Magyar Almanak 1794-ik esztendőre (Bécs, 1794)

Magyar Országról - II. A' világi Rendekről

Kimler Antal­­ Jf,skiittek és Commissariusok. Trümmer János J Csernyáns­zky János Transennalis Commissarius. Fiscálisok. Dergi Somogyi Albert, Rendes Fiscális. Reviczky Sámuel Al-Fiscális. Laab Gáspár Földmérő. Heutsch János Belső Orvos. Seborvosok és Bábák. Holtsek Mátyás­­ a­ Mosonyi Járásb. Peltzmann Mária J Raj­ter Josef 'j Jifasideri Járásb. Rajter Antónia J A’ Jegyzőkhöz tartozó Cancellisták. A­ötös János 1 Betsületb. v. Esküitek és Cancellisták. Deisl Podovin J Csapó Sándor Cancellista, J­óg­r­ád Várm. Fő Ispán. Németh-Újvári Gr. Batthyán Jósef György, lásd 199 lap. Al-Ispánok. Boros­ Jenői Muslay Antal, Cs. K. Tanácsos , és Auláé Familiáris, első Al-Ispán. Bizáky Puky Ferentz, zik Al-Ispán. Jegyzők. Szilassi Szilassy Jósef Fő Jegyző. Benitzki Benitzky Márton , első Al-Jegyző. Sz. Iváni Szentiványi Médárd Zik Al-Jegyzö. Szandai Sréter Mihály , Kik Al-Jegyzö és Archivarius. Felső Wattai Wattay János, betsületb v. Al-Jegyzö. Szerényi Gábor Fő Adószedö a’ hadi Kajszanál. Csemnitzki Csemnitzky Boldizsár Fő Adószedö a HáziKasz- Jzánál.

Next