Korunk, 1931. július-december (6. évfolyam, 7-12. szám)

1931 / 7-8. szám

ЯМЫ III • VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE • TARTALOM Bálint László: A kamatnélküli gazdálkodás problémája J. S. Gorfinkel: A strukturális munkanélküliség (II.) Jeszenszky Erik: A spanyol forradalom anyagi tényezői Vajda Sándor: Gyapjúáru R. T. (Elbeszélés) Eörsi Béla: A magyar búza kérdése D­é­r­i Tibor: Valorizáció (Elbeszélés) Háy Gyula: A tanácstalan építőművészet Remenyik Zsigmond: Blose úrék mindenkinek tartoznak­ Kálmán József: A film a munkaszervezés szolgálatában Haraszti Sándor: A tudományos szocializmus alapelvei KULTURKRÓNIKA Az író és újságíró változásai (Szentgyörgyi Anna) A sztratoszféra repülés nehézségei (Silbermann Jenő) — Az emberi teljesítőképesség (Sz.A.)— Embercsempészés Amerikában (Sz. G.) — Fran­ciaországban is sok a könyv (G. G.) — A bűn therápiája (Neufeld Béla) — Az olasz tuberkulózis ellenes kampány (M­á­r­i­a Béla) — Tőkenövekvés és tőke koncentráció Németországban ( E. K.) — Csökkenő vásárlóerő, pusz­tuló kultúra (Szacsvay Gusztáv) — A spanyol ifjúság­(H­o­r­n­e­r Miklós) — Az eszperantó Magyarországon (Tieder Zsigmond) — KULTURKRÓNIKA RÖVID HÍREKBEN SZEMLE Az eleven ostor (Milo Urban) Vázlatok kereslete (Bolyai Zoltán) — A mai amerikai próza (F. E.) — A populisme mozgalom (Kálmán József) — Eca de Queiroz (Szacs­vay Gusztáv) — Fischbein úr leteszi a fegyvert (Schmidt Feren­c)— Építés (Schmidt Ferenc) — Marie Szamellat élete (Bér Lász­l­ó)— Három új regény (F­á­b­r­i Zoltán) — Khaosz ? (Doktor Sándo­r)— Egy könyvkatalógus margójára (G. S ) — Kuncz Aladár (Gaál Gábor) DISPUTA Károlyi Mihály: Világválság és demokrácia JULII­­S-AUGUSZTU­ !\Y

Next