Láthatár, 1943 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

I. Vernek Gáldi László fordítása: Grágore Salcean: Az ittmaradtak .................................. 29 Kordás Ferenc: Anyám kenyeret süt ........................................................ 125 Reményík Sándor hátrahagyott verseiből ........................... 54 Tarczay Gizella: Szövetkezés ................................................................. ■ • 194 Várkonyi Nagy Béla: Baráti köszöntés ............................................................. 18 — Vándor magyarok ........................................................... &d — így sáfárkodtam évekig.................................................. 103 II. Tanulmányok Ács Tivadar: Az első „külföldi“ magyar ............................................. 19 — Erdély Browningja ......................................................... 199-—• A nikaraguai csatornaépítés magyar kezdeményezői . . ltd — Bölöni Farkas Sándor utóda ......................................... 242 Balta Pál dr.: Magyar—szerb politikai kapcsolatok alakulása napjainkig 121 Bartos Zoltán: A szlovák szellemiség útja ............................................. 254 Beréngi János: Délvidéki rutének ........................................................... 230 Bödey József: Magyar királyleány a bolgár trónon ........................ • 27 Csorba Tibor: Magyar irodalom lengyel nyelven .................................. 108 Djakovics Alekszander: A bolgár hírlap tegnap és ma ...................................... 222 Dobossy László: A külföldi magyar........................................................... 1' Domokos Sámuel: Magyar vonatkozások Rebreanu regényeiben................ 224 — Az északerdétyi új román irodalom ............................... 270 Gáldi László: A bolgár—román művelődési kapcsolatok ................... 55 Gulyás Gábor: Régi erdélyi feladatok új köntösben ............................... 25 Jancsó Elemér dr.: Gyarmathy Sámuel.......................................................... 193 Jancsó Imre S. J.: Nemzetiségi kérdés és természetjog ............................... 198 Kemény Gábor: A szlovák irodalom magyar megvilágításban .................. 8 — Az ungvári művészeti napok mérlege ........................... 15 — A dunaeurópai népi egység kora .................................. 170 — A hatvanéves Sziklay Ferenc ..................................... 249 Kniezsa István: Legrégibb bolgár—magyar kapcsolatok ................ . . 120 Kordás Ferenc: Beolvadás és megmaradás ......................................... 1 — Vissz.avándorlós és hazatelepítés .................................. 77 — Hazatelepítési gondok .................................................... 169 — A kivándorló lélek .. . ....................................................... 221 Kovács Endre: A szlovák—cseh együttélés az irodalom tükrében .... 52 — Egy konstruktív szlovák politikus ............................... 104 — Európa és szlovák irodalom ......................................... 267 Kováts Tibor: A magyar ifjúság szerepe és feladatai külföldön ......... 78 — A l>erkovicai diáktalálkozó kultúrpolitikai jelentősége . 231 Lakatos István: Bibliográfia az 1919—1940. között erdélyi szerzőtől önállóan megjelent magyar zenei vonatkozású munkákról ........................................................................ 57 Lévay Endre: Bunyevácok az irodalomban .......................................... 280 Márffy Oszkár: Egy magyarszáirmazású olasz író .................................. 85 Mikó Imre: Magyarok és nemzetiségek ............................................. 265 vitéz Nagy Iván dl*.: A külföldi magyar sajtó ................................................. 97 Nánay Béla: A kisebbség fogalmának alkonya .................................. 241 Páll András: A magyar alkotószellem és a nagyvilág ....................... 217 Pappné Tarczay Gizella: A bolgár népdai............................................................... 02 Prokopy Imre: A délvidéki író és a nemzetiségi kérdés ....................... 232 Roknich György: A horvátországi magyar településekről ....................... 30 Sági Farkas István: Kulturális kölcsönhatások a szlovák—magyar nyelv­­határon .............................................................................. 80 — Egy érdekes szlovák sziget Bácskában ........................... 255 Sebestyén Endre: A csehek Magyar-Amerjkában ........................................ 182 » »> n m ....................................... l90 Sexty Zoltán: Magyarok Bukarestben.................................................... 145 Stadler Aurél: Néhány szó nemzetiségeinkhez ...................................... 160 Sümeghy Mihály dr.: Báró Eötvös József és a nemzetiségi kérdés............. 152 Szabó István: A magyar irodalom a román folyóiratokban ................ 105 Szalatnai Rezső: E'gy szlovák regényfordítás margójára ....................... 133 Szathmáry Lajos: Szétszórt magyarok nyomában ...................................... 5 Szende Zoltán: „Suomi“ és „Finnland“ ................................ 73 Szpászics Veliszláv: Hazai szorb írók............................................................... 252 Tóth Kálmán.­Jacquelin Johnston .......................................... 33 — Magyarok Nyugat-Kanadáhan ........................................ 128 Vájtok Sándor: Egy cseh írónő múltszázadi utazása Magyarországon . . 14

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék