Magyar Idők, 2016. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

2016-01-02 / 1. szám

Magyarországon is tovább Felszerelkezik az adóhatóság Ami jó az építőiparnak, az jó élhetnek a középkorúak »szovai a bűnözőkkel szemben » sz­ovai a nemzetgazdaságnak is » n.oldal ÓRIÁSI GÁZROBBANÁS TÖRTÉNT KÁRPÁTALJÁN Felrobbant a Szojuz földgázveze­ték egy szakasza tegnap a kárpátaljai Huszt közelében. A föld alatti veze­tékből kiömlött gáz berobbant, és a detonáció következtében 50 méter magasra csaptak fel a lángok. Az uk­rán katasztrófavédelmi szolgálat köz­lése szerint a hegyes terepen történt gázrobbanásnak nincsenek sérültjei, a vezetéket lezárták, a robbanás nem érinti a környező települések földgáz­­ellátását. (MTI) HAGYÓ VOLT VÁDLÓJA A TÁBORNOKPERBEN A szocialista Hagyó Miklós, Hunvald György és Molnár Gyula egykori vád­lója, a Központi Nyomozó Főügyész­ség volt ügyésze vette át a védelmét O. Jánosnak, a tábornokper főkolom­posának - tudta meg lapunk. A szá­mos főtiszt és Fapál László volt köz­­igazgatási államtitkár ellen folyó per vádlottjai az ügyészség szerint egy vesztegetési hálózatot működtettek a Honvédelmi Minisztériumban a szo­cialista Juhász Ferenc tárcavezetése idején. Kutron Katalin bekapcsoló­dása az eljárásba azért is figyelem­re méltó, mert a volt ügyésznek az MSZP-s politikusok elleni korrupciós perekben elkövetett hibák miatt kel­lett távoznia posztjáról. 2. oldal MINDENHOL ELÉRHETŐ LESZ A SZUPERGYORS INTERNET A Digitális jólét program sokszínű, nagyszabású és összehangolt intézke­déscsomag, amely az internetről szó­ló nemzeti konzultáció eredményeit kívánja megvalósítani - jelentette ki lapunknak Deutsch Tamás. A mi­niszterelnöki biztos elmondta: várha­tóan 2017. január elsejétől a jelenlegi 27-ről 18 százalékra csökken az inter­netezés áfája, ami a Magyarországon valaha volt legalacsonyabb mérték­nek számít. Fontos lépésnek nevez­te, hogy a kormányhatározat felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Ha­tóság elnökét a hírközlés-politikai stratégia elkészítésére, amely hozzá­járulhat a piaci verseny élénkülésé­hez, ami további árcsökkenésre nyújt majd lehetőséget. ^1­3. oldal Mai számunkban 16 oldalon . IDŐJÁRÁS MA Forrás: OMSZ ♦ 1 /­­2°C 90 KEDD­I ÁRFOLYAMOK EURÓ : SVÁJCI FRANK 313,12 A 289,38 7* magyar idők www.magyaridok.hu • 2016. január 2., szombat • II. évfolyam 1. szám • 180 Ft konzervatív közéleti napilap Idén olcsóbb és könnyebb lesz az ügyintézés Sokan vihetnek haza több fizetést Grafika: Magyar Idők­ ­ 2016 A BÉREMELÉSEK ÉVE Minimálbér (bruttó, forint) Garantált bérminimum (bruttó, forint) RENDVÉDELMI DOLGOZÓK 5% Az életpályamodell nyomán 2019-ig 50 százalék lesz a béremelés mértéke, vagyis évente 5-5 százalék FELSŐOKTATÁSBAN DOLGOZÓK 15% Ezt 2017-ben és 2018-ban is újabb 5-5 százalékos béremelés követi, összességében tehát 27 százalékos a növekedés FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ BÖLCSŐDEI NEVELŐK 30-40% Ez a csaknem 900 érintettnek átlagosan havi nettó 40-60 ezer forintot jelent Felsőoktatásban dolgozók bére (bruttó, forint) 2015 2016 500 000 400 000 300 000 •200000 100 000 ______0 503 000 Egyetemi tanárok Adjunktusok Tanársegédek Magyar Idők Több ágazat dolgozói is jelentősen meg­növelt bért kapnak januártól. A rendvé­delmi dolgozóknak 5 százalékkal több lesz az illetményük, miközben nyáron már átlagosan harmincszázalékos eme­lésben részesültek. A felsőfokú végzett­ségű bölcsődei kisgyermeknevelők havi nettó 40-60 ezer forinttal vihetnek töb­bet haza januártól. Három lépcsőben a teljes oktatói-kutatói kör bére nő a felső­­oktatásban, első lépésként januártól 15 százalékkal. Ezt 2017-ben és 2018-ban is újabb 5-5 százalékos béremelés követi, összességében tehát 27 százalékos fize­tésemelésre számíthatnak a felsőokta­tásban dolgozó oktatók-kutatók. A mi­nimálbér 105 ezerről 111 ezer forintra emelkedik, az átlagbérek pedig nettó 5,5 százalékkal nőnek. Miközben nő­nek a bérek, csökkennek idén az ügy­intézés költségei. A bürokráciacsökkentő intézkedések­nek köszönhetően könnyebb, olcsóbb és gyorsabb lett január 1-jével számos hi­vatalos ügy intézése. Ingyenessé vált az erkölcsi bizonyítvány, a jogosítvány és a személyi elkészíttetése, illetve a lak­címkártya vagy éppen az adógazolá­sok kiadása is. Több ponton módosult a szabálysértési törvény is. Például mű­ködésbe lép a megkeresés jogintézmé­nye, amely ismeretlen elkövető elleni