Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-11-18 / 41. szám

.Alsó Német Ország kereskedését a’ leg nagyobb virágába fogja hozni Fr. Ország , ’s azon rész kereskedésének közép pontyai lesznek a’ most Fr. Ors­zághoz kaptsolt ujj Departamentumok. Brüssel­­­ső Nov. — Az Igazgató szék reá* jók parantsolt az egygyesűltt ’ Departamentu­­mok’ Elöjáróikra, hogy vegyék számba a­’ La­kókat. Az­­ új lajstromok szeránt a’ Nép száma 3 milliót tes’z , ide értvén az Austriai Tartomáyok mellett a’ Li­ttichi Püspökséget, a’ Hollandiai Flandriát, Mastrichet , Venlót ’s a’ Holl. Bra­bant­ziának egy részét. — Igen nagy mozgásban vagyon a’ Belga Ka­tonaság. Egy része Dünkirch felé siet a’ partok’ védelmére, a’ másik a’ Flandriai széleket őrzi az Anglusok’ mesterkedése ellen. A’hadi hajók mind Dü­nkirchben mind Ostendében kü­lonos serénység­­gel fegy­verkeztettnek fel. Ezen Departamentum a­ Igazgatója majd mind megváltoztattak, és most helyről helyre mennek, hogy a’­ Sereget fel­keres­­sék , a’ mellyhez vágynak parantsolva. A’, bujdosó Belgák is naponként seregesen térnek vis­sza Hazájokba. De még nagyobb szám­­mal sietnek Hornjokba ezen Tartományokon keresztül, a’ kiköltözött Franc­iák. Ezt a’ jótéte­ményt az új Igazgatás’ böl­sességének és emberi­ségének köszönhetik. Tudni való , hogy a’ szü­k­­ség miatt sok kiköltöztek kéntelenek voltak fegy­vert fogni Fr. Ország ellen; a­ honnét őket az egymást érő kegyetlenség részint kiűzte, részint kizárta. Nem titok az is, hogy sokan köztülök segedelmet nyertek az országban meg­maradt szü­­­leiktől vagy Barátiktól.­ így már most mindaz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék