A Petőfi Társaság Lapja, 1877. január-június (1. kötet, 1-26. szám)

A PETŐFI TÁRSASÁG LAPJA. SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI HETI KÖZLÖNY. SZERKESZTŐK: BALÁZS SÁNDOR és SZANA TAMÁS. I. KÖTET. (1877. január — j u n i u s.) BUDAPEST. WEISZMANN TESTVEREK

Next