el­járásokban lehetővé teszi a hatóságnak, hogy nyolc napon belül bármely állami vagy önkormányzati szervtől tájékozta­tást kérjen. Az új szabályozás szerint a helyszínen eljáró és intézkedő hatóságok­nak már arra is lehetőségük van, hogy a helyszínen is lefoglaljanak tárgyakat. * 4. és 5. oldal Forrás: Magyar Idők­gyűjtés Öngyilkos merényleteket hiúsítottak meg a németek Újévi terrorfenyegetés Magyar Idők Terrorfenyegetés árnyékában zajlott az újévi ünneplés Európa-szerte. Münchenben szilveszter este lezárták a főpályaudvart, valamint az egyik ki­sebb vasútállomást is terrortámadás ve­szélye miatt. A francia titkosszolgála­toktól beérkező figyelmeztetés az Isz­lám Állam terrorszervezethez kapcso­lódó több öngyilkos merénylőről szólt. A német rendőrség szíriai és iraki szár­mazású lehetséges elkövetők ellen nyo­moz. Szintén terrortámadás gyanúja miatt ürítettek ki tegnap két vasúti pá­lyaudvart Moszkvában. Brüsszel hír­hedt Mollenbeek negyedében eközben újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a novemberi párizsi terrortámadások­kal kapcsolatban. Tel-Avivban pedig feltételezhetően az Iszlám Állam nevé­ben követtek el két áldozattal járó gép­fegyveres támadást egy étterem ellen. A terrorizmus uralta a világ vezetői­nek újévi beszédeit is. Francois Hollande francia elnök arról beszélt, hogy Fran­ciaország még nem végzett a terroriz­mussal, a fenyegetés továbbra is a leg­magasabb szinten marad, de a „gonosz gyökeres kiirtása” érdekében folytatja­­támadásait az Iszlám Állam ellen. Fe­renc páp­a szerint az elmúlt év hábo­rúit és terrocselekményeit „a harma­dik világháború darabjainak” nevez­hetjük. Angela Merkel német kancel­lár újra hitet tett nyitott kapuk politi­kája mellett, mondván, Németország magától értetődő módon segíti és fo­gadja be mindazokat, akik védelmet ke­resnek területén. Merkel szerint a „si­keres bevándorlásból” csak profitálhat az ország. a 8. és 9. oldal Áder János: Évtizedek óta nem látott kihívások Gabay Dorka Legyen a mi iránytűnk a szeretet - mondta újévi köszöntőében Áder Já­nos, köztársasági elnök, aki a nagyvi­lágnak békés, Európának nyugodt, Ma­gyarországnak sikeres, a magyaroknak pedig boldog új évet kívánt. Az államfő, utalva a világot megrázó terrortámadá­sokra úgy fogalmazott: régen álltunk úgy az új esztendő kapujában, hogy eny­­nyire bizonytalannak érezzük az előt­tünk álló évet. - Mára eljutottunk oda, hogy amikor fiaink és lányaink idegen országban tanulnak vagy munkát vál­lalnak, vagy amikor barátaink külföl­di tájakat indulnak felkeresni, egyet­len dolog fontos számunkra: hogy ép­ségben viszontlássuk őket - jelentette ki az elnök, aki felidézte: tavaly ilyen­kor senki nem számított az elhúzódó migrációs válságra, és Magyarország­nak is olyan kihívásokkal kell szembe­sülnie, amilyenekre évtizedek óta nem volt példa. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyet­tes szerint 2015 a magyar nemzetpoliti­ka talán legsikeresebb éve volt. A KDNP elnöke évértékelő nyilatkozatában úgy fogalmazott: már zökkenő nélkül mű­ködik az összes nemzetpolitikai prog­ram, amelyet a kormány az elmúlt öt évben beindított. 3. oldal Európa nem lesz a „bombák földje” Szőcs László Nemcsak az amerikai belpolitika, ha­nem az egész világ szempontjából az új év meghatározó eseményének ígér­kezik az Egyesült Államok novemberi elnökválasztása. Amíg a leendő elnök el nem foglalja hivatalát, nem lehetsé­ges új szerepvállalás és látványos előre­lépés Irakban vagy Szíriában - állítja Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stra­tégiai Védelmi Kutatóközpontjának igaz­gatója a Magyar Időknek adott prog­nózisában azzal számol, visszaszorít­ható az Iszlám Állam dzsihadista szer­vezet. Európában a fő kérdés továbbra is a migráció lesz, elsődlegesen is az, sikerül-e érvényt szerezni a Törökor­szággal kötött, a migráció ütemének lassítását célzó megállapodásnak, il­letve lesz-e közös uniós menekültpo­litika. Tálas Péter úgy látja, a terro­rizmus a világpolitika fontos velejá­rója marad, de Európa úrrá tud len­ni a terror felett. Az EU meghatáro­zó országaiban az idén nem tartanak országos választásokat, de a kora ta­vasszal kezdődő német tartományi vá­lasztási sorozat már jelzésértékű lehet a 2017-es Bundestag-választásokra ab­ból a szempontból, milyen közhangu­lattal kell majd számolnia a kormány­zó nagykoalíciónak. 9. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék