Magyar Almanak 1794-ik esztendőre (Bécs, 1794)

Magyar Országról - II. A' világi Rendekről

ítva Járásbeli Tisztek. 1. at Kák­ köi Járásban. Révai Révay Ferentz Fö Szolgabiró. Korodinyi János -j Al_Su­l Munk. Hamar Mihály J Haan Imre 1 r ..... , I Esküitek. Iradváni Radványi István J Lukovits Jósef Al-Adofrede. Verbes Jósef Rendes Comm­issarius. 2. AT Füleki Járásban. Kováts Antal Fö Szolgabiró. Szántói Szabó Jósef ] ALS* AVvfih Csillom László J 1 Esküitek. Hegyessy László Marsóvszki Marsóvszky János Szabó András Al Adószedő. Tályai Horváth János Rendes Comm­issarius. 3. AT Szátsoni Járásban. Mozsári Mozsáry Antal Fö Szolgabiró. Hegyessy Jósef ] Al - Birdik, Szandai Sréter Ádám J Bibiti Horváth Gedeon 's Jzsküttek .Lisznyói Dámó Károly J Al-Adószedö, az a’ ki a’ Kék­kői Járásb. Gyura Ferentz, Rendes Comm­issarius. 4. A' Lossontzi Járásban. Szlavnitzai Sándor Károly Fö Szolgabiró. Dub­ravitzki Dubravitzky Péte­r Nándori Bene András Al Adószedő az a’ ki a’ Füle­ki Járásb. Fiskálisok. Lisznyei Dámó Ferenc­ Rendes Fiscális.­­ AlSzolgabirák.

Next