Korunk Szava, 1935 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1935-01-01 / 1. szám

KORUNK SZAVA AKTÍV, KATOLIKUS ORGÁNUM. Szerkesztésért és kiadásért felelős: SZÉCHÉNYI GYÖRGY GRÓF. Szerkesztik : ARADI ZSOLT és BALLA BORISZ. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési díj belföldön: Egy évre 8 P. Félévre 4P. Egyes szám 40 fill. Külföldön: Egy évre: 10 P. Amerikában 4 dollár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Gyulai Pál-UtCd 13. I. — TelCfOUSZálU: 401—77. H­ivatalos órák: naponta 3—7-ig. Postatakarék-csekkszámla: „KORUNK SZAVA BUDAPEST **11914“________ D­r. Kugler József s­zénnagykereskedő fa, hazai szenek, tűzifa, bel- és külföldi koksz. V., Véső­ utca 4. szám. Telefon: 902—06, 913—30, 855 — 53. ENGELTHALLER és NAD KESZTYŰSÖK I. Krisztina krt 32. II. Margit krt. 11, T. 53-7-27. XI. Horthy Miklós út 46. Telefon: 58-1-93. Olcsó, szabott árak. Valódi vaddisznó . . . P 12 '50—15'—. „ őzbőr . . . . „ 5‘-------10'—. bélelt 11 11 4'80— 6‘50. Kesztyű javítás. ICAJO Y HAL Budapest, VI., Eötvös­ utca 10. SUNDERLIK ISTVÁN vállal új munkát, átrakást, javítást vidékre is. • Telefon: 209—24. Iskolacikkek, könyvkötészet, képkeretezés. KEGYSZEREK, IMAKÖNYVEK MISSIÓSBOLT­ban, I., Krisztina­ krt. 127. Telefon: 57—7—30. MEGBÍZÁSRA Vlll., MÁRIA TERÉZIA-TÉR 12 TELEFON: 32—5 TlTMITTÉ'Q 4 HALOTTSZÁLLITAST és I LluL­­­E/O-t EXHUMÁLÁST RENDEZEK ff ill. TROM ALADÁR CUENDET CONSTANT svájci órás. Budapest, IV. Apponyi tér 5. Alkalmi ajándékok. Tel.: 880—39. MENCZERNÉ TISZTÍTÓ VÁLLALATA FEST, MOL, TISZTÍT KÖZPONT: II., ZSIGMOND-u. 18. TELEFON: 52­0042. Ruhák tartós fényte­­lenítését egy évi jót­állással vállalja. Fehérnemű, gallér­mosás, úgyszintén száraz vegytisztí­­tás és festés töké­letesen. Mindenért házhoz küld. Vidékre is szállít. SZENTKÉPEK, — KERETEK HOFFMANN FERENC­NÉL BUDAPEST, IV. KÁROLY KÖRÚT 28-Árban, minőségben utólérhetetlen. fätejggW Tv H Á L zongoraterme. Tlfvt BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY­ ÚT 15. ^ i Kedvező fizetési feltételek. ( IjffFf/.—Íjjal ll^yÉSJ Ilii®hűl JfjpMflI Olvasóink figyelmébe! „KÖSZ“ utalványt előfizetési dijként kiadóhivatalunk készpénz­értékben elfogad. Fizessen elő „KÖSZ“ bélyeggel a Korunk Szavára! Mindennemű nyomtatvány előállítására vállalkozik katolikus munkaerőkkel. Egyháziak vezetése alatt. — Egyesületek, iskolák, egyházközségek állandó szállítója. Kérjen árajánlatot. a Korda nyomda Budapest, VIII., Mária­ utca 42. „ KATOLIKUS VIII., HORÁNSZKY­ U. 20. NYITVA: BEIRATKOZÁS KÖLCSÖNKÖNYVTÁR d. u. 5—7-ig.­ Kötetenként 10 fill.

Next