Korunk, 1933. július-december (8. évfolyam, 7-12. szám)

1933 / 7-8. szám

A VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLEI TAR­T­A­L­O­M DOBOSSY LÁSZLÓ: Hit a nevelésben MORVAY GYULA: Juhákim krónikája (Kis­regény) JÓCSIK LAJOS: A zsidóság helyzete Csehszlovákiában JOHANNES R. BECHER: Az ismeretlen katona (Vers) BIHARI BÉLA: A román középosztály kialakulása ÁRON COTRUŞ verseiből T. KALÁTS IVÁN: A jugoszláviai magyarság művelődési mozgalmai TOLNAI ISTVÁN: Sztrájk-pasztillák (Szatíra) G. PLECHANOV: A művészet és a társadalmi élet. JÓZSEF ATTILA verseiből JESZENSZKY ERIK: Az ellentétek azonossága KULTURKRÓNIKA Az olasz korporációs állam (Nemes Lajos) Pen-Club. Két idézet (Ernst Toller) — Hitler miniatűrök (Babos Antal) — Ruszinszkó, 1933. (Neufeld Béla) — A romániai jobboldali mozgalmak (K. S.) — A német nemzeti szocializ­mus nevelési eszménye (Szeremley László) — Az Agy-Trust és az amerikai változások (В. I.) — Munkásfilm, fasiszta módra (Nemes Lajos) TERMÉSZET ÉS TECHNIKA A racionalizálás (В. I.) Népesedés és technika (Szmuk Antal) — Tulajdonképpen mi is az az „árja“? (Schmiedt Ferenc) VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK A keleti békepaktum, Németország izolálása (Horner Miklós) VILÁGGAZDASÁGI KÉRDÉSEK Valutakáosz. Infláció (V.) SZEMLE A horogkeresztes hadjárat (Bálint Endre) A dolgozó nő magyar regénye (Újvári László) — „A mi várunk a könyv“ (Dávid István) — Gerber érettségije és a máglyahalál (Remenyik Zsigmond) — Nyers jövő (Fábry Zoltán) — Szomjas inasok (Hamvas H. Sándor) — Remenyik Zsigmond regénye (Nemes Lajos) HOZZÁSZÓLÁS Jövendőmondás és meteorológia (Remenyik Zsigmond) LAPMONTÁZS Német külpolitika és kultúra (F. Z.) 8. ÉVFOLYAM 7 -8. SZÁM JÚLIUS —AUGUSZTUS

Next