Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 2. (Budapest, 1997)

Betűrend - C - Cikendál - Cikmántor - Cikó - Cikolasziget - Cinfalva - Cinkota - Cintos - Cirák

Cikendál BETŰRENDES RÉSZ Cirkovljani Cikendál. Szeben m ujegyházi j. 460603-XVI , 1659 kh, 588 r, dg. /Czikendal, Czikendál. nCHINDEAL, Ziegenthal, Zikendal./ Cíklény. Kis—. Német—, Oláh— Cikmánter. Cikmántor. Cikmántor. Kis-Küküllő vm. erzsébetvárosi j. 280204-XVL, 3001 kh. 1090 n, r. /Cikmánter. Czikmandru, Czikmántor, Zuckmantel, Ticmandru, TIGMANDRU./HGE: Cikmántori Raitfeisen-féle Takarék- és Előlegegylet mint Hitelszövetkezet. CIKÓ. Tolna vm. völgységi j. 510607-XH., 3552 kh, 1784 n. /Cziko, Czikó: + Eszteri p./ PmTb.; Vmh. Cikó 79. őrh. 189a, */1142-ben a Cikádori apátság itt alakul meg /?/ -Lásd: Bátaszék! 1850-1860 között egy része átm. Tolna me. völgységi j.-ából Baranya me.-hez átcs./ Cikó. Szamosdkó. Cikó 79. őrh. Vmh. Cikó. Cikóhalom. Battonya. Cikóháza. Jéne. Cikola. /Felső—/ Pusztaszabolcs, /Alsó—/ Adony, /Alsó—/ Pusztaszabolcs. Cikolasnget Vajka /-ból 1921-ben kivált s az 1923:XXXV.tc.-kel önálló ksg. lett - d. Po­zsony vm.-től Győr vm.-hez átkeb.; 1969-ben a korábban Keszölcés, CSZ-hoz elcsatolt MO-on maradt Sérfenyősziget kt.-ével egyesült s az új ksg. neve DUNASZIGET lett/, Süly. Cikóriaszárító és Mezőgazdasági Rt. Taksonyfalva. Cikta Qpógyártási és Kereskedelmi Rt. Tiszaföldvár. CSky. Érsekújvár /része/. Cil. Alcsil. Cilinesti. Felsőkálinfalva. Cili p. Kutas. Cilistov. Csölösztő. Cilizská Radván. Csihzradvány. Cilizsky Nárad. Csiliznyárad. Cilnic. Kehiek, Kölnök Cimbová. Csimbova. Ctmbriana. Székesfehérvár, Ves2prdn. Ombrilova. Kiscseijés. Cimenna. Ujviz. Omer t Hevesvezekény. Cimertár. Lőcse. Omhová. Csimhova. Cimp. /Balomirul-de—/ Balomir, Septér, Vaskohmező. Cimpa. Petrilla. Cinipani. Fonóháza, Nagypapmező. Ompanii-de-Jos. Alsómezős. Ompanii-de-Sus. Felsőmezős. Cimpani de Pomezeu. Nagypapmező. Cimpani-Pomezeu. Nagypapmező. Cimpenesti. Apahida. Cimpeni. Topánfalva. Cimpenita. Mezőfele. Cimpia. Néramező, Somlyómező. Ompiana Takarék- és Hitelintézet Rt Mócs. Ompia-Tnrzii. Aranyosgyéres. Ompie. /Ariesul-de—/, Mezőaranyos, /Balo­mirul-de—/ Balomir, /Budiul de—/ Mező­­bodon, /Capusul-de—/ Mezőkapus, /Ceausul­­de—/ Mezőcsávás, /Chidud de—/ Mezőke­­csed, /Chimitelnicul de—/ Keménytelke, /Craifalaul de—/ Mezőkirályfalva, /Grebenisul­­de—/ Mezőgerebenes. /Juriul de—/ Mezőőr, /Livadia-de—/ Mezőhvádia, /Livadia-de—/ Mezőlivádia, /Madarosul-de—/ Mezőmadaras, /Micestii-de—/ Mezőkecsed, /Mihesul-de—/ Mezőkapus, /Muresenii-de—/ Qmboztelke, /Ormenisul de—/ Mezőörményes, /Oroiul­­de—/ Mezőuraly, /Panetul de—/ Mezőpanit, /Petea-de—/ Mezőpete, /Sausa de—/ Kerelő­sóspatak, /Silvasul-de—/ Mezőszilvás, /Sin­­georgiu de—/ TJzdiszentgyörgy, /Singeorgiul­­de—/ Uzdiszentgyörgy, /Singeorzul de—/ Uzdiszentgyőrgy, /Singer de—/ Mezőszengyel, /Sinmartinul-de—/ Mezőszentmárton, /Sinmi­­haiul-de—/ Mezőszentmihály, /Sinpetm-de—/ Uzdiszentpéter, /Sinpetrul-de—/ Uzdiszentpé­­ter, /Socolul-de—/ Mezőszokol, /Sqporul-de—/ Mezőszopor, /Uilacul de—/ Mezőújlak, /Velcherul de—/ Mezővelkér, /Zaul-de—/ Mezőzáh. Cimp-Moti. Vaskohmező. Cbnpu Cetatii. Nyárádremete. Ompu Goblii. Alvinc. Ompu Libertăţii. Balázsfalva. Ompul-lui-Neag. Kimpulunyág. Ompu lui Neag. Kimpulunyág. Ompulung. Hosszúmező. Ctmpulung-la-Tisa. Hosszúmező. Cimpuri-de-Sus. Kimpur. Ompuri-Surduc. Kimpényszurduk. Ona. Aldna. Onad’ovo. Szentmiklós. /Ondnati/. OMM-konzulátus /csk /. Onds. Csobiakos. Onds-Cema. Csolnakos + Csema /egyesítéséből/. Oncsor. Kissink. Oncul. Nagysink. Oncu. Nagysink Oncul mare. Nagysink. Ondesti. Felsővidra. Ondu. Kendő. Onfalva. Sopron vm kismartoni j. 430503-V., 4008 kh, 1938 h. /Czindorff, Czindraf, Czinfalva, Liegendorf, Siegendorf, Sigendorff, SIEGENDORF IM BURGENLAND; + Czinfalvi cukorgyár + Cinfalvi m. + Cinfalvi p. + Obermaas m/ HGE: Patzenhofer Konrád Cukorgyára; Cukorgyári Ellenőrzés hrk.l; Vállalati Betegsegélyző Pénztár. Cinfalvi cukorgyár. Cinfalva. Cinfalvi m. Cinfalva. OnfaM p. Cinfalva. Onge. Kisköre. Cinka. Szekszárd. Onkbánya. Nagybánya. Cinkelő műhely. Lopér. Onkota. PPSKk. vm. gödöllői j. 390602-VB., 4075 kh, 7623 m. /Czinkota; + Corvin tp. + Bhmanntp. + Forrás m + Huszka tp. + llona­­tp. + Laczkó m + Lucska m. + Zsellér tp. + Mátyásföld./ Pm.Tb.Td.; Vá. Cinkota 2, 2a + Vmh. Capreraílirdő 2 + Vmh. Cinkotató 2 + Vmh. Ilanatelep 2 + Vmh. Mátyásföld-alsó 2 + Vmh. Mátyásföld-felső 2. HGE: Mátyásföld Nyaralótelep Rt.; Magyar Gazdasszonyok Or­szágos Egyesülete alapítású Arvaház és Neve­lőintézd /1866/; Cinkotai Fa- és Építőanyag Rt.; Corvin Vasöntő és Gépgyár Rt. /1918/; Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet Rt. Cinkota-Sashalom fiókja; Pestkörnyéki Bank és Kereskedelmi Rt. /1923/. *11074-ben Sala­mon és I. Géza királyok közötti ütközet színhe­lye. 1919. máj. 16-án Ehmann-tp. kt. Sashalom néven önálló ksg.lett /77491-Va Népbizt.­­Eln.sz.rd./; 1919. okt. 25-én önállóság meg­vonva; 1923. jan. 20-tól Sashalom ismét önálló - majd 1924-ben a gödöllői j.-ból a Közp.-i j.­­ba /szh.: Bp./ átsorolva - a Sashalom ksg.­­névalak 1926. márc. 8-tól végi.; 1926. júl. I-től Anna tp. + Árpád tp. ki.-ék - 174 kh 281 Dö ­­Rákosszentmihály-től Cinkotahoz átcsatolva. 1933. jan. 1-től Ó-Mátyásföld + Ujmátyás- föld kt.-ek kiváltak s Mátyásföld néven újabb ksg.­­gé alakultak a Közp.-i j.-ban - a kiválás 1934. dec. 14-től az új helységnév dec. 174Ő1 végi.; 1936. máj.l-én Cinkota is a gödöllői j.-ból a Közp.-i j.-ba átcsat.; 1949. jan. 6-tól a koráb­ban Pejacsevich 1p. neve Petöfikert-re vált.; az 1949-4349 /dec 20./ MT sz. rd-tel + Budapest = BUDAPEST./ Cinkotai Fa- és Építőanyag Rt Cinkota. Cinkotató Vmh. Cinkota. Cinkus. Hódmezővásárhely, Orosháza. Cinobana. Szmóbánya. Cinobana. Szinóbánya. Cinóberbánya. Lásd: Bányák! Cinóber és higanybánya. Alsósajó, Lásd: Bá­nyák ! Cinta. Fintaháza. Öntet. Köröscsente. Gnteiu. Köröscsente. Cintos. Alsó-Fehér vm. marosujvári j. 020504-XVI., 2403 kh, 780 r, m. /Aczintos, ATENTIS. Czintos; + Erdőalatti t. + Kemény t. / Ontula t Mokrin. Ooara. Nagymcnújfalu. Ooara de sus. Felsőcsóra. Oobanis. Csikszentgyörgy. Oobotani. Gödemesterháza. Cioboteni. Csobotfalva. Ooc. Csókfalva, /Satui—/ Csókfalva. Oocaia. Csokaly. Ciocariau. Nagysikárló. Oocariaul de jós. Kissikárló. Oocasu. Alvinc. Oociriau. Nagysikárló. Oodriaul de jós. Kissikárló. Oodovina. Bosoród Oocman. Csokmány. Ciocmani. Csokmány. Gocotts. Csókás. Oolt Csőit. Oonesti. Zalatna. Oonchesti. Szatmárnémeti. Oopea. Csopea. Ooplea. Csopea. Oor. /Rus—/ Oroszcsür. Oora. Alsócsóra. Oorda. Csorda. Oorga. Marosludas. Gori. /Rus—/ Oroszcsür, /Sas—/ Szászcsór, /Sas—/ Szászcsór. Oorog. /Var—/ Vércsorog, /Vir—/ Vércsorog. Gortea. Csorda. Oosa. Borgótiha. Opaieni. Keménytelke. Gpau. Maroscsajió. Opögyárak-Tolnanémedi. Opógyár és Gpóruganygyár. Lásd: Gyárak ! Opókellékkereskeddnü Rt Kolozsvár. Cipókereskedelmi Rt Debrecen. Opőruganygyár. Lásd: Gyárak! Opra m. Verseg. Óra. Cece. CIRAK. Sopron vmkapuvári j. 430405-V, 2048 kh, 884-m /Czirak, Czirák./Pm.Tb. Orasti. Felsővidra. Orc. Cseres. Grceadea. Keresed. Oreas. Felsőilosva. Ores. Cserestemes. Oresa. Bisztracseres. Gresel. Somosréve. Oresoaia. Magyardécse. Oresu. Cserestemes. Ciresu Mic. Cserestemes. Ciretea. Mezőzáh. Orhagau. Mezőméhes. Őrjíti. Kersec. Grkev. /Bilá—/ Tiszafejéregyház. Orkovljan. Drávaegyház. Cirkovljani. Drávaegyház. 630

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék