Magyar Almanak 1794-ik esztendőre (Bécs, 1794)

Magyar Országról - II. A' világi Rendekről

268 Gyulay János az Alsó Payer Jósef a Verkovinai * * * Moson Várm. Fö Ispán. Galantai Gr. Eszterházy Ferentz, Cs. K. Komornyik, lásd 202 lap. Al-Ispánok. Zalka Mihály első Ál-Ispán. Kis-Jókai Takáts István , 2-ik Al-Ispán. Jegyzők. Némethszegi István Fö Jegyző. Gudits Ferentz , első Al Jegyző. Szalay Jósef , kik Al Jegyző. Madrovitz György , becsületb. való Al­ Jegyző. Adószedök. Andrássy Jósef, közönséges Adószedö. Szöllösi Pál Al-Adószedö. Szabó János Járásbeli Adószedö. Stebik Ferentz Exactor. Járásbeli Tisztek. 1. AV Mosonyi Járásban. Sánta Jósef F. Sz. Biró. Szalay János All Szólg. Biró. Szalay Péter "J Jgsfcüttek és Commissariusok. Seregély Mihály J Szentmiklósi Nagy Pál, betsületböl v. Eskütt. 2. AV J Sizsideri Járásban. Nozdrovitzi Nozdrovitzky Miklós Fö Sz. Biró. Farkass Jósef Al-Szolg. Biró.

Next