Boldizsár Iván (szerk.): A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1967

Korolovszky Lajos: Hagyomány és jövő a magyar költészetben - Ady Edre: Fölszállott a páva - Ady Endre: Esze Tamás komája

ADY ENDRE FÖLSZÁLLOTT A PÁVA „Fölszállott a páva a vármegye-házra, Sok szegény legénynek szabadulására.” Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre, Új harcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat, Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, Vagy vagytok vagy ismét semmi ködbe mentek. Vagy láng csap az ódon, vad vármegyeházra. Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, Vagy marad régiben a bús, magyar élet. „Fölszállott a páva a vármegye­házra, Sok szegény legénynek szabadulására.” 1907 ADY ENDRE Gábor fiam Becsé, Oda is van nőve.­örzse lyányom a Krisztusé, Papok szeretője. Morva grófé földem, Asszonyom a sírban. Menjünk, menjünk Munkács felé, Már eleget sírtam. Nincsen e világon, Nem maradt már semmi: Esze komám, ideje már Rákócziért menni. ESZE TAMÁS KOMÁJA Magyar bolondoknak Bolond útját járom, Bécsi lator lett a fiam, Pap-céda a lyányom. Váradon gyaláznak, Bécsben kinevetnek, Ciberén élt Esze komám, Mondok egyet kendnek. Urak, papok dölyfét, ím, eleget tűrtük, Gyomrunkba a sok bánatot Már eleget gyűrtük. 1909 Rákóczi, akárki, Jöjjön valahára, Kígyóinknak, Esze komám, Lépjünk a nyakára. 95

Next