Ludas Matyi, 1947 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1947-12-03 / 48. szám

Pontos diagnózis // S> ■ ^ — Professzor úr megfigyelte, hogy karácsony előtt milyen gyakoriak a né­gyes ikrek? — Igen. Ez azért van, mert a karácsonyi segély gyermekenkint emelkedik. Szegény Cári — És mondja nagysád,­­ ha ez a hülye divat el­ • múlik, mehetek vissza a •­­kalitkámba? ] A magyar belpolitikai események következtében Amerika sorozatos gazda­godáson megy keresztül. Van már Pfeiffer-pártja, (nem beszélve a külön­böző házakról), Ottóék révén van királyi háza. Gordon révén valn áru­háza­, Jékely révén pedig nyilvánosháza. Most várják Peyert, aki a Gordon áruházban kap alkalmazást, mint eláru­sító és a munkásosztályt fogja árulni. iX. Nehéz eset — Kicsoda a jobb szám­tanista közületek? — Még nem dőlt el. Mindig egymás dolgozatát szoktuk lemásolni. Nem csak a felnőtteknek kell a szórakozás, hanem a gyermekeknek is. Vegye meg gyermekének PAJTÁS legújabb számát ÁRA 60 fillér Kapható minden újság­árusnál. vidéken minden IBUSZ - évi Ironba­n negyedévre 3’60 félévre 7­20 egész évre 14 40 Szórakozott festőművész — A mindenségit, me­gint elcseréltem a fekete festéket a fogyasztás tu­bussal! la A papírral a legszigo­rúbban takarékoskodni kell — adták ki a jelszót. A magam­ részéről itt csak egy pár szerény ötlettel szeretném megkönnyítetni a nagyközönségnek a pa­pírral való takarékosko­dást. Eddig rengeteg papírt pocsékoltunk el a csoma­golásnál, hiszen még a papírt is papírba csoma­golták. Ezt úgy tehetjük jóvá, hogy fokozatosan áttérünk az áruk papír­­burkolat nélküli­ szállítá­sára. Gyakorlat kérdése az egész, egy kis ügyes­séggel már lisztet és kris­tálycukrot is lehet papír nélkül vinni. A lisztnél különben is megkönnyíti a szállítást, hogy nincs, a kristálycukor pedig olyan olcsó lett, hogy sokkal in­dokoltabb a papírt kris­tálycukorba csomagolni, mint megfordítva. A legnagyobb papír­pocsékolás a fizetési fel­szólításokkal folyt­ Ezt a műfajt úgyis régen ki kellett volna küszöbölni a közéleből. Fizetési meg­hagyás helyett, ha szív­ügyünk a dolog, küldhe­tünk tüsszentőport, visz­ketőport, vagy bűzbom­bát, finomabb lelkek eset­leg egy csokor tearózsát „a sírodra“ feliratú sza­laggal. Eme nagyvonalú elgon­dolásaim mellett szinte el­törpül a többi apró, de életrevaló öttletecském, névjegyek helyett min­denki egy nagy bádog­táblát hordhatna a nya­kában, házasságlevél he­­lyett elvihetjük a hölgyet moziba, erkölcsi bizonyít­vány helyett pedig erköl­csösek lehetünk. Az utóbbi ötlet épp olyan megvalósítható, min­t a többi. Gerh­ely Miklós Hidvéghy Ferenc: Tehenek és emberek Az alábbi históriát Némám az ujjamból szopom: Fővárosi tehenészet Létesült még tavaly Szobon. Innen látták el tejekkel A főváros házatáját S itt termelték a főváros Pasztörizált panamáját. Egy Bocskay nevű urat Bíztak meg a vezetéssel, ő törődött a fejéssel És a tehén-etetéssel. Vett pár sovány tehenet is Bocskay úr még a nyáron S leszámlázta a városnak A Riskákat dupla áron. Nem tejeltek a tehenek. A gyanúmat el nem fojtom: Bocskay úr tehén helyett A fővárost fejte folyton. Megjelenik minden csütörtökön Felelős szerkesztő: DARVAS SZILÁRD Szerkesztő: TABI LÁSZLÓ Felelős kiadó: CSER LÁSZLÓ Kéziratokat, rajzaikat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Szerkesztőség: Honvéd­utca 10. Tel.: 127—750 és 128—031. Kiadóhivatal: Budapest, József-körút 5. Tel.: 139—150 és 138—382. Nyomatott a Szikra Lapvállalat offset-körforgógépedm. Felelős nyomdavezető: Nedeczky László. Magyar-román kulturális egyezmény Dinnyés: Rájöttek a gyerekek, hogy erre való a zászló, nem arra, hogy a rúdjával fejbevágják egy­mást. PESTI AJÁNLAT — Nézze Rubinec úr, én már látom, hogy sosem kapom meg magától a tíz forintomat. Hát tudja mit, magának ajándékozom. — Ha már olyan ajándékozó kedvében van, ajándékozzon inkább egy másikat. Helyszíni könyvetitás a milánói Rádió épületb­és Zenész: A rádió igazgatóságával szeretnék be­szélni. Partizán: Nem lehet, el van foglalva. Zenész: Az egész igazgatóság? Partizán: Az egész rádió, Olcsóbb a cukor — Tízért adja a cukrot, gazdáram? — Nem­ Kilencért, de ha sokat macerál, mindjárt nyolc lesz! VBOYekmkt­a? pár ELTŰNIK a Mmn Afrikai 109­ m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék