Szociológiai Szemle 10. (2000)

4. szám - Műhely - Gyukits György: A társadalmi tőke szerepe az orvosok érdekérvényesítésében

Gyukits György A TÁRSADALMI TŐKE SZEREPE AZ ORVOSOK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN* Bevezetés A tanulmány az orvosok érdekérvényesítéséről végzett empirikus szociológiai fel­mérés eredményeit ismerteti. A kérdést azért tartom lényegesnek, mert az orvosok, vagy egyes csoportjaik meglehetősen sikeresek e téren, ugyanakkor ez számos ano­mália forrásává válhat: ,.A lakosság ellátása érdekében sokkal jobb lenne, ha kevesebb beteg jutna egy orvosra. Nyilván az ellátás színvonala is növekedhetne ezzel, mert kiszámítottuk, hogy a jelenleg vállalkozó orvosnak volt 2800 kártyája... Az az orvos, akinek 2800 kártyája van, és napi 80-100 beteg jelenik meg a négy és fél órás rendelésén, ott nem lehet minőségi betegellátás, sőt előbb-utóbb olyan gondok jelentkezhetnek, amik komoly problémákat vethetnek fel. Egy két-három perces foglalkozás után nem biztos, hogy jó döntést hoz, vagy nem tud úgy foglalkozni a betegével, ahogy egy háziorvosnak, vagy> családorvosnak kellene. A településen 4500 a felnőtt lakosság száma, tehát 1500-zal is meg lehet kezdeni a három körzet kialakítását. Mivel levit­ték 1200-ra a körzethatárt, így még inkább adott volt a lehetőség. Az is inspirált bennünket, hogy a Népjóléti Minisztérium is kilátásba helyezett bizonyos támoga­tást, ami sajnos nem jött össze. ... A képviselő-testületben nem talált nagy ovációra ez a kezdeményezés. Három or­vos tagja van, ezek közül az együk 2800 kártyaszámmal rendelkező orvos, a másik a gyermekorvosnak a férje, aki a közeli városban belgyógyász, nyilván ő is a többiek érdekét képviseli, és tagja egy nyugdíjas orvos is.... Nincsenek többségben, de azért azt tudjuk, hogy az összes többi képviselő vagy az egyiknek vagy a másiknak a betege. Tehát innentől kezdve érdekes lehet az, hogy hogyan merjen véleményt nyilvánítani a képviselő, aki holnap — mint beteg - ki van szolgáltatva az orvosnak", (a település jegyzője) A háziorvosok jövedelme az úgynevezett fejkvótás finanszírozás jóvoltából a hozzájuk leadott betegbiztosítási kártyák számától függ, így elemi érdekük, hogy sok betegük legyen, és ezért érthető, hogy miért ragaszkodnak annyira a nagy lélek­számú körzetekhez. Az idézetből meggyőződhetünk róla, hogy az orvosok milyen hatékonyan képesek bizonyos helyzetekben érdekeiket érvényre juttatni. Jelen eset­ben befolyásuk az orvos-beteg kapcsolat aszimmetriájából, a betegek kiszolgáltatott­ságából ered. Az érdekérvényesítésnek azonban számos formája létezik. Ezek közül a továbbiakban a társadalmi tőke szerepét vizsgáljuk. " A kutatást támogatta az OTKA (Témaszám: F 18134) Szociológiai Szemle 2000/4. 106-116.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék