Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 2. félév)

1918-07-04 / 52. szám

137? -52. szám. Királyi (•rvényszék k b«J«gyié»t rendelőTérrés kelte, a czéf folyó-é» alj­alma A czég szószerinti szövege A főtelep és s fióktelepek helye Czégvezeték és felszámoló czéfvezetflk A társaság refvltzoaril H Jaaraat Budapesti törvényszék 1918—52 1918. május 22. Cg. 6863/3. 15507/2 Pollák Emánuel és fia magyarországi fiókja Főtelep Wien Fióktelep Budapest Rosenblüth Lajos és Schermann József. Rosenblüth Lajos budapesti és Schermann József wieni lakosokna­k önálló c­égvezetői jogosultságuk be­jegyeztetett. CO CO 00 ob O (Lásd 1918. évf. 42. számát.) Budapesti törvényszék 1918—52. 1918. május 25. Cg. 7756/4. 15523/2 . Központi Szénbánya Részvénytársaság- Zentral-Kohlenbergwerks Actiengesellschaft Főtelep Budapest B. Beck igazgatósági tag. Báró Madarassy-Beck Marczell igazgatósági tagnak ebbeli minősége és czégjegyzési jogosultsága be­jegyeztetett. CD ru­bá­t (Lásd 1918. évf. 50. számát.) Budapesti törvényszék 1918—52. 1918. május 29. Cg. 7759/3, 15529/2 Nagybecskereki Tengeri­feldolgozó és Olajgyár Részvénytársaság Actiengesellschaft für Maisverar­beitung und Oelfabrikation in Nagybecskerek Főtelep Budapest Bäsch ügyvivő igazgatói czimmel felruházott czégvezető. Bäsch Rudolf ügyvivő igazgatói czimmel felruházott czégvezetőnek ebbeli minősége és czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. CTO­lO t­bid­O Az a körülmény, hogy a czég üzleti telepe V., Nádor­ utcza 22. szám alatt van, feljegyeztetett. (Lásd 1918. évf. 39. számát.) Egri törvényszék 1918—52. 1918. május 23. Cf. 131/6. 131/16 Visontai Szőlőtelep Részvénytársaság Főtelep­gyöngyöe Kemény János. Az 1918. évi márczius hó 25-én tartott évi rendes közgyűlés Ke­mény Jánost az igazgatóság tagjául megválasztotta, kinek ezen minő­sége és czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetik. Okmánytári szám­­ 39. CO •+1­0 (Lásd 1918. évf. 34. számát.) Egri törvényszék 1918—52. 1918. május ,24. Cf. 262/12. 262/11 Gyöngyösi forgalmi bank részvénytársaság Gyöngyöser Verkehrs-Bank Actiengesellschaft Főtelep Gyöngyös Dr. Polgár. Az 1918. évi márczius hó 25-én tartott évi rendes közgyűlés dr. Polgár Lajost az igazgatóság tagjául megválasztotta, kinek ezen minő­sége és czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetik. Okmánytári szám : 125. N CD­­M 6 (Lásd 1917. évf. 86. számát.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék