAC, KÜHNEL, LEDDIHN­ERICH, SZEKFÜ IGNÁC stb. idézetek. — A KÜLSŐSÉGES KERESZTÉNYEK FIGYEL­MÉBE. — Jesuiten, Spiesser, Bolschewiken. — VILÁGSZEMLE. — KÖNYVEK. HÉTRŐL HÉTRE — ÜZENETEK. 1934. január 15. IV. évf. 2.

Next