Magyar Almanak 1796-ik esztendőre (Bécs, 1796)

A' Magyar Országi Iskoláknak és Tudományoknak jelenvaló állapatjáról

Zólyom Vármegye. Fel nem küldötte. .. •­­ * A’ Jászság és Kúnságbeli Tisztviselök. A’ Jászoknak és Kunoknak Gróf­­ók és Fő Birdjok Jósef, Austriai Fő Hertzeg, Magyar Országtrásc Helytartója lásd 138 lap-Helytartói. Kapitány, Rákosi Boros Sándor, Cs.K. Tanátsos, Fökapitány, Komáromy Menyhért, Hill­ Kapitány. Pintér Ferenc­ , Bő Jegyző. Horváth Péter , első AU-Jegyző. Dósa Antal, második HU-Jegyző és Archivariu Kovács Imre, Hadi Adószedő. Kormos Mátyás , Hazai Adószedő. Petres Antal, különös Kasszák beszedője. Ifj. Illésy János, Számvevő Paróczay István Fő Fiscális. Latzka János, Fazekas András, All-Fiscálisok, Kőszeghy Menyhért, Tóth János és Komárony Mi­hály , Cancellisták: Herpay Gábor , Orvos Doctor, Bedekovits Lőrintz Földmérő, Szúry Sándor, a? Tajai ménesre Gondviselő Com­­missarius, Bódy Jósef, Fő Várnagy. A? Jászságbeli Tisztek. Petres András, Kapitány. Makó J­­őricsz, Dósa Jósef, Helytartói Tábla Bírák. Muhoray István, Hetényi István, Bartall Ferenc­, Esküitek. Ágoston Antal, Illés Antal, Bata Ferenc­ , Com­­missariusok.

Next