Gutenberg Nagy Lexikon, 8. kötet. Combes - Depó (Budapest, 1932)

C - Csokonai Vitéz Mihály

389 CSOKONAI babot azután törő és tisztítógépeken (c) a héjtól megfosztják és a részek nagysága szerint osztályozzák. Az így használhatóvá vált kakaót malmokon 2—3—4 pár Silex kőjárat közt (2. ábra) megőrlik. Amig a bab gyengén van pörkölve a finommá őrlést henger­járatok közt végzik. Mindkét rendszerű malom folyós, igen finoman őrölt kakaótömeget szolgáltat. Ezt a tömeget a csokoládé előállítására cukor­ral, fűszerrel, esetleg kakaóvajjal, tejcsokoládé gyártásánál tejjel keverik a melangeure (me­­lánzsőr) gépeken (e) (3. ábra). Ezek a gépek u. n. kollerjáratok gránit­örlőkövekkel és velük forgó sűthető alapkövekkel. Az ilymódon jól összekevert csokoládétömeget hengergépeken (f) finommá őrlik. Azután ezt a tömeget egy­­ideig melegítőszekrényekbe (g) helyezik, ezt követőleg pedig — hogyha olvadékony cso­koládéról van szó — hosszgyúrógépeken (h) (4. ábra) hosszabb ideig, kb. 48 órán át mun­kálják. Ezután a tömeget ismét melegítő­­szekrényekbe helyezik s a temperálógépeken (i) az elosztásra és a pléhformákba való be­töltésre előkészítik. Az elosztógépeken (k) egyenlő súlymennyiségre elosztott és formákba öntött csokoládétömeget akkor a kiürítő pályákra továbbítják, ahol a formákba el­osztják, innen a hűtőkészülékekbe (m) kerül , végül csomagolják. A nem olvadékony, hanem u. n. háztartási csokoládét már a finomhen­­gerelés után táblákba formálják és csomagol­ják. A kakaó tömegből — ahogy az a malom­ból kijön —­ kakaóport is szoktak előállítani, amennyiben a tömeget hidraulikus sajtókon (5. ábra) 50%-ig összepréselik. Ebben a gépben egy sorozat kihúzható edény van egymás fölött elhelyezve s az ezekbe tett tömeget tartják nyomás alatt (ez a legnagyobb ilynemű gépek­nél 1 millió kg-ot is kihat). Filtráló (ülepítő) gépeken a durva részeket visszatartják, míg a vaj tisztán lefolyik. Az ilyen módon készített kakaóvajat a puha csokoládétömeg gyár­tásánál használják fel, míg a visszatartott kakaótömeget alkalmas gépekben porrá törik és szitálás után ez adja a közismert kakaó­port. (Tábla 338. old.) páll­a. Csokonai V­itéz Mihály, a legkiválóbb magyar lírai költők egyike, szül. 1773 nov. 17-én Debre­cenben, megh. 1805 jan. 28-án u. o. Bár egy­szerű iparos szülők gyermeke volt, jó nevelés­ben részesült. A debreceni kollégiumban tanult és jeles tanárok kiváló tanítványa volt. A csokoládégyártás menetének vázlatos rajza (Magyarázatát lásd a szövegben.) 13* 390

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék