A Nemzeti Casino évkönyve 1895

A nemzeti Casino tagjainak névsora

Kappel Pál, Budapest, Ó-utcza 24. Kárász Imre, Szeghalom. (Bpest, Verbőczy-u. 1.) Karátsonyi Aladár gr., Budapest, reáltanoda-u. 9. Karátsonyi Jenő gr., Bpest, (I.) Krisztina-u. 12. Karátsonyi Kamilla gr., Budapest, Kimző-utcza­­. Kármán Lajos, Budapest, Ferencz-körút 44. Károlyi Ferencz gr., Budapest, pipa-utcza 29. Károlyi Gábor gr.,­­ Károlyi Gyula gr., Budapest, pipa-u. 29. Károlyi Imre gr., Budapest, pipa-u. 29. Károlyi István gr., Budapest, József-utcza 6. Károlyi Lajos gr., Budapest, Esterházy-u. 4­0. Károlyi László gr., Budapest, múzeum-utcza 11. Károlyi Mihály gr., Budapest, Esterházy-u. 21. Károlyi Sándor gr., Budapest, Esterházy-u. 21. Károlyi Tibor gr., Budapest, pipa-utcza 29. Kaunitz Albert gr., Prága, Horngasse 7.­­ Kautz Gyula,­­Budapest, zöldfa-utcza 28.­ Becs, Opernring J. Kazy János, Kis-Koszmály, Barsm., ^Budapest, magyar-u. 42.­ Kazy József, Budapest, tükör-u. 5. Keczer Miklós, Budapest, Szép-utcza 3. Kégl György, Budapest, szép-utcza 4. Keglevich Béla gr .^Budapest, zöldfa-utcza 19. Keglevich Béla gr. ifj., Budapest, váczi-utcza 21. Keglevich Imre gr.,­­ Keglevich István gr., Budapest, Sándor­ u. 9.

Next