Korunk, 1939. január-június (14. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 1. szám - Remenyik Zsigmond: Chilei közjáték

Remenyik Zsigmond: Chilei közjáték mert benne élsz. S mi volt, avagy lesz, számodra semmit sem jelent, és dünnyögöd a bölcs igéket míg bandukolsz a sír felé, múltat, jövőt kibír az ember, csak a jelenbe hal belé. CHILEI KÖZJÁTÉK Irta: REMENYIK ZSIGMOND önálló részlet szerző Dögvész és kaland című kora tavasszal megjelenő új­ könyvéből. Lassan jött ez a felismerés és hosszú éjszakáik után jutottam csak el a megundorodáshoz. Már szökdösnöm kellett hitelbe vett szállásaimról, hosszú kötélen eresztgetve le megfogyatkozott holmimat, apránkint lop­kodva el szállásaimról hitvány, de mégis nélkülözhetetlen eszközeimet, a nők is neszét vettél­.?) félrevezetettsérgüknek, egymásután tagadva meg to­vábbi támogatásaikat Éppen egy idős hölgy vendégszeretetét élveztem ekkoriban, tele csömörrel és utálattal minden­­féle dolog iránt, amidőn egy bizonyos Schilling nevezetű fiatal óráslegénnyel megismerkedtem, aki egy kocsmába, mint zongoristát beprotezsált. A Bar Ingles volt ez a korcsma, a kikötő legsötétebb részén, állandóan megtömve részegeikkel és csavargó lányokkal. Itt játszottam ezeknek a részegeknek a mulattatásá­­ra, már kora délelőtt belekezdve és csak késő éjszaka hagyva fel klampí­­rozásommal. Piszkos egy korcsma volt ez a Bar Ingles, apró boxokkal és egy emelvénnyel, ahol a zongora állott. Enni kaptam itt és napi néhány pesót, a vendégek jóvoltából pedig cigarettát és italt. Napi nyolc órát ját­szottam itt két részletben, délelőtt tíztől kettőig és este hattól tízig. Kar­jaim már meggémberedtek, úgyhogy éjszakánként már nem is tudtam aludni. Vizes rongyokkal borogattam karjaimat, melyek kétségbeejtően megpuffadtak és égtek a láztól. Naponként adták át itt díjaimat, magasz­tos leckéztetésektől kísérve, állandóan figyelmeztetve hiányaimra. Akár a kutyát, úgy hajtottak gazda és vendégek egyaránt, ha egy percre is ab­bahagytam a hajszolt játékot, már hajtottak és kergettek, biztattak és szidalmaztak, hogy játsszak tovább. Részeg csónakosok, ocsmány rimáik társaságában töltötték meg a korcsmát, ittak és ettek, néha nekem is juttatva egy pohár pálinkát, egy doboz cigarettát, egy üveg sört, vagy egy tányér levest. Kiemelkedve a korcsmát betöltő füstből, játszottam hát, ahogy tudtam, a rossz zongorán a dobogón, dagadt karommal és riad­tan, az ösztökélő és hajkurászó kiabálásban. Nem sokáig bírtam ezt az irgalmatlan elfoglaltságot, Schilling órás­legény szerzett közben másikat, szerencsére még irgalmatlanabbat, mint ez a korcsmai zongorázás. Ez is zenei állás volt, a Pékek Egyesületében, amely évfordulót készült ünnepelni éppen. Pé­kelk leszármazottait voltam hivatva itt kísérni zongorán, betanítani őket bizonyos dalok eléneklésére, táncokra és tagle­jtésükre, mindezeken felül pedig szolgáltatni a zenét hajnalig tartó mulatozásukhoz. Emeletes helyiségben volt a Pékek Egye-

Next