Központi Értesítő, 1927 (52. évfolyam)

1927-11-17 / 46. szám

46. szám. 20912/10. — Sch­warcz Izidor igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága beje­gyeztetett. (4018.) — (Lásd 1927. évf. 30.) (CIT. kötet, 316. lap.) (1927-46.) Phönix-filmgyár részvénytársaság felszámolás alatt. Buda­pest, VIII., Rákóczi-ut 59. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 17. Cg 7090/31. 15364/11. — A társaságnak az 1926. évi novem­ber 30-án tartott közgyűlésen elhatározott felszá­molása, a felszámolási cégszöveg, továbbá Unger­leider Mór felszámolónak ebbeli minősége és cég­jegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — A felszá­molás kimondása folytán az eddigi Phönix filmgyár részvénytársaság cégszövegnek, valamint az összes igazgatósági tagok ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (4112.) (Lásd 1926. évf. 27.) (LXXV. kötet, 172. lap.) (1927—46.) Polgári bank és kereskedelmi részvénytársaság. Budapest, V., Mérleg-utca 2. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 20. Cg 16900/21. 19652/12. — Azon körülmény, hogy a cég telep­helyét V., Mérleg-utca 2. szám alá helyezte át, feljegyeztetett. (4173.) (Lásd 1927. évf. 37.) (XCV. kötet, 259. lap.) (1927—46.) Rasol kereskedelmi részvénytársaság. Budapest, VI., Aradi­utca 48. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 10. Cg 7385/31. 15403/5. — Dr. Kéri Pál igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága beje­gyeztetett. (4063.) — (Lásd 1926. évf. 37.) (LXXV. kötet, 276. lap.) (1927—46.) Record cipőgyár részvénytársaság felszámolás alatt. Buda­pest, VI., Hajtsár-ut 16. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 18. Cg 18494/15. 20368/3. — A felszámolás befejezése folytán ezen cégnek megszűnése bejegyeztetett. (4148.) (Lásd 1924. évf. 11.) (XCIX. kötet, 121. lap.) (1927—46.) Residentia faipari és fakereskedelmi részvénytársaság. Buda­pest, V., Mária Valéria­ utca 15/a. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 12. Cg 22417/11. 21805/6. — Pál Ignác igazgatósági tag ebbeli mi­nőségének és cégjegyzési jogosultságának megszű­nése bejegyeztetett. (4047.) (Lásd 1927. évf. 6.) (CVII. kötet, 210. lap.) (1927—46.) Residentia ingatlan és építkezési részvénytársaság. Buda­pest, V., Deák Ferenc­ utca 18. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 17. Cg 8431/25. 15870/12. — Pál Ignác és Róna Richárd igazgató­sági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosult­ságának megszűnése bejegyeztetett. (4132.) (Lásd 1926. évf. 34.) (LXXVIII. kötet, 310. lap.) (­1927-46.) Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1927. X. 7. Cg 1690/36. 3800/25. — Dr. Gattman Erzsébet, Herczeg Albert és Dr. Schultz Elek társasági tisztviselőknek a cég­vezetői minősége és a pp. toldattal való alapsza­bályszerü cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. (1973.) — (Lásd :1927. évf. 22.) (XVIII. kötet, 89. lap.) (1927—40.) Royal konzervgyár részvénytársaság. Budapest, 1., Buda­foki­ ut 20. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 18. Cg 11779/19.­­ 17053/8. — Martzy János igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának meg­szűnése bejegyeztetett. (4136.) (Lásd 1927. évf. 14.) (LXXXV. kötet, 8. lap.) (1927—46.) Rothauser Dénes csipke, szalag és paszományárugyár rész­vénytársaság. Budapest, X., Vaspálya­ utca 8—9. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 8. Cg 24881/9. 22723/5. — Az alaptőkének 1125 darab egyenként 16 pengő névértékű bemutatóra szóló új részvény kibocsátása által 50.000 pengőre való felemelése és az alapszabályok 4. §-ának az 1927. évi május 14. napján tartott rendes közgyűlés által elhatá­rozott módosítása bejegyeztetett. Ezen módosított alapszabályok szerint a társaság alaptőkéje 50.000 pengő, mely 3125 darab egyenként 16 pengő név­értékű bemutatóra szóló részvényre oszlik. (1995.) — (Lásd 1927. évf. 6.) (CXV.­ kötet, 33. lap.) (1927—46.) San Thomé csokoládé és cukorkaárugyár részvénytársaság. Budapest, I., Gregus­ utca 88. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 7. Cg 21697/9. 21583/5. — Dr. Hegedűs István igazgatósági tag­nak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Ferenczi Sándor, Dr. Korondy Károly és Schwarz Lajos igazgatósági tagok ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának meg­szűnése bejegyeztetett. (1994.) (Lásd 1927. évf. 22.) (CV. kötet, 398. lap.) (­1927—46.) Sativa mag és terménykereskedelmi részvénytársaság. Bud­pest, V., Szabadság-tér 17. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 15. Cg 21930/12. 21507/5. — Azon körülmény, hogy a cég telep­helyét V., Szabadság-tér 17. szám alá helyezte át, feljegyeztetett. (4110.) (Lásd 1927. évf. 44.) (CV. kötet, 208. lap.) (1927—46.) Saxum ingatlan vagyon részvénytársaság felszámolás alatt. Budapest, X., Kerepesi­ ut 15. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 7. Cg 26462/4. 23247/2. — A részvénytársaságnak az 1927. évi május hó 31. napján tartott rendes közgyűlésen elhatározott felszámolása, a felszámolási cégszöveg, továbbá Ungár József és Dr. Győri István fel­számolóknak ebbeli minősége és együttes cégjegy­zési jogosultsága bejegyeztetett.­­ A felszámolás­­ kimondása folytán az eddigi Saxum ingatlan vagyon részvénytársaság cégszövegnek, továbbá az összes igazgatósági tagok ebbeli minőségének és cégjegy­zési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (1961.) (Lásd 1926. évf. 38.) (CXIX. kötet, 108. lap.) (1927—46.) Selecta magtermelő részvénytársaság. Budapest, IV., Váci­utca 27—29. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 21. Cg 17886/26. 20.137/10. — Dr. Éber Ernő igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága beje­gyeztetett. (4204.) — (Lásd 1927. évf. 30.) (XCVII. kötet, 434. lap.) (1927—46.) Somló és Szilasi. Főtelep: Budapest. Fiók: Szeged. Budapesti kir. tvszk 1927. X. 10. Cg 16011/14. 19238/5. — Az üzletből kilépett Somló Mór társ- - 1008 -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék