Szociológia 1977

1. szám - Tartalomjegyzék

SZOCIOLÓGIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság tagjai: Bertalan László szerkesztő, Gazsó Ferenc szerkesztő, Gyenes Antal, Huszár Tibor, Kulcsár Kálmán, Lick József, Losonczi Ágnes, Mol­nár László, Szabady Egon a szer­kesztő bizottság elnöke, Szalai Sán­dor, Szántó Miklós, Szecskő Tamás főszerkesztő, Szentpéteri István A szerkesztőség munkatársai: Andics Jenő és Tardos Róbert Szerkesztőségi titkár: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014. Budapest, I. Úri u. 62. II. 68. Telefon: 160-160/541. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő posta­­hivataloknál és a Posta Központi Hír­lap Irodánál (KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalás­sal a KHI 215-96162 pénzforgalmi jel­zőszámra. Előfizetés bejelenthető az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111—010). Példányonként beszerezhető: az Aka­démiai Könyvesboltban (1368 Buda­pest V., Váci utca 22. Telefon: 185- 881), a KHI Hírlapboltjában (1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. Telefon: 116-269) és minden nagyobb árusítóhelyen. Előfizetési díj egy évre: 80,— Ft 1 szám ára: 25.— Ft Index: szám: 25.781 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. TARTALOMJEGYZÉK 1977/1. A szociológia helyzetéről és feladatairól­­ Tanulmányok Ágh Attila: A társadalomtudományok közvetlen termelőerővé válása 11 Ladányi János: Községekben élő mun­kások 28 Fórum Andics Jenő—Rozgonyi Tamás: Néhány gondolat a szervezet fogalmának marxis­ta értelmezéséről 42 Szentpéteri István: Az igazgatási struk­túratípusok 57 Laky Teréz: A „szervezet” fogalom vita­tott elemei 79 Szociográfia Csák Gyula: Püspökladányi sorsfordulók 97 Tájékozódás A presztízs fogalmáról 108 Könyvek Demográfiai évkönyv, 1974. (Cseh-Szomba­­thy László) 131 Pataki Ferenc: Utak és válaszutak a szo­ciálpszichológiában (Csepeli György) 134 Berko­vics György: Világváros határában (Dávid János) 137 Edward T. Hall: Rejtett dimenziók (Göd­rös Júlia) 140 Chicago munkásai (Gergely Attila) 142

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék