Láthatár, 1936 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1936-03-01 / 1-2. szám

Ajánlható könyvek a kisebbségi magyar irodalom köréből Asztalos Miklós: A történeti Erdély, Budapest, 1936 — 25.— Barabás Gyula: Ég az erdő, Budapest, 1935 ----------- 2.40 Barabás Gyula: A Domáldi jegenyék, Budapest, 1936 4.80 Blénessy-Kacsó: A méh, a kisgazda ingyen napszá­mosa, Brasov-Brassó, 1936 —.40 Balog Jolán dr.: Kolozsvár műemLékei, (Budapest, 1935)------------------------------ 8 — Bodor Kálmán: A háromhol­das gazdának is meg kell élnie, (Brasov-Brassó, 1935)---------------------------------—.40 dr. Bíró József: Magyar mű­vészet és erdélyi művészet, Cluj-Kolozsvár, 1935) — 1.80 dr. Bíró Vencel: Altorjai gróf Apor István és kora, (Cluj-Kolozsvár, 1935)-------------- 4.50 Csuka Zoltán: Életív, (Debre­cen, 1936)------------------- 3.— Darkó István: Égő csipkebo­kor, (Budapest, 1935) — 6.20 Dózsa Endre: Uj világ felé, (Cluj-Kolozsvár, 1935) 2.50 Az Erdélyi Múzeum Egyesü­let tizenharmadik vándor­­gyűlésének emlékkönyve, (Cluj-Kolozsvár, 1935) 4.— Földes Károly: Szórványmisz­­szió, (Aiud-Nagyenyed, 1935)---------------------------------—.16 Földes Károly: Szórványaink­ról, (Bucuresti-Bukarest, 1935)------------------------------- 1.60 dr. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium történe­te. Két kötet. (Cluj-Kolozs­vár, 1935)-------------------------- 12.— dr. Görög Ferenc: A magyar nemzet története, (I. rész) Cluj-Kolozsvár, 1935) — 2.80 dr. György Lajos: Anyanyel­vűnk védelme, (Cluj-Kolozs­vár, 1936)------------------------ 1.60 Halász Gyula: Petőfi Sándor élete, (Brasov-Brassó, 1935)---------------------------------—.40 Indig Ottó: Két ember eltéved, (Budapest, 1936)-------------- 5.60 ízsák Domokos: Dalok erdőn, mezőn ..., (Cluj-Kolozsvár, 1935)---------------------------------—.70 Jankovics Marcell: Hangok a távolból, (Budapest, 1935) 6.20 P. Jánossy Béla: Király daliá­ja, (Cluj-Kolozsvár, 1935) —.70 dr. Kacsó-Jancsó: A szoptató anya és gyermeke, (Brasov-Brassó, 1935)-------------------—.40 dr. Kristóf György: Eminescu Mihály költeményei, (Cluj-K.lozsvár, 1935)-------------- 1.80 Lakatos István: Magyaros ele­mek Brahms zenéjében, Cluj-Kolozsvár, 1935) — 1.80 László Dezső: A siető ember, (Cluj-Kolozsvár, 1935) — 1.50 Láthatár irodalmi szemle 1934 évfolyama, kötve-------------------5.50 Nagy Emma: Az árva nő bal­ladája, (Mezőtúr, 1935) — 2.80 Neubauer Pál: Mi közöm hoz­zá? (Előkészületben), Bu­dapest, ------------------------------11.— Nyírő József: Az én népem, (Budapest, 1935)-------------- 4.80 dr. Páter Béla: Csodahatású gyógynövények, (Cluj-Ko­lozsvár, 1936)-------------------—.70 Perédi Adi: Tavasz kisasszo­nya, (Cluj-Kolozsvár, 1935) 2.20 Rajka László dr.: Jókai román tárgyú rovellái, (Cluj-Kolozsvár, 1935)--------------.2.— Reményik Sándor: Romon vi­rág, (Cluj-Kolozsvár, 1936) 3.50 Rühlmann Paul dr.: Das Schul- Folytatás a borítéklap 3. oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék