Korunk Szava, 1936 (6. évfolyam, 13-24. szám)

1936-07-01 / 13-14. szám

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Gróf SZÉCHÉNYI GYÖRGY Szerkeszti: KATONA JENŐ A TARTALOMBÓL: AZ IDŐ SODRÁBAN: Választójogi és szociálpolitikai ankétot nyitunk! — Dietrich von Hildebrand a Korunk Szaváról — Az új francia kormány javaslatai — A szunyogszigeti szerencsétlenségről — Pozitiv és negativ keresztények — „Nerum Rovarum enciklopédia" Leszél a Katolikus sajtóról KATÓKA JEKŐ: Beszélgetés egy szipeat autonomistával Horogkereszt paulidcsillaggal. (néhány szó a miterszaid zsidóéról) Bencéséé nan­adéja. (Horváth Béla verse) REVICZKY PÁL: „Jóslások magyarországról“ Paul valéry nyilatenzata a Korunk szánénak GOGOLOK LAJOS: Szégléth László LEHOVAI istunk: „Regnum“ CZAR CASPAR: Amit egy katolikus KEP-képviselő­­nek kellett volna elmondani Ahogy a francia katolikus tál Bennünket. (Pierre pelattre könyve) Az új korszellem. (Jegyzetek) STARK JAKOS: A dunai agrárválság és a kibon­­takozás útja I. FEJŐS JAKOS: G. K. Chesterton Chesterton az újkori cézárokról Leon Bloy levelei menyasszonyához — KISS SZALÉZ O. F. M.: Egy kép a magyar élet mélységeiből — LIEBSCHER BÉLA : „És a pokol kapui nem vesznek erőt rajta“ (Róma, Collegium Germanica Hungaricum) — SIMONDY BÉLA : A könyvnap után — Meghalt Piszter Imre — SIMONDY PÁL : „A tardi helyzet“ — Spranger Prágában — KÓSA JÁNOS : Egy emléktábla felavatására — PONGRÁCZ KÁLMÁN: Hitler magyarul — SZÍNHÁZ — KÖNYVEK — SZERKESZTŐI ÜZENETEK 1936. július 1 —15 VI. évf. 13—14. szám

Next