Központi Értesítő, 1919 (44. évfolyam, 1. félév)

1919-01-23 / 7. szám

f­nílyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszámi A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czisvezetők 'Ca Ii / Budapesti törvényszék 1919—7. 1918. nov. 20. Cg. 8643/1. 17584/2 Szilágyiné Weiner J. Pőtelep Budapest CO (35 CI" Ci Ezen czégnek a czégjegyzékből való törlése bejegyeztetett. (Lásd 1912. évf. 82. számát.) Budapesti törvényszék 1­9­ P—7 1918. nov. 20. Cg. 8635/1. 18002/2 Scheer Julcsa kávéház­tulajdonosnő Főtelep Budapest --CO CS cí 00 CO Azon körülmény, hogy üzlete VII., Dob­ utcza 8. szám alatt van, feljegyeztetett. (Lásd 1913. évf. 40. számát.) Budapesti törvényszék 1919—7. / 1918. nov. 20. Cg. 8436/2. 19050/2 Neumann József „Korona" filmvállalata Főtelep Budapest­­ CD CD 00 bb . Ezen czégnek megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1914. évf. 97. számát.) Budapesti törvényszék 1919—7. 1918. nov. 18. Cg. 2477/2. 19302/2 Kaszabné Papp Mariska Főtelep Budapest * 1. Tf M­ bb . Ezen czég törlése bejegyeztetett. (Lásd 1915. évf. 62. számát.) Bu­dapesti törvényszék 1919—7.­­ 1918. nov. 27. Cg. 6440/3. 20374/2 Dáni Hugó utóda Főtelep Budapest • Székely­­Leó, a vaskereskedés körébe tartozó czikkek árusításá­val foglalkozó üzlettulajdonos, bu­dapesti lakos. A CD bb . Az eddigi Dáni Hugó c­égszövegnek és Dáni Hugó czégbirtokosi minő­ségének megszűnése mellett az üzletet czéghasználati joggal megszerzett Székely Leó budapesti lakos, vaskereskedés körébe tartozó czikkek árusításával foglal­kozó üzlettulajdonos czégbirtokosi minősége, valamint az új czégszöveg bejegyeztetett azzal, hogy a czég, a czégbirtokos által olyképen jegyeztetik, hogy az előírt vagy előnyomott czégszöveg alá teljes nevét irja. (Lásd 1917. évf. 84. számát.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék