Központi Értesítő, 1941 (66. évfolyam, 2. félév)

1941-07-24 / 30. szám

29. sz. Ervin filmgyártó, filmkölcsönző, filmek és megfilmesítendő témák adásvételét közvetítő ügynök, budapesti lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá vezetéknevét írja. — Üz­lete: V., Mérleg­ u. 9. (2510.) (E. LX. kö­tet, 11. lap.) (1941—30.) „Kovács A. ödön" gépészmérnök. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1941. VII. 1. Cg 3515,4. 8720 4. — Az eddigi Valentiny Bálint Utóda Kovács A. Ödön cégszöveg megszűnése, „Kovács A. ödön" gépész­mérnök új­­ cégszöveg, továbbá azon kö­rülmény, hogy a 3., illetve 4. sz. alatt be­jegyzett Kovács A. Ödön cégbirtokos, illetve Kovács A. Ödönné cégvezető ve­zetékneve helyesen „Kováts", bejegyez­tetett. (3334.) (Lásd 1917. évf. 4.) (E. XVII. kötet, 168. lap.)( 1941—30.) Kozák Géza virágnagykereskedő. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1941. V. 29. Cg 43985. 41440/1. — Cégbirt.: Kozák Géza virágnagykereskedő, nagytétényi lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomta­tott cégszöveg alá teljes nevét írja. — Özv. Margithay Tihamérné szül. Ho­moky Anna budapesti lakos, cégvezetői minősége és pon­­toldattal való önálló cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Üzlete: XI., Szabolcska Mihály­ u. 18. .szám. (2790.) (E LX. kötet, 31. lap.) (1941 . —30.) Körössi János festőművész képzőművészeti szalonja. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 10. Cg 43962/3. 41463/1. — Cégbirt.: Körössi Já­nos a festmények különböző fajaival, grafikai művekkel és önálló szobrászati alkotásokkal kereskedő, budapesti lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomta­tott cégszöveg alá teljes nevét írja. — Üzlete: VI., Andrássy­ út 14.) (2980.) (E. LX. kötet, 43. lap.) (1941—30.) Lázár István kalap és kellék nagykereskedő. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. V. 15. Cg 43928. 413961. — Cégbirt.: Lázár István kalap, kalapkellék és kalapdísz nagy és kiskereskedő, budapesti lakos. — Cégbir­tokos a céget akként jegyzi, hogy az elő­írt, előnyomott vagy nyomtatott cég­szöveg alá vezetéknevét írja. — üzlete: VI., Andrássy­ út 31. (2445.) (E. LX. kö­tet, 8. lap.) (1941—30.) Ludvig János textil nagykereskedő. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 6. Cg 43482/5. 41451/1. — Cégbirt: Ludvig Já­nos textil, kötött, szövött, rövid és mé­teráru, mindennemű fonal és cérna, vala­mint kész gyermekruhák, női és férfi ruhák és fehérneműekkel nagykereskedő, budapesti lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá vezeték­nevét írja. — Üzlete: VII., Szövetség­ u. 28/b. (2904.) (E. LX. kötet, 36. lap.) (1941 —30.) Markovitsné Pénzes Ilona. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1941. VI. 16. Cg 44037. 41468 1.­­ Cégbirt.: Markovits Mártonné sz. Pénzes Ilon,a női ruha és szőrmeáru nagy- és kiskereskedő, buda­pesti lakos. — Cégbirtokos a cégét a cég­szöveg kiírásával jegyzi — Üzlete: IV., Károly király­ út 20. (3060.) (E. LX. kötet, 46. lap.) (1941—30.) May Ottó, Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. VII. 1. Cg 44093/2. 41513/1. — Cégbirt.: May Ottó Károly tűzifával, továbbá mindennemű ipari fával (telep nélkül) nagy- és kiske­reskedő, budapesti lakos. (E. LX. kötet, 68. lap.) (1941—30.) Mátéffy István okt. gépészmérnök. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1941. V. 14. Cg 43877/2. 41390/1. — Cégbirt.: Mátéffy Ist­ván fa- és fémipari, mező- és erdőgazda­sági szerszámok, gépek, és alkatrészek, malomgépek és alkatrészei, villamossági gépeik és szerelési anyagok, fémáruk, légvédelmi és légoltalmi cikkek, műszaki gummi és textiláruk, gépszíjak és tömítő­szerek adásvételét közvetítő ügynök, bu­dapesti lakos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöve­g alá vezeték­ — 1217 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék