Központi Értesítő, 1919 (44. évfolyam, 1. félév)

1919-12-07 / 89. szám

89. szám - 1322 - Törvényszék Irattári I szám | Jegyzet | A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye Czégvezetők és felszá­­oló czégvezetők A társaság jogviszonyai Budapesti törvényszék 1919—89 1919. novembber 5. Cg. 514/14. " 1053/9. The Newchatel Asphalte Company (Limited) Budapesten The Newchatel Asphalte Company (Limited) in Budapest Főtelep London Fióktelep Budapest i • Cg. 514. Az a körülmény, hogy a magyar kereskedelemügyi és pénzügyi miniszterek által 74.539/20/1919. sz. a. kiadott együt­tes rendelettel a felügyelet alá helyezés meg lett szüntetve és dr. Hegyeshalmy Lajos miniszteri tanácsos felügyelő­biztosi tiszte alól felmenteted, feljegyeztetett. (Lásd 1917. évf. 54. számát.) Budapesti törvényszék 1919—89. 1919. november 5. Cg 4282/7. 7474/11. The Oramophone Company Limited magyarországi vezér­képviselősége A Gramofon részvénytársaság magyarországi vezér­képviselősége Főtelep London Fióktelep Budapest • Cg. 4282. Az a körülmény, hogy a magyar kereskedelmi és­­ pénzügyi miniszterek által 74.539/20/1919. szám alatt kiadott együttes rendelettel a felügyelet alá helyezés meg lett szüntetve és dr. Márffy Albin miniszteri titkár, felügyelőbiz­os tiszte alól felmentetett, feljegyeztetett. (Lásd 1918. évf. 22. számát.) Budapesti törvényszék 1919- 89 1919. november 5. ig. 8432/3. 15811/2. Korona filmkereskedelmi részvénytársaság Főtelep Budap­est Egőd igazgatósági tag. Egőd Andor igazgatósági tagnak ebbeli minősége és czégjegyzési jogo­sultsága bejegyeztetett. Cg. 8432. (Lásd 1918. évf. 103. számát.) Budapesti törvényszék 1919—89. 1919. november 5. Cg. 423/32. 2496/120. Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság Ungarische Bank und Handels Aktien­gesellschaft Société Anonyme Hongroise de Banque et de Commerce Hungárián Banking and Trading Company Limited Sociétá Anonima Ungherese di Banca de di Commercio Ugarska Banka i Dionickó Trgovackó Drustvo Vm-iep Budapest Fióktelep Fiume, Sarajevo, Konstanti­nápoly, Smyrna, Banjaluka, Mostar, Dolnja-Tu. la (fct osnia), Saloniki, Spalato, Vácz, Wien, Sopron, Zágráb, Fanosova Szabadka « -t­ti CJ > Gróf Károlyi Lajos igazgatósági tag ebbeli minőségének és czégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1919. évf. 79. számát.) . -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék