Pulszky Ferenc: Pulszky Ferenc Kisebb dolgozatai - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF (1914-1916 cyclus) (Budapest, 1914)

Pulszky Ferenc kisebb dolgozatai - Petőfi Sándor összes költeményei (1847)

Petőfi Sándor összes költeményei.­ Petőfi musája nem Anacreon és Sappho szabályos szépségű Eratója, nem Pindar nagyszerű Polyhym­niá­ja, nem azon élénk takaros csintalan lény, mely Béranger dalaiban, hol mint istennő, hol mint gri­­sette szól hozzánk, nem a kékszemű halvány arczú, mély kedélyű, lantos német lány, mely Gothe­s Uhland költeményeivel oly bűvös viszhangot ébreszt kebleinkben, hogy ezek még soká után hangoznak, mikor e lant már régen elnémult; nem is az olaszok tündére, mely bűvös pálczájával az álmok csillogó országába varázsol bennünket. Petőfi musája a ma­gyar köznép regéiben élő királyleány, mely mind a mellett, hogy haja arany, könyüje gyöngy, s mosolya rózsabimbó , mégis mezítláb megyen le a patakra, hogy kedvesének ruháját mossa, s piros csizmát ölt vasárnap, midőn templomba készül; egyébiránt hét­köznap reggeltől napestig mindig danol. Danol pedig jó és rész kedvében, danol munkánál és tivornyánál, danol, ha Szeret; danol, ha haragszik; mert Petőfi musája haragos és daczos kis lány ám, mely tudja azt, hogy ő szép, s hogy danolásának az egész vidék örül. Hogy ne haragudnék meg aztán, ha valaki oda ! Magyar Szépirodalmi Szemle, 1847. 277. és 297. 1.

Next