Központi Értesítő, 1915 (40. évfolyam)

1915-08-19 / 66. szám

— 1085 - Stern Jenő czégbirtokosi minőségének megszűnése mellett, maga a czég, mint közkereseti társaság, s mint az üzletet czég­használati joggal megszerzett Stern Dezső, Királyi törvényszék ! A bejegyzést rendeld végzés­­ kelte, a czég folyó-és alszámi A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetők Jegyzet Budapesti törvényszék 1915—66. 1914. julius 28. Cg. 2741. 15507/3 Mészöly Miklós „Labori" fényképészeti műterme Főtelep Budapest r Mészöly Miklós (Manó) fény­képészeti üzlettulajdonos, budapesti lakos. a CD ír CM­E~ CO CO co­n Erdényi Ignácz czégbirtokosi minőségének és az eddigi Erdényi Ignácz »Labori« fény­képészeti műterme czégszövegnek megszűnése mellett, az üzletet megszerzett Mészöly­ Miklós (Manó) budapesti lakos fényképészeti üzlettulajdonosnak czégbirtokosi minősége és az új czégszöveg bejegyeztetett. (Lásd 1914. évf. 85. számát.) Budapesti törvényszék 1915—66. 1915. julius 28. 0g. 2717. 18184 2 Bauer Adolfné Főtelep Budapest o CD ír CM­C~ CO CO oo . Ezen czégnek megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1913. évf. 62. számát.) Budapesti törvényszék 1915—66. 1915. julius 28. Cg. 2707. 15264­3 Stein Jenő és társa Royal mosópor vállalat. Főtelep Budapest 1 33 O ‚33 p. ts.­­ Schlesinger Gyula és Schlesinger Károly társ tagokkal, a kereskedelmi társas czégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezettetett, a kereskedelmi társas czégek jegyzékének LXIX. kötet, 49. lapjára. (Lásd 1912. évf. 85. számát.) Budapesti törvényszék 1915—66. 1915. julius 28. Cg. 2743. 16395/2 ifj. Neumann Ármin Armin Neumann jr. Főtelep Budapest Neumann Márkusz T­I T—1 pc­oT co 1—1 . Neumann Márkusz budapesti lakosnak czégvezetői jogosultsága bejegyeztetett. (Lásd 1911. évf. 30. számát.) 64. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék