Központi Értesítő, 1886 (11. évfolyam)

1886-09-16 / 75. szám

- 571 — Ta n­-álír! A bejegyzést ren-; luratyi deis végzés kerte A czég törvényszék a czéf f­olyómén szószerinti szövege I­RISZALQA A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezeték Jegyzet Budapesti k. és v. törv. 1886. sept. 3. 4346/1 Rózsay S. Budapest Rózsay Sarolta, női szabó üzlettulajdo­nos Budapesten 1­ 1886. sept 3. 4347/1 Berényi Miksa S Bud­apest Berényi Miksa, női divat czikk és kész női ruha kereskedő Budapesten 1 1886. sept. 3. 4348/1 Brün Sándor Budapest Brün Sándor, rőrösáru kereskedő Buda­pesten­­1 1886. sept. 3 4349/1 Berger Josef J. Josef J. Berger Budapest Berger József, aranyműves Budapesten 1­1 1886. sept. 3. 4350/1 Gottfried Simon Simon Gottfried Budapest Gottfried Simon, vegyes kézműáru keres­kedő Budapesten 11 1886. sept. 3. 3917/2 Spitz Adolf Budapest. Ezen czég kitöröl­tetik. (Lásd 1884. évf. 61. számát). b) Társas czégek. ITKrölvi |A bejegyzést rem­nvirdlyl 'dell végzés kelte törvényszék » czéf *61*6- és J | alszama A czég szószerinti szövege A főtelep DB a fióktelepek helye Czégvezetök és felszámoló czég­vezetök | A társaság jogviszonyai Jegyzet Budapesti k. és v. törv. 1886. sept. 3. 1779/1 Kaiser & Fleisch­man Budapest A czég együttesen jegyeztetik. Közkereseti társaság ; a vállalat 1886. évi aug. hó 15-ik napján vette kezdetét; társtagjai: Kaiser Salamon és Fleischman Mór bizományi és ügynöki üzlettulajdo­nosok, budapesti lakosok. A czégjegyzés akként eszközöltetik, hogy Kaiser Salamon a „Kaiser" nevet, Fleischman Mór pedig az ,,& Fleisch­man" szavakat jegyzi. Soproni törvényszék 1886. aug. 4. 29/2 Siegendorfer Zu­ckerfabrik Con­rad Patzenhofer vagy Siegendorfer Zu­ckerfabrik Josef Bäechle Cziufalva Bäechle József beltag kilépése foly­tán a Siegendorfer Zuckerfabrik Conrad Patzenhofer vagy Siegendorfer Zucker­fabrik Josef Bäechle közkereseti társa­ság, úgy a czég feloszlása következtében beállott megszűnte folytán. Sedlmayer Ernő czégvezetési felhatalmazása a tár­sas czégek jegyzékéből kitöröltetik. (Lásd 1876. évf. 147. számát). Debreczeni törvényszék 1886. aug. 31. 85/2 Lám Sándor és társa Debreczen Ezen czégnek kitör­lése bejegyeztetett. (Lásd 1883. évf. 85. számát). Pozsonyi törvényszék 1886. aug. 12. 238/1 Wiesner testvé­rek Gebrüder Wies­ner Slalaczka Wiesner Bernát, Wiesner Alfréd. Ezen közkereseti társaság, melynek egyforma képviseleti joggal felruházott tagjai Wiesner Bernát és Wiesner Alfréd malaczkai lakosok, könyvnyomdászok papir- és írószer kereskedők és könyv­kötők és a mely vállalat 1886. évi aug. hó 6-án vette kezdetét, bejegyeztetik.

Next